Sri08042020

Posljednje izmjene09:12:23 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Društvo Vijesti iz društva Inicijative Mladi u projektu "City volunteers"

Mladi u projektu "City volunteers"

city1

Predstavnici ključnih aktera na području volonterstva u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji s jedne i Podravske regije iz Slovenije s druge strane u Čakovcu su 29.3. sudjelovali na multimedijskoj (video) konferenciji u okviru projekta "City volunteers". Tema konferencije bila je pregled analize volonterstva na području Slovenije i Hrvatske koja je nastala u sklopu projekta "City volunteers".

Moderator konferencije bio je dr. Andrej Fištravec, a u njoj su sudjelovali Primož Jamšek (Slovenska filantropija), Lidija Hamler (Zavod antona Martina Slomška), Marina Kolar (udruga Zora), Hrvoje Kovač (Nezavisna udruga mladih Lepoglava), Darko Ciglar (Autonomni centar- ACT) te Sanja Željeznjak koja je i izradila analizu stanja.

Namjera konferencije bila je dobiti dodatne informacije za oblikovanje zajedničke Strategije za razvoj volonterstva u projektnom području (Međimurskoj i Varaždinskoj županiji te Podravskoj regiji u Sloveniji). U sklopu konferencije sudionici su imali ponovnu refleksiju stanja na području volonterstva u projektnom području na osnovi analize stanja koja je bila početna točka za oblikovanje osnovnih strateških ciljeva za poboljšanje stanja na području volonterstva do 2017. godine te za oblikovanje mjera za poboljšanje stanja na području volonterstva do 2017. godine.

Kako bi se strategija za poboljšanje stanja na području volonterstva izradila na temelju iskustva i predmetne ekspertize, osnovana je i stručna radna komisija koja će u sljedećih mjesec dana revidirati radnu verziju strategije i javnosti ponuditi završnu verziju. U radu stručne skupine sudjeluje i Nezavisna udruga mladih kao jedna od rijetkih organizacija iz Varaždinske županije koja organizira volontiranje u svojoj organizaciji, ali i koordinira razne oblike volontiranja u široj lepoglavskoj regiji.

Nezavisnu udrugu mladih u stručnoj radnoj skupini predstavlja Hrvoje Kovač koji kaže: - Ovo je svakako veliko priznanje za našu organizaciju jer nam je spoj aktivizma i volonterizma mladih u lokalnoj zajednici okosnica rada, a kada vas zbog toga nagrade kao primjer dobre prakse i kolege iz Slovenije onda to ima svoju težinu. Vjerujem kako će primjeri, prijedlozi i inputi mladih iz našeg kraja naći svoje uporište u ovoj strategiji.

"City volunteers" je projekt koji se provodi u okviru IPA operativnog programa  Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., ukupne vrijednosti 614.696,11 EUR od čega je 522.491,69 EUR sufinancirano od Europske unije. Projekt djelomično financira i Ured za udruge Vlade RH. Implementacijom projekta nastoji se razvijati prekograničnu suradnju, jačati mrežu volonterskih organizacija na području slovenske i hrvatske prekogranične regije, razmjenjivati iskustva i znanja među partnerima, širiti i promovirati aktivnosti  projekta, utjecati na porast broja volontera, pridonositi boljoj edukaciji volontera, kao i poboljšanju zakonodavstva vezanog uz volonterstvo.