GRADNJA NASIPA Sprječavanje izlijevanja rijeke Bednje


Na djelu korita rijeke Bednje između Mažuranićeve ulice i Sportsko rekreacijskog centra, gdje je tijekom posljednjih poplava došlo do izlijevanja Bednje, traju izgradnja nasipa.

- Ovo je dio korita na kojem se za poplava izlila rijeka Bednja i ugrozila kuće i gospodarske objekte u Mažuranićevoj ulici. U dogovoru s Hrvatskim vodama pokrenuta je hitna sanacija tog djela korita odnosno gradnja nasipa koji bi ubuduće, dođe li do novog drastičnog povećanja vodostaja rijeke Bednje, trebao spriječiti njeno izlijevanje – pojasnio je zamjenik lepoglavskog gradonačelnika Hrvoje Kovač.

Već ranije na isti je način, u dogovoru s Hrvatskim vodama, podignut nasip na koritu rijeke Bednje u blizini benzinske stanice gdje je također dolazilo do izlijevanja Bednje i plavljenja polja, kuća i gospodarskih objekata.