Čet28052020

Posljednje izmjene03:58:55 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Gospodarstvo Vijesti iz gospodarstva Komunal KOMUNAL Raspored odvoza otpada za 2017. godinu

KOMUNAL Raspored odvoza otpada za 2017. godinu


Objavljen je raspored odvoza komunalnog otpada za 2017. godinu.

UTORAK
- svaki drugi utorak u mjesecu, počevši od 03.01.2017.
- naselja: Donja Višnjica, Gornja Višnjica, Bednjica, Zalužje, Višnjička Jazbina
-datumi: 03.01.; 17.01.; 31.01.; 14.02.; 28.02.; 14.03.;28.03.; 11.04.; 25.04.; 09.05.; 23.05.; 06.06.; 20.06.; 04.07.; 18.07.; 01.08.; 16.08.*; 29.08.;12.09; 26.09.; 10.10.; 24.10.; 07.11.; 21.11.; 05.12.;19.12.

SRIJEDA
- svaka srijeda u mjesecu, počevši od 04.01.2017.
- naselja: Žarovnica, Kamenica, Viletinec,Crkovec i Kamenički Vrhovec

ČETVRTAK
- svaki četvrtak u mjesecu, počevši od 05.01.2017
- naselja: Čret, Ves, Gečkovec, Radićeva, Borje, Lj. Gaja, Frankopanska, Vinogradska, Budim, Kovačićeva, Gorica, Sestranec, Sv. Ivan, Bana Jelačića, Radnička, Trakošćanska, Jeles i Matoševa, Purga, E. Kvaternika, Hrvatskih Pavlina, A. Šenoe, Kardinala Stepinca, I. Belostenca, M. Gupca, Trg prvog hrvatskog sveučilišta, Trg kralja Tomislava, A. Mihanovića, Varaždinska, Patačićeva, Ivana Mažuranića, Rangerova, Šumec, Zagorska

- svaki četvrtak u mjesecu, počevši od 12.01.2017.
- naselja: Donji Vulišinec, Gornji Vulišinec, Muričevec, Žarovnica (od kbr. 4 do kbr. 15), Očura

- svaki drugi četvrtak u mjesecu, počevši od 05.01.2017.
- naselja: Kameničko Podgorje
- datumi: 05.01.; 19.01.; 02.02.; 16.02; 02.03.; 16.03.; 30.03.; 13.04.; 27.04.; 11.05.; 25.05.; 08.06.; 23.06.*; 06.07.; 20.07.; 03.08.;17.08.;31.08.; 14.09.; 28.09.; 12.10.; 26.10.; 09.11.; 23.11.; 07.12.; 21.12.

PETAK
- svaki drugi petak u mjesecu, počevši od 13.01.2017.
- naselja: Zlogonje
- datumi: 13.01.; 27.01.; 10.02.; 24.02.; 10.03.; 24.03.; 07.04.; 21.04.; 05.05.; 19.05.; 02.06.; 16.06.; 30.06.; 14.07.; 28.07.; 11.08.; 25.08.; 08.09.; 22.09.; 06.10.; 20.10.; 03.11.; 17.11.; 01.12.;15.12.; 29.12.

- svaki petak u mjesecu, počevši od 06.01*.2017.
- Žarovnica (od kbr. 230 do kbr. 239)

* Ukoliko je na dan odvoza komunalnog otpada državni praznik, odvoz će se obaviti prvog idućeg radnog dana od 07 do 22 sata


Obajvaljen je raspored odvoza papira, ambalažne plastike, stakla i metala te tekstila za 2017. godinu

UTORAK
- datumi: 17.01.; 21.02.; 21.03.; 18.04.; 16.05.; 20.06.; 18.07.; 22.08., 19.09.; 17.10.; 21.11.; 19.12.
- naselja: Kamenički Vrhovec

- datumi: 09.01*.; 03.02.; 03.03.; 07.04.; 05.05.; 02.06.; 07.07.; 04.08.; 01.09.; 06.10.; 03.11.; 01.12.
- naselja: Žarovnica i Kamenica

- datumi: 20.01.; 17.02.; 17.03.; 21.04.; 19.05.; 16.06.; 21.07.; 18.08.; 15.09.; 20.10.; 17.11.; 15.12.
- naselja: Čret, Ves, Gečkovec, Radićeva, Borje, Lj. Gaja, Frankopanska, Vinogradska, Budim, Kovačićeva, Gorica, Sestrunec, Sv. Ivan, Bana Jelačića, Radnička, Trakošćanska, E. Kvaternika, I. Rangera, Purga, I. Mažuranića, Jeles i Matoševa, Vulišinec, Crkovec, Muričevec

- datumi: 27.01.; 24.02.; 24.03.; 28.04.; 26.05.; 23.06.; 28.07.; 25.08.; 22.09.; 27.10.; 24.11.; 22.12.
- naselja: Hrvatskih Pavlina, A. Šenoe, Kardinala Stepinca, I. Belostenca, M. Gupca, Varaždinska, Patačićeva, Šumec i Zagorska


Novost kod prikupljanja selektiranog otpada da su u raspored odvoza za 2017. godinu dodana naselja Vulišinec, Crkovec i Muričevec gdje građani mogu selektirani otpad staviti u obične vreće (u jednoj vreći samo plastika, u drugoj samo staklo, a u trćoj samo papir) i ostaviti ih uz cetu kod dvorišta kuće i to u dane kada će po rasporedu Ivkom odvoziti selektiran otpad te im za daljnje selektiranje otpada ostaviti svoje vreće.