OBAVIJEST Kod spaljivanja biljnog otpada potrebno se pridržavati mjera propisanih Odlukom o posebnim mjerama zaštite požara kod loženja vatre i spaljivanja biljnog otpada na otvorenom


Slijedom učestalih intervencija vatrogasnih postrojbi s područja grada Lepoglave, radi gašenja požara većih razmjera na otvorenom, u skladu s odredbama Odluke o posebnim mjerama zaštite požara kod loženja vatre i spaljivanja biljnog otpada na otvorenom na području grada Lepoglave , upozoravaju se vlasnici - posjednici da se pridržavaju odredbi navedenih u Odluci.

Prema navedenoj Odluci propisuje se da se spaljivanje poljoprivrednih otpadaka nastalih rezanjem voćaka i vinograda, korova i suhe trave, ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje uskrsne vatre može obavljati na udaljenosti 200 metara od naselja, građevina strnih i drugih žitarica, dok loženje vatre u veće obimu od jednog hektara nije dopušteno.

U slučaju loženja vatre većeg obima u svrhu spaljivanja obavezno se pisanim putem obavještavaju dobrovoljna vatrogasna društva na području grada Lepoglave. Obavijest mora sadržavati mjesto i vrijeme spaljivanja i poduzete mjere za zaštitu od požara.

S obzirom na sve navedeno mole se građani da se pridržavaju propisanih mjera kako ne bi došlo do ugrožavanja ljudskih života ili šteta većih razmjera.