IZ GRADA Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi


Grad Lepoglava raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2019. Riječ je o potporama namijenjenima obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, pod koja spadaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Lepoglave.

Potpore se dodjeljuju kroz četiri mjere:
     - umjetno sjemenjivanje plotkinja 
     - kupnju opreme za zaštitu višegodišnjih nasada u voćarstvu i vinogradarstvu
     - malčiranje i stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
     - nastup OPG-ova na sajmovima i izradu promotivnog materijala

Prijave za dodjelu potpora podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave do kraja studenog 2019. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.

Detaljne informacije iz navedenog Javnog poziva, kao i prijavni obrasci, nalaze se na službenoj internet stranici Grada Lepoglave (OVDJE).