Ostale vijesti

OBAVIJEST IZ KOMUNLANOG REDARSTVA Građani dužni održavati vlastito zemljište. Najavljene kazne za one koji to neće činiti.


Iz gradskog komunalnog redarstva izdana je obavijest kojom vlasnike i korisnike nekretnina i zemljišta na području Grada Lepoglave podsjećaju na obvezu redovitog uređivanja (čišćenja, malčiranja) svojih površina kako iste ne bi obrasle trnjem, korovom, raslinjem, šikarom, visokom travom ili ambrozijom te time onemogućile ili smanjile poljoprivrednu proizvodnju, odnosno ugrozile sigurnost i zdravlje ljudi kao i sigurno odvijanje prometa.

U obavijesti se posebno upozoravaju vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanim cestama da uklone drveće, grane, grmlje ili druge predmete koji prelaze na cestovno zemljište radi osiguranja preglednosti i sigurnosti odvijanja prometa na nerazvrstanim cestama.

Pridržavanjem navedenih odredbi građani će izbjeći izricanje propisanih novčanih kazni, ističe se u obavijesti u kojoj se navodi da će se nadzor nad provedbom odluka obavljati tokom cijele godine.