Pon25102021

Posljednje izmjene09:44:45 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Boxing IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA Poznati službeni rezultati. Tko je sve ušao u vijeća mjesnih odbora?

IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA Poznati službeni rezultati. Tko je sve ušao u vijeća mjesnih odbora?


Poznati su i službeni rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora grada Lepoglave, održanih 24. svibnja.
Na izbore je izašlo 2118 od ukupno 5566 birača ili 38 posto. Ukupno, Koalicijska lista HNS-HSU-SDP dobila je 879 glasova birača, HDZ 693 glasova, a koalicijska lista NS Reformisti-HSS 445 glasova, s time da za razliku od prethodne dvije liste nije imala liste u svim mjesnim odborima već je imala jednu listu manje. Lista građana u Kameničkom Podgorju, koja je imala svoju listu samo u navedenom mjesnom odboru, dobila je 72 glasa.
Nevažećih je bilo 29 listića.


MO Donja Višnjica

 

U MO Donja Višnjica glasalo je 136 od 420 birača.
Najviše, 72 glasa odnosno 4 mandata, dobila je lista HDZ-a s koje će u Vijeće mjesnog odbora Donja Višnjica ući Mario Galinec, Jožef Jakop, Dušan Prašnički i Igor Lončarek.
Koalicijska lista HNS-HSU-SDP dobila je 42 glasa odnosno 2 mandata. S ove će liste u Vijeće MO Donja Višnjica ući Mario Hudin i Slavica Cingesar.
Koalicijska lista NS Reformisti-HSS dobila je 20 glasova odnosno jedno mjesto u Vijeću MO Donja Višnjica koje će popuniti Florijan Biškup.

MO Gornja Višnjica

Za članove Vijeća MO Gornja Višnjice glasalo je 167 od 619 birača.
Lista HDZ-a dobila je 124 glasa i 6 mjesta u Vijeću MO Gornja Višnjica. Pripala su Robertu Dukariću, Ivanu Kujavcu, Josipu Pintariću, Dragutinu Hercegu, Josipu Glavici i Damiru Kotrščaku.
Koalicijska lista HNS-HSU-SDP dobila je 23 glasa i jedno mjesto u Vijeću Mjesnog odbora koje je pripalo Krunoslavu Križancu.
Koalicijska lisata NS Reformisti-HSS osvojila je 17 glasova i ostala bez mjesta u Vijeću MO Gornja Višnjica.

MO Kamenica

Na izbore za članove Vijeća MO Kamenice izašlo je 192 od 441 birača.
Koalicijska lista HNS-HSU-SDP dobila je 106 glasova odnosno 4 mandata. S te su liste u Vijeće MO Kamenica ušli Zorislav Rodek, Stjepan Kapustić, Ivan Erdec i Kornelija Cikač.
Lista HDZ-a dobila je 62 glasa i 2 mandata koja su pripala Robertu Mačeku i Ivanu Šantalabu.
Koalicijska lista NS Reformisti-HSS dobila je 23 glasa i jedan mandat koji je pripao Ivanu Petaku.

MO Kameničko Podgorje

Izborima za članove Vijeća MO Kameničko Podgorje odazvalo se 164 od 364 birača.
Najviše glasova birači su dali Listi grupe birača koja je dobila 72 glasa i ukupno 4 mjesta u Vijeću MO Kameničko Podgorje. Pripala su Adamu Jugu, Silvestaru Držaiću, Stjepanu Škrbecu i Adamu Banu.
Koalicijska lista HNS-HSU-SDP dobila je 43 glasa i 2 mjesta u Vijeću u koje su ušli Stjepan Juren i Zvonko Galić.
Lista HDZ-a dobila je 31 glas i jedan mandat, onaj Zdravka Škrbeca.
Lista NS Reformisti-HSS dobila je 14 glasova, nedovoljno za osvajanje mandata.

MO Lepoglava

Za članove vijeća MO Lepoglave glasalo je 316 od 1148 birača.
Najviše je glasova – 150, dobila koalicija HNS-HSU-SDP. To joj je donijelo 3 mjesta u Vijeću MO Lepoglava koja su pripala Mariji Ribić, Borisu Žuliću i Marjanu Kuči.
Lista HDZ-a dobila je 85 glasova i 2 mjesta u Vijeću MO Lepoglava u koje su ušli Anka Žulić i Tomislav Funda.
Koalicijska lista NS Reformisti-HSS dobila je 78 glasova i 2 mjesta. U Vijeće MO Lepoglava su tako ušli Marija Sambol i Danijela Ciglar.

MO Očura

U MO Očura na glasanje je izašlo 137 od 431 birača.
Birači su u MO Očura najviše glasova dali koaliciji HNS-HSU-SDP. Ta je lista dobila 65 glasova i 4 mjesta u Vijeću MO Očura u koje su ušli Josip Husnjak, Biserka Brežnjak, Vesna Bajsić i Dario Mađar.
Lista HDZ-a dobila je 37 glasova i dva mjesta koja su pripala Alenu Mađaru i Tomi Jakopu.
Koalicijska lista NS Reformisti-HSS dobila je 32 glasa i jedno mjesto koje je pripalo Velimiru Muriću.

MO Purga

Na izbore za članove Vijeća MO Purga izašlo je 195 od 504 birača.
Koalicijska lista HNS-HSU-SDP dobila je 71 glas odnosno 3 mandata. S te su liste u Vijeće MO Purga ušli Ivan Hojsak, Damir Funda i Alojz Gredelj.
Lista HDZ-a dobila je 61 glas i 2 mandata koja su pripala Nenadu Novaku i Josipu Dubovečaku.
Koalicijska lista NS Reformisti-HSS dobila je 60 glasova i 2 mandat koji su pripala Željku Šoštariću i Vjekoslavu Pečevskom.

MO Lepoglavska Ves

Na izbore u MO Lepoglavska Ves od 1068 birača izašlo je njih 340.
Najviše glasova dobila je koalicijska lista HNS-HSU-SDP za koju je glasalo 159 birača. To joj je donijelo 4 mandata u Vijeću MO Lepoglavska Ves, a koja će obnašati Ivan Dubovečak, Zlatko Hehet, Vladimir Hehet i Mario Žuliček.
Koalicijska lista NS Reformisti-HSS dobila je 119 glasova i 2 mandatna mjesta koja su pripala Marijanu Božaku i Robertu Vrtaru.
HDZ je dobio 56 glasova i jedan mjesto koje će popuniti Josipa Golubić.

MO Viletinec Vulišinec

U MO Viletinec Vulišinec natjecale su se koalicijska lista HNS-HSU-SDP i lista HDZ-a.
Na izbore je izašlo 130 od 343 birača.
Koalicijska lista HNS-HSU-SDP dobila je 75 glasova odnosno 4 vijećnička mjesta u tom Mjesnom odboru u koji su ušli Božica Kelemenić, Stjepan Špiranec, Siniša Štefičar i Ivan Kos.
Lista HDZ-a dobila je 52 glasa i 3 vijećnička mjesta koja su pripala Marijanu Bistroviću, Josipu Škoraku i Danijelu Kederu.

MO Zlogonje

Za članove Vijeća MO Zlogonje glasalo je 101 od 348 birača.
Lista HDZ-a dobila je 53 glasa i 4 mjesta u Vijeću MO Gornja Višnjica. Pripala su Stjepanu Prašničkom, Josipu Čeligu, Ivanu Milešiću i Zlatku Jurencu.
Koalicijska lista HNS-HSU-SDP dobila je 26 glasova i 2 mjesta u Vijeću Mjesnog odbora koje su pripala Stjepanu Jakopičeku i Stjepanu Bosilju.
Koalicijska lista NS Reformisti-HSS osvojila je 22 glasa i jedno mjesto u Vijeću MO Zlogonje koje je pripalo Mihalju Biškupu.

MO Žarovnica

Na izbore za članove Vijeća MO Žarovnice izašlo je 240 od 608 birača.
Koalicijska lista HNS-HSU-SDP dobila je 119 glasova odnosno 3 mandata. S te su liste u Vijeće MO Žarovnice ušli Stjepan Vresk, Ivan Jug i Predrag Maček.
Lista HDZ-a dobila je 60 glasova i 2 mandata koji su pripali Ivanu Šantalabu i Željku Mežnariću.
Koalicijska lista NS Reformisti-HSS dobila je također 60 glasova i 2 mandata koji su pripali Stjepanu Črepinku i Sanji Jug.