VIJEĆA MJESNIH ODBORA Konstituirana Vijeća mjesnih odbora Kamenice, Kameničkog Podgorja i Žarovnice


Održane su konstituirajuće sjednice mjesnih odbora Kamenice, Kameničkog Podgorja i Žarovnice na kojim su konstituiran vijeća navedenih naselja grada Lepoglave.


U OŠ Ivana Rangera u Kamenici, u nazočnosti zamjenika gradonačelnika Hrvoja Kovača koji je u jednom vodio konstituirajuću sjednicu, okupili su se izabrani članovi MO Kamenica - Zorislav Rodek (HNS-HSU-SDP), Stjepan Kapustić (HNS-HSU-SDP), Ivan Erdec (HNS-HSU-SDP), Kornelija Cikač (HNS-HSU-SDP), Robert Maček (HDZ), Ivan Šantalab (HDZ) i Ivan Petak (NS Reformisti – HSS).

Jedini predloženi kandidat za predsjednika MO Kamenica bio je Zorislav Rodek koji je na tajnom glasanju dobio šest glasova dok je jedan listić bio nevažeći. Na taj je način za predsjednika MO Kamenica izabran Zorislav Rodek.

Također u kameničkoj školi na konstituirajućoj su se sjednici okupili izabrani članovi Mjesnog odbora Kameničko Podgorje - Adam Jug (Lista grupe birača MO Kameničko Podgorje), Silvestar Držaić (Lista grupe birača MO Kameničko Podgorje), Stjepan Škrbec (Lista grupe birača MO Kameničko Podgorje), Adam Ban (Lista grupe birača MO Kameničko Podgorje), Stjepan Juren (HNS-HSU-SDP) i Zdravko Škrbec (HDZ), dok je Zvonko Galić (HNS-HSU-SDP) bio odsutan.

Za predsjednika MO Kameničko Podgorje predložen je samo jedan kandidat – Adam Jug za kojeg je glasalo pet članova Odbora, dok je jedan listić bio nevažeći te je Jug izabran za predsjednika Mjesnog odbora Kameničko Podgorje.

Izabrani članovi MO Žarovnica - Stjepan Vresk (HNS-HSU-SDP), Ivan Jug (HNS-HSU-SDP), Predrag Maček(HNS-HSU-SDP), Ivan Šantalab (HDZ), Željko Mežnarić (HDZ), Stjepan Črepinko (NS Reformisti-HSS) i Sanja Jug (NS Reformisti-HSS) sastali su se, također u nazočnosti zamjenika gradonačelnika Hrvoja Kovača, u Područnoj školi u Žarovnici.

Za predsjednika je predložen samo Stjepan Vresk. Šest članova Odbora na tajnom mu je glasanju dalo svoj glas dok je jedan listić bio nevažeći. Slijedom tg rezultata Stjepa Vresk izabran je za predsjednika MO Žarovnica.