IZBORI ZA MJESNE ODBORE Koaliciji HNS-HSU 35 mandata u vijećima mjesnih odbora, HDZ-u 23, a koaliciji SDP-NS Reformisti-HSS 19


Prema službenim rezultatima izbora za vijeća mjesnih odbora Grada Lepoglave u 11 vijeća mjesnih odbora koalicija HNS-HSU dobila je ukupno 35 mandata, HDZ 23, a koalicija SDP-NS Reformisti-HSS ukupno 19 mandata.

MO Ves
HDZ - 2 mandata (82 glasova)
HNS-HSU – 4 mandata (165 glasova)
SDP-NS Reformisti-HSS – 1 mandat (57 glasova)

Usporedimo li rezultate ovih izbora s izborima za vijeća mjesnih odbora održanima 2015. godine, na koje je izašlo 33% birača (oko 4 % više), HDZ je na ovim izborima u MO Ves dobio 26 glasova više i jedna mandat više, koalicija HNS-HSU bez SDP-a na ovim je izborima u MO Ves dobila šest glasova više i isti broj mandata, dok je koalicija Reformisti-HSS, kojoj se na ovim izborima priključio SDP, u MO Ves dobila 62 glasa manje, ali isti broj mandata kao i prije četiri godine.

MO LEPOGLAVA
HDZ – 1 mandat (57 glasova)
HNS-HSU – 3 mandata (110 glasova)
SDP-NS Reformisti-HSS - 3 mandata (96 glasova)

Usporedimo li rezultate ovih izbora s izborima za vijeća mjesnih odbora održanima 2015. godine, HDZ je na ovim izborima u MO Lepoglava dobio 28 glasova manje i jedna mandat manje, koalicija HNS-HSU bez SDP-a u MO Lepoglava na ovim je izborima dobila 40 glasova manje i isti broj mandata kao i prije četiri godine, dok je koalicija Reformisti-HSS, kojoj se na ovim izborima priključio SDP, dobila je u MO Lepoglava 18 glasova više i jedan mandat više.

MO Očura
HDZ – 1 mandat (28 glasova)
HNS-HSU – 3 mandata (144 glasova)
SDP-NS Reformisti-HSS - 3 mandata (42 glasova)

U odnosu na rezultate izbora za vijeća mjesnih odbora održanima 2015. godine, HDZ je na ovim izborima u MO Očura dobio devet glasova manje i jedna mandat manje, koalicija HNS-HSU bez SDP-a, dobila je na ovim izborima 21 glas manje izgubivši jedan mandat, a koalicija Reformisti-HSS, kojoj se na ovim izborima priključio SDP, u MO Očura dobila je 10 glasova više što joj je donijelo dva mandata više.

MO Purga
HDZ – nije imao kandidacijsku listu 
HNS-HSU – 3 mandata (53 glasova)
SDP-NS Reformisti-HSS - 4 mandata (79 glasova)

Usporedimo li rezultate ovih izbora s izborima održanima 2015. godine, HDZ na ovim izborima u MO Purga nije imao kandidacijsku listu, a 2015. godine osvojio je 61 glas i dva mandata, koalicija HNS-HSU bez SDP-a dobila je na ovim izborima u MO Purga 18 glasova manje i isti broj mandata kao i prije četiri godine, a koalicija Reformisti-HSS, kojoj se na ovim izborima priključio SDP, dobila je u MO Purga 19 glasova više osiguravši dva mandata više.

MO Kamenica
HDZ – nije imao kandidacijsku listu
HNS-HSU – 6 mandata (126 glasova)
SDP-NS Reformisti-HSS - 1 mandat (31 glas)

Za razliku od izbora za vijeća mjesnih odbora održanima 2015. godine, HDZ na ovim izborima nije imao kandidacijsku listu za MO Kamenicu, a 2015. godine osvojio je 62 glasa i dva mandata, koalicija HNS-HSU bez SDP-a dobila je na ovim izborima u MO Kamenica 20 glasova više i dva mandata više, a koalicija Reformisti-HSS, kojoj se na ovim izborima priključio SDP, dobila je u MO Kamenica osam glasova više ostvarivši isti broj mandata kao i 2015. godine.

MO Viletinec Vulišinec
HDZ – 2 mandata (33 glasa)
HNS-HSU – 2 mandata (27 glasova)
SDP-NS Reformisti-HSS - 3 mandat (47 glasova)

Za razliku od izbora posljednjih izbora za vijeća mjesnih, HDZ je na ovim izborima u MO Viletinec Vulišinec dobio 19 glasova manje što mu je donijelo gubitak jednog mandata u odnosu na 2015., koalicija HNS-HSU bez SDP-a dobila je na ovim izborima u MO Viletinec Vulišinec 48 glasova manje izgubivši dva mandata. Koalicija Reformisti-HSS, kojoj se na ovim izborima priključio SDP, na izborima 2015. godine nije imala kandidacijsku listu, a ove je godine osvojila 47 glasova što joj je donijelo 3 mandata u MO Viletinec Vulišinec.


MO Kameničko Podgorje
HDZ – 0 mandata (12 glasa)
HNS-HSU – 5 mandata (87 glasova)
SDP-NS Reformisti-HSS - 2 mandata (43 glasova)

Rezultati ovih izbora u odnosu na izbore za vijeća mjesnih odbora 2015. godine govore da je HDZ na ovim izborima u MO Kameničko Podgorje dobio 19 glasova manje ne osvojivši ni jedan mandat. Jedna je to mandat manje u usporedbi s izborima iz 2015. godine. Koalicija HNS-HSU bez SDP-a dobila je u Kameničkom Podgorju 44 glasa više što joj je donijelo i tri mandata više, dok je koalicija Reformisti-HSS, kojoj se na ovim izborima priključio SDP, u MO Kameničko Podgorje dobila 29 glasova više te dva mandata više.

MO Donja Višnjica
HDZ – 5 mandata (59 glasova)
HNS-HSU – 2 mandata (33 glasa)
SDP-NS Reformisti-HSS - nije imala kandidacijsku listu

Usporedimo li rezultate ovih izbora s izborima za vijeća mjesnih odbora održanima 2015. godine, HDZ je na ovim izborima dobio 13 glasova manje, ali jedan mandat više, a koalicija HNS-HSU bez SDP-a dobila je na ovim izborima devet glasova manje i isti broj mandata kao 2015. godine.
Koalicija Reformisti-HSS na ovim izborima nije imala kandidacijsku listu za MO Donja Višnjica. Prije četiri godine njihova je lista osvojila 20 glasova što joj je donijelo jedan mandat u vijeću MO Donja Višnjica.


MO Gornja Višnjica
HDZ – 7 mandata (99 glasa)
HNS-HSU – 0 mandata (13 glasova)
SDP-NS Reformisti-HSS - 0 mandata (13 glasova)

Na ovim je izborima, u usporedbi s izborima iz 2015. godine, HDZ dobio 25 glasova manje, ali jedna mandat više osvojivši tako svih sedam mandata, koalicija HNS-HSU bez SDP-a dobila je na ovim izborima 10 glasova manje ostavši bez mandata kao i koalicija Reformisti-HSS, kojoj se na ovim izborima priključio SDP, a koja je ove godine u MO Gornja Višnjica dobila 4 glasa manje.

MO Zlogonje
HDZ – 5 mandata (59 glasova)
HNS-HSU – 2 mandata (22 glasova)
SDP-NS Reformisti-HSS - 0 mandata (6 glasova)
Usporedimo li rezultate ovih izbora s izborima za vijeća mjesnih odbora iz 2015. godine, HDZ je na ovim izborima dobio šest glasova više i jedna mandat više, koalicija HNS-HSU bez SDP-a dobila je na ovim izborima u MO Zlogonje četiri glasa manje zadržavši isti broj mandata, a koalicija Reformisti-HSS, kojoj se na ovim izborima priključio SDP, dobila je u MO Zlogonje 16 glasova manje izgubivši jedini mandat koji je osvojila prije četiri godine.

MO Žarovnica
HDZ – 0 mandata (29 glasova)
HNS-HSU – 5 mandata (167 glasova)
SDP-NS Reformisti-HSS - 2 mandata (64 glasova)

Usporedimo li rezultate ovih izbora s izborima za vijeća mjesnih odbora održanima 2015. godine, HDZ je na ovim izborima u MO Žarovnica dobio 31 glas manje te izgubio oba mandata koja je dosad imao u ovom mjesnom odboru. Koalicija HNS-HSU bez SDP-a dobila je na ovim izborima u MO Žarovnica 48 glasova više što joj je donijelo i dva mandata više u odnosu na rezultat izbora iz 2015. Koalicija Reformisti-HSS, kojoj se na ovim izborima priključio SDP, dobila je u MO Žarovnica četiri glasa više te zadržala dva mandata.

Usporedba rezultata s onima iz 2015.

Ukupno gledajući HDZ je na ovim izborima, u usporedbi s izborima za vijeća mjesnih odbora održanima 2015. godine, dobio 235 glasova manje te izgubio šest mandata u vijećima mjesnih odbora.
Koalicija HNS-HSU bez SDP-a dobila je na ovim izborima 32 glasa manje, ali je osvojila tri mandata više.
Koalicija Reformisti-HSS, kojoj se na ovim izborima priključio SDP, dobila je na ovim izborima 33 glasa više što joj je donijelo i sedam mandata više u odnosu na 2015. godinu.