IZ GRADA Održan sastanak čelnih ljudi Grada Lepoglave s novoizabranim predsjednicima mjesnih odbora


Nakon provedenih izbora za vijeća mjesnih odbora Grada Lepoglave te održanih konstituirajućih sjednica, u Lepoglavi je 5. srpnja održan sastanak čelnih ljudi Grada – gradonačelnika Marijana Škvarića i njegovog zamjenika Hrvoja Kovača s novoizabranim predsjednicima mjesnih odbora koji su tom prigodom upoznati s nadležnostima mjesnih odbora, komunalnom redu, gradskim općim aktima, programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te programom njihova održavanja za 2019. godinu.

Gradonačelnik Škvarić, uz čestitke na izboru, nazočnim je predsjednicima uputio poziv za aktivnu suradnju s gradskim tijelima.
- Mjesni odbori i vi kao njihovi predsjednici poveznica ste između građana i Grada. Od vas se očekuje da potrebe i zahtjeve građana kanalizirate prema Gradu kako bismo ih u obliku programa i projekta uvrstiti u proračun i kasnije realizirati. Od vas se očekuje da građane informirate o gradskim aktivnostima i provedbi gradskih programa. Važno je pri tom usuglasiti želje građana s realnim mogućnostima i zakonskim okvirima – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić.
Zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač osvrnuo se na važnost suradnje mjesnih odbora i njegovih članova s Gradom po pitanju socijalne skrbi. Naime, od velike će pomoći u donošenju odluka vezanih za provedbu gradske socijalne politike imati točne informacije s terena.
Sastanku je nazočio i voditelj gradskog Pododsjeka za komunalno redarstvo, Dalibor Husnjak koji je novoizabrane predsjednike mjesnih odbora upoznao s aktivnostima iz djelokruga komunalnog redarstva.

Radi što bolje međusobne povezanosti gradskih tijela i mjesnih odbora, predsjednicima mjesnih odbora na korištenje su dodijeljeni gradski mobiteli.