IZ GRADA Sastanak čelnih ljudi Grada Lepoglave i predstavnika lokalnih vodovoda


S obzirom na to da je analiza kvalitete vode u pojedinim lokalnim vodovodima pokazala neispravnost vode za ljudsku uporabu te da su Hrvatske vode zbog neriješenog statusa pružanja vodnih usluga na području grada Lepoglave do daljnjeg otkazale investicije koje se odnose na nastavak izgradnje vodovodnog i kanalizacijskog sustava za naselja u širem centru Lepoglave te projekt Aglomeracija Lepoglava, lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić sazvao je sastanak s predstavnicima 21 lokalnog vodovoda na kojem je tražio njihova mišljenja, stavove i prijedloge vezane za rješavanje navedenih problema.

Briga za kvalitetu vode

Što se kvalitete vode u pojedinim lokalnim vodovodima tiče, a za koje je analiza koju je proveo Zavod za javno zdravstvo pokazala da nije za ljudsku uporabu, predstavnici tih lokalnih vodovoda obavijestili su sve nazočne da su izvršene aktivnosti čišćenja vodospremnika i kloriranja te da su nakon toga rezultati analiza pokazali da je voda ponovno ispravna za ljudsku uporabu.

Dio predstavnika požalio se na problem prikupljanja sredstava od korisnika lokalnih vodovoda potrebnih za njihovo održavanje. I dok u pojedinim lokalnim vodovodima problem predstavlja naknada u iznosu od 100 kuna na godišnjoj razini, neki su napravili značajan iskorak kao što je Vodovodni odbor Lepoglavska Ves, koji ima 320 priključenih kućanstava, a u kojem je prije četiri godine povećan iznos naknade na 600 kuna, ugrađeni su vodomjeri, očišćena kaptaža i provjeren cjevovod. Lokalni vodovodni sustav priključen je na IVKOM-ov sustav Šumi kako bi se u slučaju nedostatka vode nadoknadio njen manjak. Prikupljena sredstva navedeni vodovodni odbor koristi za godišnja tekuća održavanja vodovodnog sustava te dodatna investiranja, a sa Zavodom za javno zdravstvo sklopljen je ugovor o redovitoj kontroli i analizi vode.

- Kad se utvrde nepravilnosti u lokalnim vodovodima inspekcije traže odgovorne u Gradu Lepoglavi koji u konačnici nad tim vodovodima nema nikakvu ingerenciju. Problemi nastaju kad se ti vodovodi zatvore zbog radova na održavanju ili čišćenju sustava jer je u tim trenucima potrebno građanima osigurati pitku vodu. Nama u Gradu potrebna je garancija da su ti vodovodi u budućnosti održivi – poručio je predstavnicima lokalnih vodovoda gradonačelnik Marijan Škvarić uz kojeg je sastanku nazočio i njegov zamjenik Hrvoje Kovač.

Problem lokalnih vodovoda predstavlja i njihova starost budući da su građeni 70-tih godina prošlog stoljeća iz nužde i želje građana da u svoja domaćinstva dovedu pitku vodu budući da druge alternative nije bilo.

Na kraju rasprave donesen je zaključak da se ulože maksimalni napori da se u svim lokalnim vodovodima osigura potrebna kvaliteta vode koja će se provjeravati redovnim analizama.


Kako riješiti status pružanja vodnih usluga zbog kojeg su zaustavljene investicije Hrvatskih voda

Protekle je godine završena jedna od pet planiranih faza izgradnje kanalizacijskog sustava za područje šireg centra Lepoglave vrijedna 8.5 milijuna kuna. Riječ je o investiciji Hrvatskih voda koje su za njenu realizaciju osigurale 90 posto potrebnih sredstava. Ove je godine taj projekt trebao biti nastavljen no iz Hrvatskih voda stigla je obavijest kako se on, do daljnjeg obustavlja, budući da je na području grada Lepoglave odnosno aglomeracije Lepoglava potrebno riješiti status pružanja vodnih usluga. Zbog istog je razloga od strane Hrvatskih voda zaustavljen i projekt aglomeracije Lepoglava koji bi se trebao realizirati sredstvima Europske unije.

- Ulaskom u Europsku uniju prihvatili smo i njene propise, a jedan od njih je i rješavanje statusa pružanja vodnih usluga. Ove godine smo zbog zaustavljanja projekta izgradnje kanalizacijskog sustava za širi centar Lepoglave, vrijednog ukupno 70 milijuna kuna, ostali bez 8 milijuna kuna vrijedne investicije. Ne pronađemo li rješenje, investicije Hrvatskih voda bit će zaustavljene do daljnjeg i morat ćemo čekati neke druge cikluse investiranja. Pri tom moramo znati da od 2020. godine počinje, od strane Europske unije, naplata penala onim jedinicama lokalne samouprave koje nemaju riješen sustav odvodnje na svom području. Za razliku od nas grad Ivanec riješio je problem lokalnih vodovoda te tako riješio problem pružanja vodnih usluga i ušao u projekt Aglomeracije Ivanec bez Lepoglave – pojasnio je gradonačelnik Škvarić.

I dok lokalni vodovodi s manje od 50 priključaka ne predstavljaju problem budući da ih se prema zakonu ne tretira kao pružatelje vodnih usluga, oni veći imaju taj status. Potencijalno rješenje je primjer Kameničkog Podgorja gdje postoji nekoliko lokalnih vodovoda no tvrtka IVKOM je na tom području prije dvije godine izgradila vodoopskrbnu mrežu te tako riješila status pružanja vodnih usluga odnosno građanima je omogućeno da se priključe na vodovodni sustav ovlaštenog vodnog distributera.
Na tom je tragu i jedan od prijedloga za rješavanje statusa pružanja vodnih usluga na području grada Lepoglave prihvaćenih na održanom sastanku.

Dakle, u zaključku sastanka navedena su četiri moguća rješenja problema o kojima će, naglasili su predstavnici lokalnih vodovoda, u konačnici odlučivati građani, a ne oni sami.
Prvi je da nevezano za lokalne vodovode ovlašteni distributer izgradi svoj sustav kao u Kameničkom Podgorju i omogući građanima da se na njega priključe. Pri tom je zatraženo da se smanje cijene priključka.
Drugi je prijedlog da distributeri priključe svoj sustav na postojeće sustave lokalnih vodovoda, dok se trećim prijedlogom predlaže da ovlašteni distributeri preuzmu lokalne vodovode te da s njim upravljaju te ih održavaju.
Četvrti je prijedlog da sve ostane po starom i da se prihvate posljedice koje iz toga proizlaze.