IZ GRADA Održan sastanak s predsjednicima mjesnih odbora


Kada će za to biti ispunjeni uvjeti krenut će se, u skladu s potrebama i u dogovoru s mjesnim odborima, s razmještanjem postojećih tijela javne rasvjete kako bi u budućnosti ona svjetlila tamo gdje je to potrebno, a ne na mjestima uvjetovanima projektom postavljanja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjeta financiranim od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Jedan je to od zaključaka s održanog sastanka čelnih ljudi Grada Lepoglave i predsjednika gradskih mjesnih odbora na kojem je uz raspravu o niz komunalnih tema, predsjednicima mjesnih odbora predstavljen gradski proračun te Geoinformacijski sustav Grada Lepoglave.

GIS Grada Lepoglave

Gradski Geoinformacijski sustav olakšat će i ubrzati vođenje i obavljanje poslova lokalne samouprave te omogućiti povezivanje različitih subjekata u cilju poboljšanja njene efikasnosti. Pri tom se misli i na povezivanje gradskih komunalnih službi i građana koji će zahvaljujući navedenom sustavu vrlo jednostavnim postupkom, na gradskoj internet stranici, moći putem interneta prijaviti uočene kvarove odnosno oštećenja na komunalnoj infrastrukturi. Također, građani će putem navedenog sustava imati uvid u katastarske čestice koje se nalaze na gradskom području. S druge strane, dio sadržaja namijenjen Gradu i gradskim službama povećat će efikasnost njihova rada.
Sustav, na sastanku predstavljen predsjednicima mjesnih odbora, već je aktivan i može mu se pristupiti na službenoj gradskoj internet stranici putem modula "Prijava kvara" i "Geoinformacijski sustav Grada Lepoglave".

Vjeruje se da će sustav pridonijeti i utvrđivanju vlasnika katastarskih čestica za koje oni nisu poznati, istaknuto je na sastanku. Naime, s 2018. godinom ukida se komunalna naknada, a uvodi se porez na nekretnine te je s toga važno znati tko je vlasnik pojedine čestice što dosad, kod naplate komunalne naknade, nije bio važno, istaknuto je gradonačelnik Marijan Škvarić uz kojeg su, ispred Grada Lepoglave, sastanku nazočili njegov zamjenik Hrvoje Kovač, predsjednik Gradskog vijeća Robert Maček te ispred gradskog komunalnog redarstva komunalni redar Dalibor Husnjak.

Gubitak proračunskih prihoda

Predsjednici mjesnih odbora upoznati su i s gradskim proračunom za 2017. godinu. Gradonačelnik Škvarić i ovom je prigodom, uz pojašnjenje pojedinih stavka proračuna, ukazao na gubitka 47 posto izvornih proračunskih prihoda uvjetovanim primjenom novih zakonskih propisa. No, istaknuo je, da unatoč tome kod planiranja razvojnih gradskih projekata nisu rađeni drastični rezovi niti se taj gubitak nastoji kompenzirati dodatnim financijskim opterećenjem građana. Grad Lepoglava taj će gubitak nastojati nadomjestiti financiranjem gradskih projekata i programa sredstvima iz drugih izvora, prvenstveno iz fondova Europske unije. Naglasio je gradonačelnik pri tom da je Grad ostao bez potpore s državne razine koju je kod početka primjene novih zakonskih mjera imao. Iako je ovih dana s Hrvatskim cestama potpisan ugovor o dodjeli 320.000 kuna Gradu Lepoglavi za zimsko održavanje cesta, taj je iznos nedostatan za pokrivanje gubitak više od četiri milijuna kuna proračunskih prihoda.
A kad je riječ o radu zimske službe na gradskom području, predsjednici mjesnih odbora, uz poneki prijedlog, sugestiju i kritiku te svjesni opsega posla, izrazili su zadovoljstvo odrađenim. Posebno su pohvalili podjelu soli po gradskim mjesnim odborima koju su građani mogli koristiti za dodatno održavanje prohodnosti lokalnih cesta.

Javan rasvjeta

Predsjednici mjesnih odbora ukazali su na problem rasporeda rasvjetnih tijela javne rasvjete na gradskom području. Istaknuli su da na pojedinim mjestima na kojima za to ne postoji potreba svijetle lampe javne rasvjete, dok s druge strane nisu postavljene tamo gdje bi trebale. Toga su svjesni i u Gradu te je s toga s gradske razine inicirano rješavanje tog problema do kojeg je došlo budući da je projekt postavljanja javne rasvjete, financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, uvjetovao način postavljanja novih, energetski učinkovitih tijela javne rasvjete.
Zahvaljujući tom projektu na gradskom je području postavljeno novih 930 energetski učinkovitih lampi javne rasvjete, većinom snage 70 vata. Projekt je sa 60 posto potrebnih sredstava financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, čime je Grad ostvario značajnu uštedu. Uštede su ostvarene i u potrošnji električne energije. Naime, nove energetski učinkovite lampe, većinom snage 70 vata, unatoč tome što su postavljene na svakom stupu troše manje struje od prijašnjih lampi.
Postavljanje lampi na svakom električnom stupu uvjetovano je od strane Fonda i jedan je od uvjeta sufinanciranja provedbe navedenog projekta. Pri tom su lampe postavljene i na područjima na kojima one nisu nužno potrebne. Taj nedostatak Grad u dogovoru s mjesnim odborima i građanima želi ispraviti izmještanjem pojedinih lampi na druge pozicije, tamo gdje je to potrebno. No, to će biti moguće tek kad istekne projektom propisana garancija od tri godine. Također, Grad Lepoglava planira nastavljanje širenje javne rasvjete na gradska područja na kojima javne rasvjete još uvijek nema. Planira se i zamjena postojeći rasvjetnih tijela energetski učinkovitima. Zbog ušteda proračunskih sredstava i taj projekt planira realizirati uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te se čeka da Fond raspiše najavljivani natječaj.

Elektra nije zaustavila projekt rekonstrukcije niskonaponske mreže u Zlogonju

Na sastanku je postavljeno pitanje zašto se je stala investicija Hrvatske elektroprivrede na području Zlogonja. Naime, nakon izgradnje trafostanica nije se nastavilo s izgradnjom nove visokonaponske mreže čime bi se stvorili uvjeti za kvalitetnu opskrbu strujom navedenog područja na kojem dolazi do njenih čestih prekida.
Gradonačelnik Škvarić pojasnio je da riječ o investiciji Hrvatske elektroprivrede čije je javni natječaj za nabavku potrebnog materijala za izgradnju niskonaponske mreže nekoliko puta "srušen" čime je prouzrokovan trenutni zastoj u provedbi navedenog projekta. Provedbe javnog natječaja imaju svoje zakonske vremenske okvire koji se sa svakim ponavljanjem natječaja ponovno moraju ispoštovati, a time se prolongira i realizacija samog projekta za čiji je što raniji završetak zainteresiran i Grad Lepoglava, pojasnio je gradonačelnik Škvarić.