Pon17122018

Posljednje izmjene02:55:53 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Football

SVEČANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (FOTO) Sjednica protekla u znaku pohvale Vladi


Povodom Dana grada u Lepoglavi je održana svečan sjednica Gradskog vijeća.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE (3. DIO) Vijećnici tražili pojašnjenje negativnih rezultat istraživanja i informacije o projektima, a građani zabranu parkiranja teretnih vozila u centru Lepoglave


Tijekom aktualnog sata 10. sjednice Gradskog vijeća pitanje je gradonačelniku postavio i nezavisni vijećnik Boris Šinko. Tražio je od gradonačelnika da komentira istraživanje objavljeno u jednom mediju prema kojem je Grad Lepoglava, ako se uzmu u obzir prihodi po glavi stanovnika, najsiromašniji grad u Hrvatskoj.
Komentirajući te rezultate gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS) je rekao da prihodi po glavi stanovnika nisu vezani uz uvjete za koje je odgovoran Grad Lepoglava već da su ti prihodi uvjetovani visinom plaća koje daju poslodavci. Pri tom je istaknuo da na gradskom području prevladava tekstilna i drvna industrija u kojoj, rekao je Škvarić, plaće nisu velike. Poručio je i da ne treba isključiti činjenicu da je u Kaznionici u Lepoglavi, gdje su plaće više od prosjeka, manje zaposlenih s područja Grada Lepoglave nego je to bilo prije, a što se također odrazilo na prikazane rezultate.
Vijećnik Šinko pitao je gradonačelnik i tko je maknuo kontejnere za otpad postavljene pored zgrade nekadašnjeg IGM-a. Naveo je da je većina građana u te kontejnere otpad odlagala ispravno ga razvrstavajući, a da su pojedinci, zbog kojih su sada "kažnjeni" svi, to činili na neispravan način.
- Kontejneri za otpad s tog su mjesta maknuti zato što je tijekom posljednjih 10 provedenih kontrola odlaganja otpada na toj lokaciji utvrđeno da se otpad ne odlaže na ispravan način. Odvoz ispravno selektiranog otpada IVKOM odvozi besplatno, a u ovom slučaju Grad je svaki puta morao snositi troškove odvoza otpada s tog mjesta – odgovorio je gradonačelnik Škvarić poručivši da s uklanjanjem tih kontejnera građani neće ništa izgubiti budući da otpad mogu razvrstavati i kod kuće.

Što je s najavljenim projektima

- U Gradu Ivancu se u poslovnoj zoni naveliko gradi što je temelj za brzi i jači razvitak grada i to me raduje, ali me žalosti da se u Lepoglavi ništa ne dešava, poslovna zona je prazna, a ljudi odlaze. Što o tome misli gradska vlast i konkretno gradonačelnik – pitao je vijećnik Željko Šoštarić (HSS).
- Što se tiče poslovne zone, na prošloj sjednici Gradskog vijeća donijeli smo odluku o prodaji zemljišta investitoru što znači da su stvari krenule. Valjda ste to detektirali – poručio je u odgovoru Škvarić te podsjetio da je 2015. godine bila recesija i zbog toga nije bilo nikakvih ulaganja.
- Ulagati na području Lepoglave još je teže zbog njenog položaja posebice zbog udaljenosti od velikog grada i autoceste. Što se zapošljavanja tiče, mogu čestitati gospodarstvenicima s gradskog područja što zapošljavaju ljude. Naši gospodarstvenici ostvaruju dobre rezultate i moje je mišljenje da im se ne treba miješati u posao. No, kada trebaju našu pomoć, vrata Grada Lepoglave su im otvorena – odgovorio je Škvarić te dodao da što se odlazak ljudi tiče riječ je o njihovom izboru da iskoriste otvoreno tržište rada i odu tamo gdje smatraju da će imati veću plaću. Dodao je i da Grad s druge strane malim poduzetnicima daje potpore koje im omogućuju samozapošljavanje i rad.
Vijećnik Šoštarić u osvrtu je na dobiveni odgovor istaknuo ni da Ivanec nije zaobišla recesija i da se ne nalazi u blizini autoceste.
Koristeći prigodu da postavi dva pitanja, vijećnik Šoštarić je pitao kakva je situacija s najavljenim projektima. Posebice ga je zanimalo kada će se početi s uređenjem zgrade dječjeg vrtića u Lepoglavi te što je s Centrom za posjetitelje te Centrom izvrsnosti drvne industrije, Centrom bioraznolikosti, tržnicom i vatrogasnim centrom. Vijećnik Šoštarić pri tom je prozvao gradonačelnika da je, s obzirom na to da dugo obnaša funkciju gradonačelnika, odgovoran za poražavajuće rezultate koje je u svom pitanju naveo vijećnik Šinko te da je kad je bio u Saboru i poziciji da pomogne, glasao protiv interesa grada.
- Drago mi je da znate imena projekta, da ste pročitali iz svih onih prezentacija. Još morate proučiti gdje su izvori financiranja i koji su programi i projekti otvoreni. Grad Lepoglava ne može dobiti sredstva za projekt ako nije još raspisan natječaj – odgovorio je Škvarić te pojasnio da je mjera 7.4.1., na koju je projekt obnove zgrade dječjeg vrtića prijavljen, otvorena tek ove godine.
- Problem je da su ove godine otvorene tri mjere 7.4. Zaboravili su svi da je problem u kapacitetima . Teško se javiti na sve tri mjere jer ne postoji infrastruktura koja je to sve spremna odraditi. Natječaj za uređenje vrtića smo raspisali i to za radove uređenja i za opremu. Za opremu smo dobili dvije ponude, a za izvođača radova nijednu jer izvođači nemaju kapaciteta. Rade na mnogim poslovima i nedostaje im ljudi. Da bi povećali broj ljudi moraju ih plaćati i to više , a cijene su otišle u nebesa. Tu su nastali problemi s kojima se susrećemo ne samo mi u Lepoglavi. O tome smo pisali i ministru Tolušiću. Dakle, nisam ja kriv – pojasnio je Škvarić dodajući da će, što se ostalih projekata tiče, vijećniku Šoštariću odgovor poslati u pismenom obliku.

Građani protiv parkiranja teretnih vozila na parkiralištu u centru Lepoglave

Uz pitanja vijećnika, na Gradskom se vijeću našlo i jedno koje su uputili građani. Pismo s pitanjem adresirano je na predsjednika Gradskog vijeća, Roberta Dukarića koji ga je pročitao vijećnicima. U njemu se građani žale na parkiranje teretnih vozila, kako navode, od strane prijevoznika Mačeka na parkiralištu ispod restorana Ivančica te na prostoru u njegovoj okolini. U pismu se navodi da teretna vozila zauzimaju parkirni prostora te uništavaju asfaltnu površinu parkirališta. Građani su pitali tko je vlasnik navedenog parkirališta i da li je nekome dana koncesija da koristiti navedeno parkiralište. Građani su pismom od Grada zatražili da spriječi parkiranje teretnih vozila na navedenom parkiralištu.
Gradonačelnik Škvarić je pojasnio da je navedeno parkiralište u vlasništvu Kaznionice i da nad njime Grad nema ingerencije. Nakon kraće rasprave, zaključeno je da će se od Kaznionice zatražiti očitovanje vezano za ovaj slučaj.

GRADSKO VIJEĆE (2. DIO) Zašto, dok se grade drugi nogostupi, nema nastavka izgradnje nogostupa u Žarovnici


Zašto nikako da se nastavi nedovršen projekt izgradnje planiranih 800 metara nogostupa u Žarovnici pitali su na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća vijećnici Stjepan Vresk (HNS) i Stjepan Maček (HSS).

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE(1. DIO) Zimsko održavanje prometnica Grad Lepoglava povjerit će novom koncesionaru


Grad Lepoglava raskinuo je ugovor s tvrtkom Enigma kojoj su odlukom Gradskog vijeća iz 2016. godine povjereni poslovi zimskog održavanja prometnica na razdoblje od četiri godine. Informaciju o raskidu ugovora s tvrtkom Enigma, ali i o tome da je proveden natječaj za izbor novog koncesionara, članovima Gradskog vijeća na posljednjoj je održanoj sjednici dao gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS) odgovarajući na pitanje vijećnika Siniše Štefičara (SDP). Naime, vijećnika Štefičara je zanimalo što je poduzeto po pitanju nastavka suradnje s koncesionarom nakon što su građani i vijećnici Gradskog vijeća izrazili nezadovoljstvo njegovim radom.
- Na natječaj se jedna tvrtka. Trenutno traje evaluacija njene prijave i vjerujem da ćemo do početka zimske sezone imati novog koncesionara – poručio je gradonačelnik Škvarić ne navodeći o kojoj se tvrtki radi.

Smanjiti izdvajanja roditelje za dane kada dijete ne boravi u produženom boravku u školi

Nakon pozitivnih reakcija na pokretanje programa produženog boravka u OŠ Ante Starčevića u Lepoglavi, stigla su i prva pitanja vezana za njegovo financiranje. Ustvari, riječ je o sugestijama roditelja koje je na Gradskom vijeću gradonačelniku prenio vijećnik Štefičar. Naime, građani su se pitali zašto roditelji moraju plaćati puni mjesečni iznos cijene prehrane djeteta u produženom boravku od 350 kuna i u slučajevima kada dijete, primjerice zbog bolesti, nije tijekom cijelog mjeseca boravilo u produženom boravku. Sugerirali su da se cijena umanji za one dane kada dijete nije bilo u produženom boravku.
Gradonačelnik Škvarić je istaknuo da je Varaždinska županija nametnula obaveze pokrivanja troškova provedbe programa produženog boravka u školi prema kojima roditelji moraju plaćati 350 kuna mjesečno za prehranu djeteta.
- Slažem se s prijedlogom da se roditeljima smanji trošak za one dane kada djeteta nije bilo u produženom boravku – rekao je gradonačelnik te najavio da će o toj mogućnosti razgovarati s ravnateljem škole.

Grad Lepoglava od države tražio dio njenog vlasništva

S obzirom na sastanke koje je gradonačelnik obavio s ministrom državne imovine Goranom Marićem, vijećnika Milana Pavlekovića (HNS) zanimalo je što će biti s građevinama u centru Lepoglave koje poružnjuju centar grada te zbog svoje dotrajalosti predstavljaju opasnost za građane.
- Prvi sam puta optimist da će se to riješiti – istaknuo je gradonačelnik Škvarić iznoseći dojmove sa sastanka s ministrom Marićem i odgovornima u Ministarstvu državne imovine. Gradonačelnik je naglasio da su ispred Grada Lepoglavi na adresu Ministarstva državne imovine upućeni zahtjevi za dodjelu javnih površina u centru Lepoglave, zatim da se Gradu u potpuno vlasništvo da zgrada SRC-a te bivše ambulante kako bi se pokrenuli projekti kojim bi ti objekti bili stavljeni u funkciju, a za što je potrebno vlasništvo nad njima. Nadalje, upućen je zahtjev da se dio nekretnina stavi u funkciju kroz projekte udruga ili na sličan način kao što je to primjer vila koja bi trebala postati centar za branitelje. Zatraženo je i da se riješi problem objekta koji su u državnom vlasništvu, a koriste ih građani, kao što je to slučaj s garažama u centru Lepoglave.
- Nadamo se da će ministar Goran Marić biti gost na svečanoj sjednici Gradskog vijeća te da će sa sobom donijeti neka rješenja o predaji državne imovine Gradu Lepoglavi – poručio je gradonačelnik.

 

GRADSKO VIJEĆE Za kašnjenje produženog boravka u školama i postavljanje lifta u zgradi Doma zdravlja prozvana Varaždinska županija


S produženim boravkom u osnovnim školama na području Grada Lepoglave još se nije krenulo zato što je Varaždinska županija, koja je osnivač osnovnih škola i pod čijom su one ingerencijom, kasno donijela odluku o početku provođenja navedenog projekta na županijskom području. Sažetak je to odgovora koji je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik Marijan Škvarić dao vijećniku Milanu Pavlekoviću (HNS) koji ga je pitao kada će krenuti provođenja projekta produženog boravka u osnovnim školama na području Grada Lepoglave.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Postignut dogovor između Grada Lepoglave i IVKOM-a, kreće redovit odvoz otpada


Kako stvari stoje, problemima oko odvoza otpada na području Grada Lepoglave došao je kraj. Naime, na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave, održanoj 20. rujna, prihvaćen je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na gradskom području. Također, gradonačelnik Marijan Škvarić najavio je potpisivanje suglasnosti na predložene cijene po kojima će IVKOM odvoziti otpad s područja Grada Lepoglave.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Gradonačelnik odgovarao na pitanja vijećnika


Održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglava. Kao i prethodne započela je "aktualnim satom" tijekom kojeg su vijećnici imali prigodu postavljati pitanja.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE (2 DIO) TKIC kao Louvre


Pred vijećnicima se na 6. sjednici Gradskog vijeća našao prijedlog Programa rada Turističko kulturno informativnog centra (TKIC-a) za 2018. godinu. Rasprava o predloženom Programu bila je na trenutke poprilično žustra.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE (1. DIO) Raznovrsne teme na aktualnom satu


Gradsko vijeće Grada Lepoglave održalo je 6. sjednicu na čijem se Dnevnom redu našlo 14. točaka.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Usvojen proračun "težak" 23.751.615 kuna


Gradsko vijeće Grada Lepoglave usvojilo je proračun za 2018. godinu u iznosu od 23.751.615 kuna. Toliko iznosi prihodovna strana proračuna dok je ona rashodovna 22.624.117 kuna.
Planirani rashodi i izdaci manji su za 1.127.000 kuna prihoda. Riječ je o iznosu koji se planira utrošiti za pokrivanje većeg dijela planiranog manjka od 1.800.000 kuna nastalog zbog financijski izuzetno teške protekle dvije proračunske godine.
Za proračun su glasali vijećnici iz redova HNS-a, HDZ-a, SDP-a i HSU-a dok su protiv predloženog proračuna bili vijećnici HSS-a i nezavisni vijećnik Boris Šinko.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE (2. dio) Brojna vijećnička pitanja


Iako je prema Poslovniku rada Gradskog vijeća vrijeme za postavljanje pitanja ograničeno na jedan sat i ovog je puta zbog brojnih vijećničkih pitanja ta granica probijena.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE (1. DIO) Više od sat vremena gradonačelnik odgovarao na vijećnička pitanja


Održana je 4. sjednica Gradskog vijeća. Kao i uvijek, započela je pitanjima vijećnika koja su uglavnom bila upućena gradonačelniku.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Proračunski prihodi i dalje u padu


U prvih šest mjeseci ove godine u gradsko je kasi utvrđen manjak prihoda nad rashodima u visini od 1.605.864,31 kunu, od planiranog za 2017. godinu ostvareno je 26.08 % proračunskih prihoda, dok su ostvareni rashodi na razini 30 posto od planiranog. Navedeno je to u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju gradskog proračuna za prvu polovicu 2017. godinu koje se našlo na Dnevnom redu 3. sjednice Gradskog vijeća održane u ponedjeljak, 18. rujna.

Opširnije...

VIJEĆNIČKA PITANJA (2. DIO) Kada kreće ugradnja lifta i hoće li se nastaviti projekt podjele paketa pomoći socijalno najugroženijim građanima


Što se dalje planira po pitanju uređenja potoka Gečkovec zanimalo je vijećnika Željka Šoštarića (HSS), koji je to pitanje postavio lepoglavskom gradonačelniku Marijanu Škvariću (HNS) na 2. sjednici Gradskog vijeća grada Lepoglave. Pitao ga je i kad bi trebali krenuti radovi na ugradnji lifta u zgradi Doma zdravlja u Lepoglavi.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE – PITANJA VIJEĆNIKA (1. DIO) Što je s nadoknadom šteta od elementarnih nepogoda te što je s nastavkom komunalnih radova u Žarovnici


Vijećnik Siniša Štefičar (SDP) na 2. sjednici Gradskog vijeća grada Lepoglave, otvarajući točku Dnevnog reda Pitanja i prijedlozi vijećnika, pitao je zamjenika gradonačelnika Hrvoja Kovača (SDP) kakva je situacija po pitanju nadoknade šteta nastalih uslijed elementarnih nepogoda koje su pogodile područje grada Lepoglave.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Na trosatnoj sjednici prihvaćeno niz izvješća korisnika gradskog proračuna


Nakon što je 19. lipnja održana konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća grada Lepoglave održana je i prva "radna" odnosno 2. sjednica Gradskog vijeća.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća, Robert Dukarić predsjednik


Svih 15 vijećnika novog saziva Gradskog vijeća grada Lepoglave dalo je svoj glas da se za predsjednika novog saziva Gradskog vijeća grada Lepoglave izabere Robert Dukarić (HDZ). Novoizabrani vijećnici to su učinili na Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća grada Lepoglave održanoj u Lepoglavi 19. lipnja na poziv predstojnice Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji Ljerke Jović – Mikor.
Bila je to posljednja točka Dnevnog reda Konstituirajuće sjednice u okviru koje su ujedno izabrana i dva potpredsjednika Gradskog vijeća – Željko Šoštarić (HSS) i Milan Pavleković (HNS-HSU-SDP).

Opširnije...

LOKALNI IZBORI 2017 Najviše mjesta u Gradskom vijeću grada Lepoglave osvojila koalicija HNS-HSU-SDP


Prema objavljenim neslužbenim rezultatima izbora za Gradsko vijeće većinu glasova birača izašlih na izbore osvojila je koalicijska lista HNS-HSU-SDP. Ta je lista osvojila ukupno 1150 glasova ili 43.41 posto glasova što je koaliciji HNS-HSU-SDP donijelo sedam vijećničkih mjesta.
Lista HDZ-a osvojila je 643 glasova ili 24,27 posto podrške birača odnosno četiri vijećnička mjesta u Gradskom vijeću.
Lista HSS-a dobila je 608 glasova što je 22.95 posto glasova birača izašlih na izbori, a što je preračunato u vijećnička mjesta, četiri mjesta u Gradskom vijeću.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Održana posljednje sjednica ovog saziva Gradskog vijeća, slijede izbori


Gradsko vijeće grada Lepoglave održalo je u utorak, 11. travnja posljednju sjednicu u ovom sazivu. Atmosfera na sjednici bila je nešto opuštenija, ali nije nedostajalo rasprava sličnih onima koje su obilježile gotovo cijeli mandat ovog Gradskog vijeća.

Opširnije...

28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Prepirke i svađe te odluka o potpori projektu Dječjeg vrtića obilježile predzadnju sjednicu Vijeća


Već uobičajeno, sjednice Gradskog vijeća grada Lepoglave započinju pitanjima vijećnika koja najčešće završe prepirkama gradonačelnika i dijela vijećnika. Izuzetak nije bila ni 28. sjednica Gradskog vijeća održana 16. ožujka.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Donesen gradski proračun težak 22.456.615 kuna


Na 27. sjednici Gradskog vijeća grada Lepoglave, većinom glasova vijećnika, donesen je gradski proračun za 2017. u iznosu od 22.456.615 kuna. Proračun je podržalo 11 od 14 nazočnih vijećnika. Protiv proračuna su glasali vijećnici HSS te vijećnik HDZ-a Robert Dukarić koji je glasao suprotno od svojih stranačkih kolega koji su podržali prijedlog proračuna.

Opširnije...