Pet07082020

Posljednje izmjene07:49:25 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Football 4. sjednica Gradskog vijeća: Rasprave o preporukama (3. dio)

4. sjednica Gradskog vijeća: Rasprave o preporukama (3. dio)


U posljednjem djelu 4. sjednice Gradskog vijeća grada Lepoglave na red su došle preporuke koje su izazvale poprilično žustre rasprave.
Prva na Dnevnom redu bila je Preporuka vezana za Lepoglavski gradski list kojom se poziva gradonačelnik da raskine postojeće ugovore za usluge pripreme i tiskanja Gradskog lista između Grada Lepoglave i TKIC-a te da izvan snage stavi odluku o imenovanju glavne urednice. Ujedno, u Preporuci se pozivaju gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća da pripreme najoptimalniji način izdavanja Lepoglavskog gradskog lista.

Među razlozima za takvo postupanje navodi se nejasan pravni osnov zaključenja ugovora s TKIC-om, nejasnoće oko slijeda ugovora te nejasnoće oko toga tko angažira glavnog urednika i imenuje uređivački savjet. U Preporuci se najspornijim navodi objektivnost informiranja građana.

Gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS) još je jednom izrazio nezadovoljstvo načinom rada Vijeća. Ovog puta zbog toga što se preporukama koje ne predlažu konkretna rješenja pokušavaju na Gradskom vijeću rješavati određena pitanja.
- Preporukama se, između ostalog, predlažu načini i mjere rješavanja problema – istaknuo je gradonačelnik Škvarić navodeći kako toga u ovoj Preporuci nema, a što bi omogućilo brzo rješavanje možebitnih poteškoća. Dodao je i kako u navedenoj Preporuci nema ni konkretnih primjedaba vezanih za Gradski list.
- Nakladnik određuje tko će biti glavni urednik, a u ovom slučaju to je Grad Lepoglava. Ugovor s urednikom  potpisuje gradonačelnik koji je ovlašten za to – pojasnio je gradonačelnik Škvarić odgovarajući na navod o nejasnoćama vezanima za angažiranje glavnog urednika. Dodao je i kako za zakonski raskid ugovora moraju postojati argumenti čega u Preporuci nema.

Da je nejasno tko daje gradonačelniku pravo birati urednika i po kojem zakonskom aktu su izabrani članovi uređivačkog odbora ponovno je istaknuo predsjednik Gradskog vijeća Željko Šoštarić (HSS) navodeći kako Preporuka nije obvezujuća.
- Mislimo i da Lepoglavski gradski list prikazuje Gradsko vijeće u negativnom kontekstu i da je pristran – dodao je predsjednik Vijeća Šoštarić tražeći da se Preporuka prihvati jer ne bi želio da dođe do toga da Vijeće iskoristi svoje ovlasti i obustavi izdavanje Gradskog lista.

Gradonačelnik Škvarić zatražio je da buduće Preporuke budu u skladu sa zakonskim aktima, a što se Preporuke vezane za Lepoglavski gradski list i imenovanje urednika tiče, istaknuo je kako u Zakonu o medijima stoji kako nakladnik, u ovom slučaju Grad Lepoglava, imenuje glavnog urednika. Pri tom je upozorio na postojanje ovlasti gradonačelnika prema kojima gradonačelnik ne treba za svaku odluku tražiti dozvolu Gradskog vijeća.

- Pozivam vas da na slijedećoj sjednici Vijeća donesete akt koji vam omogućava imenovanje glavnog urednika – ustrajan je bio predsjednik Vijeća Šoštarić nakon čega se u raspravu uključio vijećnik Zorislav Rodek (HNS) iznoseći kako za raskid ugovora koji se u Preporuci spominje mora postojati razlog koji nije naveden i da je u Preporuci spočitana neobjektivnost informiranja, odnosno u raspravi navedeno negativno prikazivanje Gradskog vijeća, subjektivno mišljenje koje nije potkrijepljeno konkretnim primjerom.

- Gradski list izlazi već niz godina i mogli ste i ranije dati primjedbe, ali niste – spočitao je gradonačelnik Škvarić.

S druge strane predsjednik Vijeća Šoštarić spočitao je gradonačelniku da se razdjeljivanjem ugovora vezanih za Lepoglavski gradski list izbjegao natječaj za javnu nabavu.

Ustroj Grada i TKIC-a

Nakon toga rasprava o Preporuci vezanoj za Lepoglavski gradski list je završena te je počela ona vezana za Preporuku o uređenju, ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada i TKIC-a. Njome se preporuča gradonačelniku, predsjedniku Vijeća i pročelnici JUO da osnuju radne skupine koje bi Gradskom vijeću pripremile najoptimalnije izmjene uređenja, ustrojstva i djelokruga upravnih gradskih tijela te reorganizaciju TKIC-a. Potreba za poboljšanje ustroja ukazala se, navodi se u obrazloženju Preporuke, zato što primjerice ranije osnovani  gradski Odsjek za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju nema zaposlenih, a paralelno tome osnovan je van uprave projektni ured koji radi na istim poslovima. Pored toga navodi se i spuštena razina kvalifikacija za pojedina radna mjesta.

Po pitanju TKIC-a, u obrazloženju Preporuke, navodi se njegovo financiranje od strane Gada Lepoglave odnosno zanemariva prihodovna strana po pitanju sredstava koja ne dolaze iz gradskog Proračuna. Shodno tomu i najavama smanjenja gradskih proračunskih sredstava namijenjenih TKIC-u za narednu godinu, navodi se u obrazloženju Preporuke, TKIC neće moći opstati u sadašnjem ustrojstvenom obliku.

Ranije tijekom rasprave iz redova opozicije spočitano je podnositelju Preporuke kako niti jednim aktom nije predviđeno formiranje radnih skupina već radnih tijela.
Gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS) na početku rasprave ponovno se dotaknuo preporuka ističući kako se njima želi ući u ingerencije gradonačelnika i gradskih upravnih tijela. Dodao je i da se ovakvim preporukama ruši dignitet Gradskog vijeća.
- Ne vidim na temelju čega treba napraviti reorganizaciju gradskih tijela. Niti smo Grad doveli u dubiozu niti loše definirali programe. U Gradu ne zapošljavamo ljude van potreba, a oni koji u Gradu rade imaju rezultate što znači da ustroj djeluje – rekao je gradonačelnik Škvarić dodajući kako će se novi ljudi zapošljavati kad bude potrebno provoditi pojedine značajne projekte kao što su izgradnja kanalizacijskog sustava i centra za drvnu izvrsnost.
- Kad ćemo dobiti potvrdu da su ti projekti prošli na natječaju onda ćemo raspisati natječaj i zaposliti potrebne ljude. Sada nam oni ne trebaju jer nemaju posla – pojasnio je gradonačelnik Škvarić.
Što se spuštene razine kvalifikacije za pojedina radna mjesta tiče sve je u skladu sa zakonom budući da je dozvoljeno da na pojedinom radnom mjestu radi osoba s kvalifikacijom koja je za jedan stupanj manja od tražene ako je ta osoba na tom radnom mjestu radila više od deset godina, pojasnio je gradonačelnik Škvarić.
- Mi svake godine u Gradu imamo nadzor i pritužaba na to nismo imali – dodao je gradonačelnik.

- Mi mislimo da Jedinstveni upravni odjel ne funkcionira – replicirao je gradonačelniku predsjednik Vijeća Željko Šoštarić (HSS) te nastavio kako na dosadašnjim sjednicama nije od strane gradonačelnika spominjano gospodarstvo.
- Spominju se infrastruktura, čipka, turizam i razvojni projekti. Da je to toliko dobro dobili bi ste izbore. O radu Gradskog vijeća u naredne četiri godine odlučujemo mi (koalicija HDZ-HSS-HSP) i naglasak ćemo staviti na gospodarstvo jer su bitna zapošljavanja i radna mjesta. Bitna je i poljoprivreda koja je na neku način zapuštena. U Poslovnu zonu utrošeno je 16 milijuna kuna, a nije otvoreno niti jedno radno mjesto. Čipka je dobra za promociju i turizam, ali ona je luksuz. Mi ćemo u radu Jedinstvenog upravnog odjela naglasak staviti na gospodarstvo pa smatramo da treba zaposliti čovjeka koji će se time baviti. O tome tražimo dijalog i u tom smjeru ide ova Preporuka – izložio je predsjednik Vijeća Šoštarić svoje i mišljenje vladajuće koalicije nakon čega se razvila zanimljiva rasprava o smjernicama Preporuke.

- Tražite novo zapošljavanje u gradskoj upravi – pitao je gradonačelnik Škvarić.
- Ne, imate TKIC koji je u vlasništvu. Tražimo najoptimalniju reorganizaciju TKIC-a – odgovorio je predsjednik Vijeća Šoštarić na što je gradonačelnik Škvarić spočitao nekonkretnost Preporuke.
- Recite što konkretno tražite – ponovno je pitao gradonačelnik.
- Ne mogu biti konkretniji. Odsjek za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju nema zaposlenih, a paralelno tome osnovan je van uprave Projektni ured koji, između ostalog, radi na istim poslovima – odgovorio je predsjednik Vijeća.
- Trebamo li te ljude zaposliti u Gradu – pitao je gradonačelnik.
- Mi smo donijeli Preporuku s ciljem da razgovaramo o tome – pojasnio je predsjednik Vijeća na što je gradonačelnik rekao da ovakvo objašnjenje ne upućuje na to što treba učiniti.
- Umjesto Preporuke trebali ste donijeti odluku – dodao je gradonačelnik Škvarić pojašnjavajući kako nije izgubio već dobio izbore. Zatražio je gradonačelnik i tematsku sjednicu Vijeća na kojoj bi glavna tema bila gospodarstvo.

Što se Poslovne zone tiče, gradonačelnik Škvarić istaknuo je da ne može on dovoditi investitore, već da je njegov zadatak stvoriti uvjete za njihov dolazak.
- Usporedimo se s Ivancem. Dok je Ivanec počeo s gradnjom svoje poslovne zone mi smo u centru Lepoglave imali blato – rekao je gradonačelnik aludirajući na to koliko je Lepoglava zaostajala u komunalnoj razvijenosti, a što danas nije slučaj.

Vijećnik Zorislav Rodek (HNS), uključivši se u raspravu, upozorio je podnositelje Preporuke da brkaju upravna tijela Grada Lepoglave i TKIC.
- Ne možete prebacivati ljude u Grad iz TKIC-a jer je TKIC trgovačko društvo – naglasio je vijećnik Rodek podsjećajući predlagatelje Preporuke da Vijeće ima ovlasti donijeti odluku o novom ustrojstvu Grada pozvavši ih pritom da ako su nezadovoljni sadašnjim ustrojstvom, donesu odluku o novom.
Na to je predsjednik Vijeća Šoštarić upozorio da će vjerojatno zbog smanjenja Proračuna za iduću godinu i TKIC dobiti manje sredstava te će biti ugrožena njegova opstojnost. Na to je vijećnik Rodek rekao da ako TKIC neće moći funkcionirati onda mu slijedi stečaj. U tom se slučaju ne mogu zaposlenici TKIC-a automatski zapošljavati u Gradu jer je TKIC trgovačko društvo, zaključio je vijećnik Rodek.

U raspravu se uključio i vijećnik Robert Maček (HDZ) kazavši kako koalicija HDZ-HSS-HSP nudi suradnju kojom bi inicijativa iz Preporuke bila prihvaćena i problemi koji se u njoj navode riješeni zajednički.
- Cijela Lepoglava zna da je TKIC servis politike jer su neki tamo zaposleni zbog političke podobnosti. To je problem – zaoštrio je retoriku vijećnik Maček (HDZ) dodavši i kako ustvari Grad Lepoglava izdvaja sredstva za plaće zaposlenih u TKIC-u.
Zaiskrilo je tada ponovno između vijećnika Rodeka i Maček i to nakon što je Maček Rodeka prozvao da nije za suradnju. Tražio je vijećnik Rodek da mu ispred svih nazočnih pojasni kada je to on bio protiv suradnje na što mu je vijećnik Maček rekao: "Upravo sad".

Daljnju raspravu prekinuo je predsjednik Vijeća Šoštarić stavivši Preporuku na glasanje. S osam ruku vijećnika vladajuće koalicije i sedam suzdržanih glasova opozicijskih vijećnika Preporuka je prihvaćena.

Pravo na pristup informacija

Poligon za nove rasprave bila je i slijedeća točka Dnevnog reda – Zaključak vezan uz Zakon o pravu na pristup informacijama. Uvrštavanje ove točke u Dnevni red potaknuto je neslaganjem djela vijećnika i predsjednika Gradskog vijeća s načinom na koji članovi Vijeća dolaze do traženih informacija unutar Grada Lepoglave.

- Prilikom traženja informacija članovi Vijeća tretiraju se od strane gradskih službenika kao svi ostali građani, a mi ne tražim informacije za sebe već za rad u Vijeću – pojasnio je predsjednik Vijeća Šoštarić (HSS) ističući kako on kao predsjednik, želi li informaciju, mora ispuniti obrazac te nakon toga čekati i do 15 dana da je dobije.
- Postoji Zakon o pristupu informacijama i on je iznad svega. Taj Zakon definira točno određenu osobu, u slučaju Grada Lepoglave pročelnicu, koja je zadužena davati informacije. To ne može činiti bilo koji službenik. Možemo raspravljati o roku, ali zakonodavac je s razlogom odredio da to bude do 15 dana kako bi informacija bila stručna i istinita. Van može ići samo završni potpisani materijal, a ne nezavršen materijal koji se koristio u donošenju nekih odluka, a koji bi dao pogrešnu informaciju – pojasnio je gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS) Zakon o pristupu informacijama napominjući kako i on u pojedinim situacijama traži pročelnicu da mu dostavi određene informacije.
- Ako je neka informacija potrebna za rad Vijeća onda će to biti prioritet. Ako je bilo problema, dajte konkretna imena i datume pa da o tome razgovaramo – dodao je gradonačelnik Škvarić pozvavši vijećnike da kod traženja informacija koriste tablete odnosno elektroničku poštu.

Predsjednik Vijeća Šoštarić izrazio je sumnju da je pristup informacijama jednak pitajući gradonačelnika koliko je puta ispunjavao obrazac kojim se traži pojedina informacija.
- Predsjednik Gradskog vijeća nije korisnik nego vlasnik informacija – istaknuo je Šoštarić dodajući: "Desilo se smo tražili informacije za prvu sjenicu Gradskog vijeća, doduše usmeno jer smo se tako u tom trenutku dogovorili, i čekao sam ih 15 dana. To je omalovažavanje predsjednika Gradskog vijeća. Tražimo da se to više ne ponovi".

Zaključak je prihvaćen uz osam glasova vijećnika vladajuće koalicije i sedam suzdržanih glasova opozicijskih vijećnika.

Previše manifestacija

Pred kraj sjednice Gradsko vijeće imenovalo je Alojza Gredelja, Josipa Šumečkog i Ignaca Lončara članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Lepoglava zaključivši sjednicu točkom Ostalo tijekom koje je u raspravi izneseno nekoliko razmišljanja.

Vijećnik Željko Breški (HSP) predlaže da se postojeće manifestacije u gradu Lepoglavi objedine jer se na svaku pojedinu troši previše novca građana.
Sličnog je mišljenja i vijećnica Gordana Vrtar (HSP).
- Ima puno važnijih stvari od primjerice jazz festivala i sličnih događanja koja se razvlače na nekoliko dana. Festival čipke je iz godine u godinu katastrofalan. Nekad su festivali čipke bili jeftiniji, ali puno kvalitetniji. Zašto se Festival čipke ne bi skratio na tri dana i objedinio s Lepoglavskim danima – predložila je vijećnica Vrtar.
- Zadatak je saslušati potrebe i vidjeti mogućnosti. O svemu ćemo u razgovarati – najavio je gradonačelnik Škvarić.

Na samom kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća nije prihvatio ponuđen mu prostor za rad u upravnoj zgradi Grada Lepoglave. Naime, nakon traženja adekvatnog prostora za rad dodijeljen mu je prostor Gradske vijećnice što je on kao i ugovor o njenom korištenju odbacio. Pri tom je negodovao na sadržaj ugovora smatrajući kako ga isti omalovažava.  

All right reserved Lepoglava.net