Pet07082020

Posljednje izmjene07:49:25 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Football GRADSKO VIJEĆE Vijećnici pitali o radu zimske službe, poticajima u poljoprivredi, radu poštara, Tehnološkom centru drvne industrije...

GRADSKO VIJEĆE Vijećnici pitali o radu zimske službe, poticajima u poljoprivredi, radu poštara, Tehnološkom centru drvne industrije...


Održana je 22. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave.
Početak sjednice već uobičajeno bio je rezerviran za pitanja vijećnika.

Zimska služba i javna rasvjeta

Prva dva pitanja postavio je vijećnik Stjepan Črepinko (HSS). Prvo se pitanje odnosilo na čišćenje snijega u Žarovnici. Postavljajući pitanje vijećnik Črepinko istaknuo je da je 6. siječnja pao jedini snijeg koji je trebalo očistiti na području grada Lepoglave.
- Snijeg je preostao padati točno u ponoć. Čišćenje snijega je obavljeno oko 14.30 sati što znači da 14 sati nitko nije čistio snijeg. Tog je jutra stigao kamion za odvoz otpada, stao je i vidio da nije cesta očišćena te nije kupio smeće. S toga tražim da se svim ljudima s tog područja umanje iznosi čekova jer taj dan nije kupljeno smeće – rekao je Črepinko zatraživši da se tvrtki Lomi koja obavlja poslove zimske službe odbije naknada za posao koji, kako je rekao, nije obavila te da se riješe problemi u radu zimske službe.
- Što se čišćenja snijega tiče postoji plan prioriteta verificiran od strane Policijske uprave u kojem piše da se zimska služba aktivira ako je na cesti 15 i više centimetara snijega. Propisano je da se u prvoj zoni s čišćenjem kreće osam sati po prestanku padalina, u drugoj zoni 16 i u trećoj zoni 24 sata po prestanku padanja snijega. Ako postoje kakvi hitni slučajevi zimska služba će momentalno reagirati, no odvoz smeća nije u toj kategoriji hitnosti – odgovorio je gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS).

Drugo pitanje vijećnika Črepinka odnosilo se na postavljanje javne rasvjete za zaselak Galići u Žarovnici.
- Tamo postoji dio ceste asfaltirane prije 20 godina gdje još uvijek nisu postavljeni stupovi za javnu rasvjetu. U tom zaselku ima djece i starijih ljudi te postoji privatna tvrtka koji više od 20 godina uplaćuje poreze Gradu Lepoglavi - istaknuo je u svom drugom pitanju vijećnik Črepinko tražeći odgovor kada će u tom dijelu Žarovnice biti riješeno pitanje javne rasvjete. Zatražio je pri tom da Elektra i Grad ne prebacuju odgovornost jedni na druge.
- Kod javne rasvjete stvar je vrlo jednostavna. 2001. godine na području grada bilo je 180 lampi, a danas ih je više od 1400. Činjenica je da ih još moramo postaviti na nekim mjestima i to ćemo napraviti vrlo skoro. No, uvijek kad se radi neko je na prvom mjestu, neko u sredini, a neko na zadnjem mjestu. Ne možete sve napraviti istovremeno. Javna rasvjeta je neminovno vezana uz Elektru od koje stalno tražimo rekonstrukcije niskonaponske mreže koju Elektra obavlja u okvirima svojih mogućnosti. Zar mislite da bih odbio rekonstrukciju niskonaponske mreže na području da nam je ponuđena – odgovorio je gradonačelnik Škvarić.

O poticajima u poljoprivredi

Vijećnik Željko Šoštarić (HSS) zatražio je pismeni odgovor na to koliko je naknade iz gradskog proračuna isplaćeno u 2015. i prva dva mjeseca 2016. godinu trima zaposlenim osobama s pravnim fakultetom u Gradu Lepoglavi. Također je zatražio, također pismenu informaciju, koliko je naknade u istom periodu isplaćeno gradonačelniku.
Nadalje, vijećnik Šoštarić pitao je i zašto poljoprivrednicima sukladno programu poticaja u poljoprivredi nisu isplaćeni poticaji u govedarstvu i svinjogojstvu.
- Imama pritužbe da se subvencionira samo prvo osjemenjivanje krava i krmača, a da s e ponovni pripust naplaćuje – dodao je vijećnik Šoštarić.
- Da, još nismo isplatili dio potpora za poljoprivrednike koje smo donijeli u prosincu protekle godine. Taj dio potpora riješit ćemo u nadolazećem mjesecu. Inače, sve potpore u poljoprivredi su u skladu s programom koje je donijelo ovo Gradsko vijeće – odgovorio je gradonačelnik Škvarić.

Parkiralište i pošta u Višnjici

Da postoji nezadovoljstvo ponuđenim rješenjem izgradnje parkinga u blizini glavnog trga u Višnjici istaknuo je vijećnik Robert Dukarić (HDZ). Naime, nakon što mu je na uvid dano idejno rješenje budućeg parkirnog prostora, vijećnik Dukarić sazvao je u Višnjici sastanak predstavnika mjesnih odbora i udruga na kojem je izraženo nezadovoljstvo ponuđenim rješenjem uz obrazloženje da parking s 20 parkirnih mjesta nije dovoljno velik.
- Jedne sam nedjelje fotografirao parkirane automobile na trgu i na toj se slici može vidjeti parkiranih 50-ak automobila. Tu sam sliku i rezime održanog sastanka poslao gradskim službama i zamjeniku gradonačelnika no nisam dobio nikakav odgovor. Ne tražimo parkiralište sa 150 mjesta, ali smatramo da bi ih trebalo biti 40 do 50 – rekao je vijećnik Dukarić te tražio pojašnjenja što će biti s parkiralištem u Višnjici.
- Problem parkiranja na trgu u Višnjici traje dugi niz godina i mi to znamo. Krenuli smo u inicijativu da se to uredi. Vjerujete da projektiranje parkirališta u postojećim uvjetima nije baš jednostavno. Moguća su razna rješenja, ali je pitanje koliko će njihova realizacija koštati. Parkiranje je problem najčešće nedjeljom kada traju mise i kada su u vatrogasnom domu neka veća događanja. Ako na novom parkiralištu bude 20 mjesta ipak ćemo smanjiti gužvu – rekao je gradonačelnik Škvarić na što je vijećnik Dukarić dodao da tih 20 mjesta neće biti dovoljno budući da je u palnu da se na trgu napravi kružni tok što znači da na trgu više uopće neće biti prostora za parkiranje.
- Kod groblja u Višnjici postoji veliko parkiralište i do crkve ima 3-4 minute hoda. Ne možemo uložiti milijune kuna da nekome činimo komociju. Neka se gore parkiraju automobili kojima dolaze invalidi i starije osobe dok se drugi mogu parkirati oko škole i na parkiralištu kod groblja – dodao je gradonačelnik Škvarić.
- Ne slažem se s vašim stavom. Ako se nešto radi nek se onda to i napravi, a ako ne onda bolje da se i ne radi – replicirao je vijećnik Dukarić.
Gradonačelnik Švarić predložio je sastanak kojem bi nazočio i projektant tako da se vezano za izrečene primjedbe čuje razmišljanje struke na osnovu kojeg bi se našlo optimalno rješenje.

- Nakon što nam je pošta na Višnjici zatvorena, sada još poštar dolazi tjedno samo jedanput ili čak jednom u dva tjedna. Uz to pošta koja se mora uručiti osobno građanima stavlja se u poštanski sandučić, a pošta se često nalazi na zemlji ili je nagurana u sandučić zajedno s novinama te je često pomiješana – istaknuo je vijećnik Dukarić postavljajući drugo pitanje vezano za dostavu pošte u Višnjici.
- Hrvatske pošte nisu u ingerenciji Grada Lepoglave. Riječ je o samostalnom poduzeću koje radi temeljem vlastitih korporativnih propisa. Mogu samo temeljem iznesenih pritužbi građana tražiti od Uprave da reagira – odgovorio je gradonačelnik Škvarić na što je vijećnik Dukarić predložio da se od Pošte zatraži raspored raznošenja poštanskih pošiljaka na području Višnjice te provjeriti da li se on poštuje. S tim se prijedlogom složio gradonačelnik Škvarić.

Kvalitetnija opskrba električnom energijom u Višnjici

- U kojoj je fazi otklanjanje nedostataka opskrbe električnom energijom na području Višnjice – pitala je vijećnica Slavica Cingesar (HNS), a vezano za radove HEP-a na području Zlogonja.
- Problem je bio u dalekovodu koji je prolazi Višnjicom od strane Voće prema Golubovcu. Dugi niz godina pregovaramo s Elektrom, pišemo dopise sa željom da Elktra to stavi u svoj plan aktivnosti. Zadovoljni smo da je došlo do realizacije tog programa za koji je Elektra izdvojila sredstva u vrijednosti gotovo dva milijuna kuna. Postavljene su tri trafostanice i napravila rekonstrukciju dalekovoda koji će biti pod zemljom. Do ljeta ove godine izvršit će se uključenje trafostanica i biti će riješen problem ispada cijelog područja te će se dobiti kvalitetan napon što će omogućiti proširenje javne rasvjete – odgovorio je gradonačelnik Škvarić.

Tehnološki centar drvne industrije

Vijećnicu Mariju Ribić (HNS) zanimalo je u kojoj je fazi projekt tehnološkog centra drvne industrije.
- Za taj centar imamo ishodovanu građevinsku dozvolu znači da smo pripravni i čekamo s aplikacijom na fondove europske unije koji će se otvoriti. U ovom trenutku razgovaramo s nekoliko ministarstava koji spremaju te projekte. Nadam se da će se s definiranjem Vlade i donošenjem proračuna krenuti s osiguranjem sredstava za ta projekt. Ideja je dobra jer će Centar omogućiti stvaranje jedne više vrijednosti za drvnu industriju za koju ovo područje i cijela regija ima veliki potencijal, tradiciju i sirovinsku bazu. Bitno je da je taj projekt na nacionalnoj listi potpora. Ako dobijemo potporu iz fondova EU i resornih ministarstava krenut ćemo s realizacijom. No, ponašat ćemo se odgovorno i tražiti potpore. Ako ne dobijemo potpore odnosno ako one neće biti aktivirane od strane ministarstava sigurno nećemo ići zaduživati Grad jer je riječ o velikom iznosu – pojasnio je gradonačelnik Škvarić.

Sanacija ceste u Budimu

- Prije nekoliko godina napravljena je rekonstrukcija vodovoda Lepoglavska Ves nakon čega je asfaltirana tamošnja ulica. Da li se to planira i u Budimu. Svake zime je sve više rupa i otežano se prometuje – pitala je vijećnica Gordana Vrtar (HSP AS).
- Aktivnosti na vodovodnoj mreži napravio je odbor lokalnog vodovoda i nije nakon toga napravio sanaciju onako kako bi trebalo. Mi u Gardu to smo vidjeli. Sanacije koje su napravljene u Očuri, Lepoglavi i drugim naseljima u kojim je postavljena kanalizacija napravljene su u okviru tog projekta. Pričekat ćemo još nekoliko mjeseci da vidimo odluku Hrvatskih voda hoće li prihvatiti naš zahtjev za nastavak rekonstrukcije kojom bi bilo obuhvaćeno naselje Budim. Ako da, postavit će se kanalizacija nakon koje slijedi sanacija ceste. Ako to neće biti slučaj, s obzirom na to da se radi o županijskoj cesti dogovaramo sa Županijskom upravom za ceste da se ona sanira. Isplati se pričekati i da se napravi kvalitetna sanacija – odgovorio je gradonačelnik Škvarić dodavši da će ubuduće biti potrebno tražiti dozvolu za rad na nerazvrstanim cestama.

Postavljanje stupova nn mreže na privatnim parcelama

Vijećnika Zorislava Rodeka (HNS) zanimalo je što se može učiniti da se "natjera" vlasnike privatnih parcela da na njima dozvole postavljanje stupova niskonaponske mreže prigodom njene rekonstrukcije.
- Kod rekonstrukcije niskonaponske mreže nije problem samo u Elektri. Trebala bi se krenuti s rekonstrukcijom niskonaponske mreže od Kamenice prema Crkovcu i Kameničkom Vrhovcu. Imamo problem da ljudi ne daju na svojim livadama i njivama postavljanje stupova. Jasno mi je to bilo kada je trebalo na jednu njivu staviti tri stupa, ali sad je pitanje samo jednog. Elektra je rekla da će odustati od rekonstrukcije niskonaponske mreže jer ljudi ne dozvoljavaju postavljanje stupova na svojem zemljištu – rekao je vijećnik Rodek.
- To je dio problema s kojim se susrećemo i koji rješavamo kod raznih zahvata. Pokazalo se da je najveći problem kod realizacije projekata urediti imovinsko pravne odnose. U ovom slučaju Elektra ne može nikoga natjerati na postavljanje stupa i ako dođe do takvog problema, do kojih dolazi i čak kada ponudi određenu odštetu, ona se povlači. Grad Lepoglava aktivno sudjeluje u rješavanju tih problema i nadamo se razumijevanju građana. Na žalost nemamo mogućnosti to uvjetovati bilo kojim zakonskim odredbama – rekao je u odgovoru gradonačelnik Škvarić.