GRADSKO VIJEĆE U prvoj polovici godine zabilježen proračunski manjak od 459.539 kuna


Gradsko je vijeće odradilo svoju 25. sjednicu na kojoj je još jednom istaknut problem pada proračunskih prihoda. Istaknuo je to gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS) podnoseći izvješće o izvršenju gradskog proračuna u prvoj polovici ove godine. U izvješću se navodi da proračunski manjak doseže iznos od gotovo pola milijuna kuna, točnije 459.539 kuna. Naime, u tom je periodu ostvareno 5.805.819 kuna prihoda što je 33.96 posto ostvarenih prihoda od planiranog, dok su rashodi iznosili 5.412.838 kuna ili 31.66 posto od planiranog. No, rashodima treba pridodati minus iz prošle godine od 852.520 kuna. Kad se sve zbroji i oduzme u gradskoj je blagajni u prvoj polovici godine nedostajalo 459.539 kuna kojima bi se pokrili svi rashodi.

- Zakon o financiranju lokalne i regionalne samouprave, Zakon o brdsko – planinskom području i Zakon o porezu na dohodak doprinijeli su drastičnom smanjenju izvornih proračunskih prihoda i to u iznosu od čak 47 posto. Prvi puta nakon 15 godina ušli smo u proračunski minus. Nakon prvih šest mjeseci uspjeli smo ga smanjiti za polovicu jer smo se ponašali odgovorno i racionalno tražeći potpore od resornih ministarstava i fondova Europske unije. No, činjenica je da ove godine Vlada nije funkcionirala tako da mnogi natječaji, koji su trebali biti, nisu bili objavljeni pa se nismo mogli na njih ni kandidirati. Na žalost, na nekim natječajima, po ne znam kakvim kriterijima, Grad Lepoglava je zaobiđen. Čak i za ono što smo dobili na pojedinim natječajima nismo potpisali ugovore jer ih nema tko potpisati od strane resornih ministarstava. Ipak uspjeli smo pokrenuti kapitalne investicije, izvršili smo svoje obaveze prema proračunskim korisnicima, stipendirali smo studente, financirali projekte organizacijama civilnog društva, vatrogasce i sportaše – istaknuo gradonačelnik Marijan Škvarić govoreći o izvršenju gradskog proračuna.
U raspravi o podnesenom izvješću vijećnik Željko Šoštarić (HSS) osvrnuo se na rashode za plaće pitajući koliko je sredstava u tom periodu otišlo na plaće gradonačelnika i dogradonačelnika na što mu je gradonačelnik odgovorio da je plaća naknada za sve što rade, i da ih svojim radom opravdavaju.
Izvršenje proračuna komentirao je i vijećnik Stjepan Črepinko (HSS) koji je rekao da je na rashodovnoj strani vidljiv drastični pad iznosa sredstava za kapitalna ulaganja, a što je gradonačelnik pravdao činjenicom da provedba natječaja traje i po nekoliko mjeseci te se zbog toga ulaganja prolongiraju i ne može ih se prikazati u periodu navedenom u izvješću već će biti vidljiva u periodu koji slijedi.
Od 13 nazočnih vijećnika 11 je glasalo da se izvješće prihvati dok su vijećnici Šoštarić i Črepinko bili protiv. Izvješće je tako prihvaćeno.

Superman i Batman

Gradskom je vijeću izvješće o svom radu, također za prvu polovicu godine, podnio gradonačelnik Škvarić koji je, navodeći provedene aktivnosti, posebno istaknuo aktivnosti vezane za rješavanje problema gubitka proračunskih sredstava uzrokovanih novim zakonskim odredbama.
Nakon podnesenog izvješća vijećnik Črepinko je konstatirao da ispada, s obzirom na sve navedeno, da je gradonačelnik Škvarić Superman i da vjeruje da su za dio odrađenog zaslužni i neki drugi spomenuvši u tom kontekstu Gradsko vijeće i njegove članove te zaposlene u Gradskoj upravi. S tim se složio gradonačelnik istaknuvši da je to, uz zahvalu svima, napomenu u svom izvješću. Rekao je i vijećniku Črepinku, da ako može birati, da bi ipak radije bio Batman.
11 vijećnika glasalo je za podneseno izvješće dok su vijećnici Šoštarić i Črepinko bili suzdržani.

Jednoglasno prihvaćeno niz odluka

Gradsko je vijeće na 25. sjednici prihvatilo je izvješća o prihodima i rashodima Dječjeg vrtića Lepoglava, Izvješće o provedbi godišnjeg plana Dječjeg vrtića Lepoglava te njegov Godišnji plan i program rada.
Pri tom je vijećnik Črepinko pohvalio ravnateljicu Dječjeg vrtića Lepoglava Nadu Kuča na trudu i opsežnom izvješću, ali i pitao Gradsko vijeće i gradonačelnika zašto se nikad ne traži slično izvješće iz Dječjeg vrtića Runolist iz Žarovnice, čime se, smatra vijećnik Črepinko, vrtić u Žarovnici zapostavlja.
Vijećniku Črepinku odgovoreno je da je Dječji vrtić Lepoglava u vlasništvu Grada Lepoglave te da zbog toga mora podnositi izvješće Gradskom vijeću dok je Dječji vrtić Runolist privatan vrtić i nema tu obvezu, a ni potrebe za to.
Na sjednici su prihvaćene izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi kojom se navedena odluka usklađuje sa zakonskim propisima.
U cilju daljnjeg razvoja Poduzetničke zone Lepoglava prihvaćen je prijedlog Odluke o formiranju Poduzetničke zone kojom se postojeća odluka prilagodila relevantnim izmjenama općih akata grada Lepoglave i ostalim relevantnim propisima.
Prihvatili su gradski vijećnici prijedlog odluka godišnjeg i polugodišnjeg plana davanja koncesija na gradskom području kao i prijedloge odluka o korištenju nenamjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj grada Lepoglave i to za uređenje nogostupa i izgradnje oborinske i sanitarne kanalizacije u Žarovnici te za izradu izvedbenog i glavnog projekta cestovnog klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1-1081.
Na kraju sjednice vijećnici su donijeli odluku da se poslovi održavanja javne rasvjete na gradskom području povjere obrtu Elektro Golub.