GRADSKO VIJEĆE Na trosatnoj sjednici prihvaćeno niz izvješća korisnika gradskog proračuna


Nakon što je 19. lipnja održana konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća grada Lepoglave održana je i prva "radna" odnosno 2. sjednica Gradskog vijeća.

Iako većinu u Gradskom vijeću od osam vijećnika čini koalicija HDZ-HSS na ovoj je sjednici zbog izostanka dvojice vijećnika nisu imali.

Na samom početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Robert Dukarić (HDZ) informirao je nazočne o osnivanjima klubova vijećnika i to Kluba vijećnika Hrvatske seljačke stranke kojim će predsjedati vijećnik Stjepan Črepinko, Kluba vijećnika Hrvatske narodne stranke kojim će predsjedati vijećnik Milan Pavleković, Klubu vijećnika Socijaldemokratske partije i Hrvatske stranke umirovljenika na čijem će čelu biti vijećnik Siniša Štefičar i Kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice kojeg će kao predsjednik voditi vijećnik Josip Čelig.

Sjednica na kojoj su vijećnici raspravljali o 20 točaka Dnevnog reda, i koja je trajala tri sata, započela je pitanjima i prijedlozima vijećnika (o čemu ćemo izvijestiti u narednim objavama).
U nastavku sjednice na red su došla izvješća o radu i poslovanju Gradske knjižnice Ivana Belostenca, Turističke zajednice grada Lepoglave, Vatrogasne zajednice grada Lepoglave, Savjeta mladih grada Lepoglave te Turističko kulturno – informativnog centra.

Prije same rasprave o navedenim izvješćima vijećnik Boris Šinko (HSS) pitao je zašto navedena izvješća, s obzirom na to da su podnesena do 28. veljače, nisu dana na razmatranje i donošenje prošlom sazivu Gradskog vijeća koje je donosilo odluke o njihovom poslovanju, a ne sada u srpnju novom sazivu koji o tome nije odlučivao.
Gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS) pojasnio je da s obzirom na dinamiku pripreme i izrade izvješća, koja je uvjetovana i radom državnih službi koje izdaju podatke potrebne za njihovu izradu, izvješća na Gradsko vijeće dolaze na sjednicama u travnju ili svibnju. S obzirom na to da se ove godine poklopilo da je taj period bio rezerviran za lokalne izbore te se nisu održavale sjednice Gradskog vijeća, koje je bilo i raspušteno, izvješća su na razmatranje i donošenje stigla sada.
Vijećnik Šinko je poručio da ga navedeni odgovor nije uvjerio da se to nije moglo odraditi na nekoj od sjednica prijašnjeg saziva Gradskog vijeća.

Izvješće Gradske knjižnice

Prvo se raspravljalo o izvješću Gradske knjižnice Ivana Belostenca. Vijećnik Zorislav Rodek (HNS) izrazio je zadovoljstvo knjižnim fondom koji se sastoji od preko 27.000 knjiga, ali i zabrinutost zbog malog broja članova – 1020 članova. Predložio je izradu analize kojom bi se utvrdilo koliko članova dolazi iz pojedinih gradskih područja te njihova starosna struktura. Problemom smatra radno vrijeme odnosno to što knjižnica ne radio subotama te je predložio da se to promjeni budući da subotom građani imaju više vremena doći i posuditi knjige. Predložio je i brisanje upisnina za predškolski naraštaj.

Vijećnik Stjepan Črepinko (HSS) predložio je da se napravi pilot projekt tijekom kojeg bi u periodu od jedne godine upis u knjižnicu bio besplatan. Tako bi se, istaknuo je, vidjelo da li je upisnina problem koji ograničava veći broj ljudi da se upišu i posuđuju knjige. Prozvao je i Grad Lepoglavu rekavši da je "tvrd orah" po pitanju ukidanju upisnina na što mu je replicirao gradonačelnik Marijan Škvarić istaknuvši da Grad nema nikakve veze s upisninama i da ih svojom odlukom može ukinuti upravo Gradska knjižnica, ali uz to dati i prijedlog na koji će naći prikupiti dodatna sredstva za rad.

Ravnateljica Gradske knjižnice Karmela Geček objasnila je kako knjižnica radi u objektu u kojem većina poslovnih subjekata ne radi subotom i kako nema ključ od glavnih ulaznih vratiju Doma kulture što predstavlja određeni problem. Na to je reagirao na sjednici nazočan direktor TKIC-a Vladimir Ivanuša rekavši kako nije problem izraditi dupli ključ samo je to potrebno zatražiti.

Ravnateljica Geček istaknula je činjenicu da u Europskoj uniji, na koju se svi pozivaju, nema upisnina što u Hrvatskoj nije slučaj. Podsjetila je da odrasli plaćaju 80 kuna na godišnjoj razini, pri čemu drugi član obitelji plaća upola manju upisninu od 40 kuna, osnovnoškolci plaćaju 60 kuna, a drugi osnovnoškolac u obitelji pak 30 kuna. Također postoje akcije tijekom Mjeseca knjige, u koje se uključuje i Gradska knjižnica Ivana Belostenca, kada predškolci i učenici prvih razreda osnovne škole ne plaćaju upisnine. Istaknula je ovom prigodom problem čestog posuđivanja knjiga na tuđa imena, ponajviše u krugu obitelji.

Vijećnica Ružica Kučar (SDP) pohvalila je rad Gradske knjižnice istaknuvši organizaciju raznih predavanja i predstavljanja. Pohvale za rad uputio je i vijećnik Milan Pavleković (HNS) izrazivši sumnju da bi se ukidanjem upisnine povećao broj članova Gradske knjižnice.

Na kraju rasprave ravnateljica Geček se zahvalila na svim pohvalama, prijedlozima, ali pokudama. Podsjetila je da knjižnica nije mjesto gdje se samo posuđuju knjige već mjesto druženja, susreta i stjecanja spoznaja tijekom raznih aktivnosti koje Gradska knjižnica organizira.
- Ne morate ići u Zagreb na izložbe i razna događanja, imate ih i u Gradskoj knjižnici u Lepoglavi – poručila je ravnateljica koja je rekla da je mišljenja da upisnina mora ostati.
- Nešto što je besplatno, na žalost, kod nas se ne cijeni – rekla je ravnateljica te istaknula da samo izrada iskaznice košta oko 20 kuna.
Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno prihvatili Izvješće o radu i poslovanju Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava.

Izvješće Turističke zajednice

Nakon izvješća Gradske knjižnice na red je došlo Izvješće o poslovanju Turističke zajednice grada Lepoglave.
- Ono što me bode u oči u ovom Izvješću je to da nisam mogao iščitati nekakvu mjerljivu korist za grad Lepoglavu – prvi se u raspravu uključio vijećnik Željko Šoštarić (HSS) istaknuvši podatak da prihodi od Grada Turističkoj zajednici iznose 228.200 kuna. Istaknuo je da jedinu korist koju može iščitati za grad Lepoglavu je prihod od boravišne pristojbe u iznosu od 3.700,13 kuna.
- S obzirom na to da je Turistička zajednica suorganizator Međunarodnog festivala čipke zanima me da li direktorica zna koliko je koštao nastup Sandre Bagarić na otvorenju Međunarodnog festivala čipke – pitao je vijećnik Šoštarić.

- Što se tiče Međunarodnog festivala čipke nastup Sandre Bagarić nije išao preko Turističke zajednice tako da vam ne mogu dati tu informaciju, a što se mjerljive koristi tiče ističem da je na području grada Lepoglave prošle godine boravilo 13.000 posjetitelja koji su koristili usluge restorana, razgledali Galeriju čipke i pri tom kupovali čipku, dolazili na naše manifestacije i trošili novac na našim sajmovima gdje se predstavljaju naši OPG-ovi i udruge. Pored toga, radimo različite prezentacije zahvaljujući kojima se čuje o Lepoglavi – pojasnila je direktorica Turističke zajednice grada Lepoglave Ljubica Dubovečak dodajući da se sredstava koja dolaze u Turističku zajednicu ne troše samo na Turističku zajednicu već na manifestacije i razna događanja na gradskom području, što je navedeno u Izvješću. Pored toga, rekla je direktorica, dio sredstva Turistička zajednica uprihoduje preko projekata koje prijavljuje na otvoren natječaje.

U raspravu se uključio i vijećnik Stjepan Črepinko koji je rekao da Turistička zajednica troši previše sredstava s obzirom na odgovornost koju ima i na ono što radi.
- Pitam kad će te već jednom stati na vlastite noge i početi se financirati sami – pitao je vijećnik Črepinko ističući činjenicu da Grad osigurava sredstva za isplatu plaće direktorici Turističke zajednice.
Direktorica Dubovečak podsjetila ga je da je Turistička zajednica neprofitna organizacija i da je njeno postojanje uvjetovano i regulirano zakonom.
- Nismo se mi sjetili imati Turističku zajednicu različitu od ostalih 320 turističkih zajednica u Hrvatskoj. Voljela bi da pogledate njihove prihode i da onda razgovaramo na Turističkom vijeću na koje ste eto pozvani da dođete. Vidjet ćete s čime mi raspolažemo, a s čime raspolažu druge turističke zajednice – odgovorila je direktorica Dubovečak.

Izvješće o poslovanju Turističke zajednice grada Lepoglave potom je jednoglasno prihvaćeno.

Jednoglasno je, uz pohvale vatrogascima na njihovom radu, posebice na brzim i učinkovitim intervencijama tijekom elementarnih nepogoda, prihvaćeno i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Lepoglave kao i izvješće o radu Savjeta mladih.

To nije bio slučaj kod prihvaćanju Plana rada TKIC-a za 2017. godinu i Izvješća o radu TKIC-a za 2016. godinu. Prihvaćeni su sa sedam glasova članova opozicije dok je šest sjednici nazočnih članova vladajuće koalicije bilo suzdržano.

Plan rada i Izvješće o radu TKIC-a prošlo uz šest suzdržanih glasova

Izglasavanju navedenog Plana rada i Izvješća prethodila je rasprava.
Na početku rasprave vijećnik Siniša Štefičar (SDP) uputio je zahtjev direktoru TKIC-a da se ubuduće Plan rada dostavi Gradskom vijeću odmah po donošenju proračuna Grada Lepoglave odnosno na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.
- Bespredmetno je razgovarati o Planu rada za 2017. godinu u mjesecu srpnju. Ispada da ste sedam mjeseci radili bez plana što nije korektno prema građanima, a ni prema Gradskom vijeću. Apeliram da se to promijeni već iduće godine – poručio je vijećnik Štefičar.

- TKIC je trgovačko društvo i postoji sukladno Zakonu o trgovačkim društvima za razliku od svih udruga. Skupština TKIC-a kao mjerodavno tijelo koje donosi odluku o poslovanju trgovačkog društva treba do 30. travnja donijeti odluku o Planu radu. Nije problem napraviti Plan rada, no morat ćemo negdje u siječnju održati Skupštinu sa samo tom točkom dnevnog reda kako bi Skupština prihvatila Plan rada. Pitam zašto samo TKIC mora donijeti plan poslovanja, a drugi danas nazočni samo izvješća – odgovorio je direktor Ivanuša.

- Nije mi jasno da je TKIC d.o.o u vlasništvu grada – rekao je vijećnik Črepinko te raspravu usmjerio prema projektima uređenja Dječjeg vrtića Lepoglava, izgradnje Centra pavlina i Tehnološkog centra drvne industrije pitajući se koliko će sredstava za realizaciju tih projekata Grad morati osigurati kroz kredite komercijalnih banaka.
- Pitam vas što je i s projektom Centar bioraznolikosti "Zagorski bregi". Lijepo je čuti da hoćete napraviti park prirode, ali s obzirom na to da se ljudi ponovno sve češće griju na drva ruše se šume. Dolazi do kampanjskog rušenja cijelih platoa te se uništava bioraznolikost koja se neće oporaviti 100 godina. Kako ćemo proglasiti park prirode kad se šume uništavaju. Tu parka neće biti sljedećih 100 godina jer se Hrvatske šume neće odreći svoga dijela. Oni gdje ruše, ruše sve uz razne isprike – izrazio je svoju zabrinutost vijećnik Stjepan Črepinko pozvavši na izradu opsežnije studije.

- Dao bih riječ voditelju Projektno-razvojnog ureda Emilu Tkalcu koji radi na tim stvarima – prepustio je riječ direktor TKIC-a Ivanuša Emilu Tkalcu koji je za Dječji vrtiće rekao da je projekt prijavljen te se čeka odgovor o prihvaćanju projekta u mjesecu rujnu.
- Činjenica je da objekt Dječjeg vrtića Lepoglava ne zadovoljava zakonske propise i potrebno ga je rekonstruirati. Možete ga rekonstruirati sredstvima iz svog proračun trošeći osam proračunskih milijuna kuna ili kroz druge izvore kao što činimo sada iz Fonda za ruralni razvoj. Trebat će se zadužiti, no gradsko će financiranje biti samo 10 posto od ukupnog troška. Što se Centra pavlina tiče on se razvija sporo jer se ne žele Gradu napraviti neke dubioze. Sve su pripreme rađene uz prijavu na Ministarstvo kulture i Ministarstvo turizma tako da Grad nije imao troškova. Tehnološki centar drvne industrije je prijavljen i prošao je natječaju. Urgirali smo prema odgovornima da se promjene uvjeti natječaja te je ishodovano stopostotno financiranje cijelog projekta i Grad neće trebati ništa financirati. Konačna odluka o projektu trebala bi stići u prvom mjesecu iduće godine. Taj je projekt važan za spajanje industrije u Lepoglavi sa stranim centrima i fakultetima što znači otvaranje tržišta Francuske, Italije i ostalih europskih tržišta. Centar bioraznolikosti radimo s Varaždinskom županijom. Podloge za nacionalni park su napravljene 2014. godine i koštale su 600.000 kuna koje je osigurala Varaždinska županija. Podlog je predana resornim ministarstvima i vladi koja bi trebala donijeti odluku o proglašavanju Parka prirode Zagorski bregi. Tu odluku čekamo tri godine. Nastavak realizacije projekta ovisi o tome kada će odluka biti donesena – pojasnio je Tkalec.

Vijećnik Željko Šoštarić je izrazio mišljenje da se s Dječjim vrtićem predugo čeka i da je trebalo zamijeniti salonitne ploče na krovu zgrade. Pitao je da li se još čeka odluka o financiranju Tehnološkog centra drvne industrije, na što je Emil Tkalec odgovorio da je Ministarstvo gospodarstva prihvatilo projekt i da postoji garancija da će on biti i ostvaren.

U raspravu se uključio gradonačelnik Škvarić rekavši da ništa nikad nije sigurno.
- Imali smo prezentaciju projekata već deset puta i ako treba napravit ćemo još jednu tematsku sjednicu da vam još jednom sve prezentiramo, da se upoznate s projektima, naročito oni vijećnici koji ne žele slušati što im se govori. Ove projekte vodi Grad i gradonačelnik, a ne TKIC i sve što treba objasniti objasnit će gradonačelnik - poručio je gradonačelnik uz naglasak da je tema Plan rada TKIC-a.
- U Planu rada piše da TKIC surađuje na projektu Tehnološki centar drvne industrije – replicirao je vijećnik Šoštarić dodavši da je za projekt potrošeno devet godina rada i da je Grad financirao taj rad tih istih devet godina.
- Mišljenja sam da je takav TKIC s tolikim udjelom financiranja od strane gradskog proračuna neodrživ. Puno toga planirate godinama, a neki su vam planovi već i smiješni. O svim planovima i projektima pišete u budućem vremenu. Ostvareno je jako malo. Nemate se čime pohvaliti jer rezultata nema – iznio je svoje mišljenje vijećnik Šoštarić na što mu je Tkalec odgovorio da se projekt implementirao devet godina, ali da on u tom periodu nije Grad koštao ništa.

- I za prijašnje faze je Županija financirala implementaciju projekta jer je poznala važnost projekta za Varaždinsku županiju. Projekt nije ništa koštao sve dok projekt nije došao u visoku fazu kad morate imati osobu koja će ga voditi, koja će na njemu biti angažiran cijelo vrijeme. Pa zar mislite da se investicija od 90 milijuna kuna može napraviti u šest mjeseci, a to da sve piše u budućem vremenu to je normalno s obzirom na to da se radi o planu – odgovorio je Tkalec na kojeg se nadovezao direktor Ivanuša rekavši da zaposlenici TKIC obavljaju i dio poslova za potrebe Grada s obzirom na to da je TKIC tvrtka u vlasništvu Grada.

U raspravi o Izvješću o radu TKIC-a vijećnik Željko Šoštarić pitao je koliko novaca godišnje Grad izdvaja za TKIC te na koji ih način daje TKIC-u. Zanimalo ga je i koliko se novaca uprihoduje od ugostiteljskih usluga, kolika je mjesečna rata struje u ugostiteljskom objektu Luna, koliko novaca zaposlenici uprihoduju iz vanjskih izvora te kolika je godišnja bruto plaća direktora TKIC-a.
- Da vam ne bi dao neki krivi odgovor predlažem da vam odgovorimo u pisanom obliku - rekao je direktor Ivanuša kojeg je Šoštarić zamolio da mu odgovori koji je smisao rada ugostiteljskog objekta koji ima isti prihod kao i rashod.
- U njemu su zaposlena tri i pol čovjeka. Njime se pokriva niz događanja, a troškovi ne terete niti jednom lipom građane grada Lepoglave – odgovorio je Ivanuša kojem je vijećnik Šoštarić rekao da mu ipak nije jasno zašto mu ne može trenutno dati podatak koliko sredstava Grad daje TKIC-u.
- Ističem da se dio sredstava spada u prolazne stavke, a od 2.600.000 kuna ukupnih prihoda, TKIC je uprihodovao 56 posto, dotacije Grada su na razini 26 posto, kroz projekt DE – PARK uprihodovano je 12 posto, za Međunarodni festival čipke dotacija je u visini od 5 posto, a za Lepoglavske dane jedan posto – odgovorio je direktor Ivanuša nakon čega je rasprava zaključena.

Izvješće IVKOM-a

Još se jedno izvješće našlo na Dnevnom redu i to Izvješće IVKOM-a o prikupljenom otpadu tijekom 2016. godine.
Predstavnicu IVKOM-a Mirjanu Skroza vijećnicu su pitali zašto se kod prikupljanja selektiranog otpada događa da djelatnici IVKOM-a, bez obzira na selektirani otpad, sav otpad bacaju u isti kamion bez da selektirani otpad odvoze posebno.
Skroza je pojasnila da kad se u selektiranom otpadu nađe nekakav otpad koji ne spada u grupu otpada koji se selektira onda se taj cijeli otpad, bez obzira što je većinom riječ o selektiranom otpadu, smatra običnim otpadom i završava na deponiju. Pitali su vijećnici kako djelatnici IVKOM-a mogu znati ima li u vrećama sa selektiranim otpadom neki drugi otpad, na što je Skroza kazala da vrše preglede kod utovara.

Najavila je i da će se od 1. studenog sva će se domaćinstva morati odlučiti koliko će im se puta otpad odvoziti i prema tome će plaćati cijenu.


Iako nije bila tema točke o kojoj se raspravljalo, vijećnici su iskoristili prigodu da pitaju predstavnicu IVKOM-a što se uradilo po pitanju pomicanja vremena ukopa, posebice u ljetnim mjesecima, kada vladaju nesnosne vrućine, u pogodnije period dana. Skroz je rekla da kada je na snazi crveni meteo alarm IVKOM daje mogućnost građanima da ukop bude prije podneva ili nakon 17 sati i da se u tom vremenu to dodatno ne naplaćuje. Dio vijećnika se složio s tom tvrdnjom rekavši da je na terenu situacija drugačija.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen prijedlog da se u Povjerenstvo nadležno za razmatranje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada, riječ je o nekretninama u Poduzetničkoj zoni, imenuju Željko Šoštarić, Josip Čelig, Zorislav Rodek, Maja Poje i Josipa Putanec Gotal.

S devet glasova za i četiri suzdržana donesena je odluka da se poslovi održavanja javnih površina u naredne četiri godini dodjele poduzeću Enigma.

Jednoglasno su vijećnici prihvatili Zaključak o raspoređivanju sredstva za financiranje političkih stranaka te korištenju namjenskih sredstava iz Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog o kratkoročnom zaduživanju Grada Lepoglave kod komercijalnih banaka. Zaduženje bi se koristilo samo u slučaju nemogućnosti podmirivanja dospjelih obaveza zbog slabog punjenja gradskog proračuna uzrokovanog promjenama zakona.