Ned31052020

Posljednje izmjene11:15:00 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Football GRADSKO VIJEĆE (1. DIO) Više od sat vremena gradonačelnik odgovarao na vijećnička pitanja

GRADSKO VIJEĆE (1. DIO) Više od sat vremena gradonačelnik odgovarao na vijećnička pitanja


Održana je 4. sjednica Gradskog vijeća. Kao i uvijek, započela je pitanjima vijećnika koja su uglavnom bila upućena gradonačelniku.

Vijećnik iz redova SDP-a, Siniša Štefičar, prije postavljanja pitanja, izrazio je nezadovoljstvo što se protekle subote na edukacije za članove vijeća pojavilo samo šest vijećnika. Potom je gradonačelnika Marijana Škvarića (HNS) pitao da li postoji mogućnost da se na području grada postave table s natpisima ulica te da li se planira uređenje ceste koja iz naselja Vulišinec vodi prema novom groblju.
Gradonačelnik je podsjetio da je svaka kuća na gradskom području dobila kućni broj i da su tablama označena gradska naselja. Prijedlog da se tablama označe i ulice smatra dobrim te je najavio da će se provjeriti mogućnosti, prije svega financijske, za postavljanje i tabla s imenima ulica.
Što se ceste tiče, gradonačelnik je podsjetio na planove uređenja parkirališta kod starog groblja te ograde s novim ulazom na novom groblju. U okviru toga uredila bi se i navedena cesta.

HNS-ov Milan Pavleković pitao je što će najavljeno povezivanje Lepoglave i ostalih gradskih naselja s Varaždinom putem integriranog javnog prijevoza značiti za grad Lepoglavu i njegove građane. Uz postavljeno pitanje predložio je da se Hrvatskim željeznicama uputi dopis kojim se, zbog povećanja sigurnosti građana, traži postavljanje rampi na cestovnim željezničkim prijelazima na području grada Lepoglave točnije na relaciji od Lepoglave prema Golubovcu.
Gradonačelnik Škvarić, odgovarajući na pitanje o integriranom javnom prijevozu, istaknuo je da je prema Master planu donesenom zahvaljujući inicijativi i aktivnostima prethodnih županijskih vlasti, predloženo da se pokrene pilot linija integriranog javnog prijevoza koja će obuhvaćati naselja s područja grada Lepoglave, Lepoglavu kao mjesto integracije te naselja u općini Bednja. Građanima s tog područja omogućilo bi se da kupnjom jedne karte do Varaždina putuju koristeći autobusni i željeznički promet. Ta bi pilot linija trebala krenuti u rujnu iduće godine. Integrirani javni prijevoz povećao bi mobilnost građana te time i veći životni standard, istaknuo je gradonačelnik dodavši da bi se za uspostavu integriranog javnog prijevoza koristila sredstva Europske unije.
Gradonačelnik je potvrdno odgovorio na prijedlog za slanjem dopisa Hrvatskim željeznicama za postavljanjem rampi.

Vijećnik Zorislav Rodek (HNS), prije nego li je postavio vijećničko pitanje osvrnuo se na upućeno zamjerku vezanu za nedolazak većeg dijela vijećnika na edukaciju za vijećnike istaknuvši kao razlog nedolaska neprimjereno vrijeme održavanja edukacije koje se poklapalo s poslovnim obavezama vijećnika.
Prvo pitanje koje je uputio gradonačelniku bilo je vezano za brojne zapuštene poljoprivredne površine na gradskom području koje su građani najčešće, čisteći ih, palili te time izazivali brojne požare zbog kojih su vatrogasci s gradskog područja morali intervenirati 70-ak puta. Pitao je da li Grad planira spriječiti spaljivanje korova na zapuštenim poljoprivrednim zemljištima.
Pitao je i da li je u Gradu održan sastanak s pružateljima usluga širokopojasnog interneta.
Paljenje zapuštenih poljoprivrednih površina višegodišnji je problem, istaknuo je, uz zahvalu vatrogascima na sprječavanju požara većih razmjera, gradonačelnik odgovarajući na vijećničko pitanje. Istaknuo je i problem sankcioniranja takvog ponašanja neodgovornih građana zbog nesređenih zemljišnih knjiga odnosno nepoznavanja stvarnih vlasnika zapuštenog zemljišta. Najavio je inicijativu zabrane spaljivanja korova te drastičnog kažnjavanja onih koji će to činiti, ali i educiranje građana s mogućnostima održavanja i korištenja zapuštenih poljoprivrednih površina.Odgovarajući na drugo postavljeno pitanje, gradonačelnik Škvarić istaknuo je važnost brzog interneta za komunikaciju građana, ali i poslovanje tvrtki na gradskom području. Potvrdio je održavanje sastanka s potencijalnim pružateljem usluga brzog interneta u okviru projekta u koji su, uz grad Lepoglavu, uključeni i grad Ivanec te općine Bednja, Klenovnik i Donja Voća.

HSS-ov vijećnik Stjepan Maček pohvalio je izvođače radova uređenja potoka Žarovnica te pitao da li se planira urediti samo 1200 metara potoka, a ne cijeli tok potoka koji prolazi naseljem Žarovnica do Sutinske. Izrazio je sumnju da će radovi biti nastavljeni u proljeće te zatražio garanciju i datum kada će oni biti nastavljeni.
Vijećnik Maček, na traženje dijela građana iz naselja Čret, upozorio je i na buku motorne pile iz kruga pilane tvrtke Drvodjelac u noćnim satima.
Uređenje potoka Žarovnica dio je većeg projekta uređenje vodotoka na gradskom području, istaknuo je u odgovoru na vijećničko pitanje gradonačelnik Škvarić te dodao kako je plan bio ove godine urediti 1200 metara vodotoka potoka Žarovnica, a preostalih 600 metara do Sutinske u proljeće iduće godine. Kao razlog prekida radova naveo je dolazak perioda loših vremenskih uvjeta. Što se davanja garancija i datuma početka radova tiče, gradonačelnik je vijećniku Mačeku rekao da se za to obrati investitoru – Hrvatskim vodama, no dodao je da se o datumu teško može razgovarati jer ne znamo kakvi će vremenski uvjeti biti u proljeće.
Vijećnik Maček nezadovoljan odgovorom rekao je da mu je čudno da se svi radovi, koji se izvode na području Žarovnice, prekidaju kad dođu do gornjeg dijela naselja. Kao primjer naveo je i nogostup. Nadalje, smatra da se s radovima moglo nastaviti, a ne da se čeka proljeće kad će strojevi uništiti vrtove i oranice koje će građani početi obrađivati.
Gradonačelnik mu je poručio da je skeptičan prema svemu, a što se u konačnici ipak odradi.
Vezano za buku iz pilane, gradonačelnik je predložio održavanje sastanka vlasnika pilane i zainteresiranih građana kako bi se vidjelo u čemu je problem i kako ga riješiti.