Uto25022020

Posljednje izmjene11:53:36 AM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Football GRADSKO VIJEĆE Usvojen proračun "težak" 23.751.615 kuna

GRADSKO VIJEĆE Usvojen proračun "težak" 23.751.615 kuna


Gradsko vijeće Grada Lepoglave usvojilo je proračun za 2018. godinu u iznosu od 23.751.615 kuna. Toliko iznosi prihodovna strana proračuna dok je ona rashodovna 22.624.117 kuna.
Planirani rashodi i izdaci manji su za 1.127.000 kuna prihoda. Riječ je o iznosu koji se planira utrošiti za pokrivanje većeg dijela planiranog manjka od 1.800.000 kuna nastalog zbog financijski izuzetno teške protekle dvije proračunske godine.
Za proračun su glasali vijećnici iz redova HNS-a, HDZ-a, SDP-a i HSU-a dok su protiv predloženog proračuna bili vijećnici HSS-a i nezavisni vijećnik Boris Šinko.

- Ovo je realan proračun. Prvi puta nakon dvije godine imat ćemo izvorne proračunske prihode kojima ćemo, vjerujem, zadovoljiti sve potrebe. Na žalost u protekle dvije godine imali smo smanjenje proračunskih prihoda za gotovo 50 % i teško je bilo u tim okolnostima realizirati sve zacrtane programe. Najviše prihoda u 2018. godini, a riječ je o oko 14 milijuna kuna, planiramo ostvariti kroz porez na dohodak. Planiramo i zaduženje zbog projekta adaptacije i uređenja dječjeg vrtića u Lepoglavi, a tu su i prihodi od imovine odnosno zemljišta u poduzetničkoj zoni. Ni u 2018. godini, kao i proteklih 10-ak godina povećanje prihoda nismo planirali ostvariti povećanjem poreza, naknada i doprinosa, dakle na teret građana. Što se rashodovne strane tiče planiramo brojne investicije u razvoj komunalne infrastrukture, ulagat ćemo i u razvoj društvenog segmenta, bit ćemo socijalno osjetljivi, svim ćemo korisnicima proračuna osigurati sredstva za rad koja ćemo čak i povećati u odnosu na proteklu godinu. I dalje ćemo davati potpore za najmlađima, a potpore će dobiti i naši gospodarstvenici i poljoprivrednici – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS) dodajući da će s izmjenama Zakona o regionalnom razvoju i novoj metodologiji indeksacije Grad Lepoglava ući u II. skupinu razvijenosti i temeljem toga ostvariti povećanja prihoda po osnovi poreza. Planira se da će se taj iznos povećati 40.82 % u odnosu na lani, i bit će 14.240.000 kuna.

- Mi smo se na sjednici Gradskog odbora stranke dogovorili da ćemo podržati proračun budući da su proračunom obuhvaćeni naši zahtjevi odnosno projekti i programi koje želimo realizirati u 2018. godini. Riječ je o projektima i programima usmjerenima razvoju cijelog područja grada Lepoglave – istaknuo je predsjednik Gradskog vijeća Robert Dukarić (HDZ), ujedno i predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Lepoglave komentirajući prihvaćanje proračuna od strane vijećnika HDZ-a. Dodao je da će pomno pratiti realizaciju dogovoreni projekata i programa.

Proračun su podržali i SDP-ovi vijećnici
- Proračun ima sve komponente biti razvojan iako će nekima izgledati konzervativnije. Razlog tome leži u činjenici da smo planirali sve razvojne komponente koje će pokrenuti brojne procese i otvoriti nova gradilišta, ali s određenom dozom opreza jer, iako nam se vraća dio oduzetih sredstava, još uvijek nemamo jasnu predodžbu o dinamici povećanja proračuna s državne razine. Ako država ispuni svoju obvezu prema Gradu, svakako ćemo znati kuda s novcem, ali kad radite s državom, uvijek treba biti oprezan, a Lepoglava se zadnjih godina zaista našla u neugodnoj situaciji pa smo poslovično oprezni, ali s optimističnim očekivanjima – prokomentirao je zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač, ujedno i predsjednik Gradske organizacije SDP-a Lepoglava.

Protiv proračuna glasali su tri vijećnika HSS-a i nezavisni vijećnik Boris Šinko.
- Mislim da proračun nije odraz većine birača koji su dali povjerenje nekoj drugoj strani, a ne ovoj na čijoj je sad strani izglasani proračun. Željeli bi da je proračun u najvećoj mjeri usmjeren prema gospodarstvu, poljoprivredi, djeci i mladima, a što nije. Proračun nije razvojan, a Grad ponovno ide u istom smjeru, nude se zabave i događanja koja nisu primarna – istaknuo je vijećnik Željko Šoštarić (HSS) dodavši da se previše izdvaja za Turističku zajednicu, TKIC i medije.

Sličnog je stava i nezavisni vijećnik Boris Šinko koji je također bio protiv predloženog proračuna. Komentirajući ga spomenuo je Turističko kulturno informativni centar.
- TKIC je dobro zamišljen projekt koji je trebao postati samoodrživ, a ne da se u njega, kao u vreću bez dna, "upucava" više od milijun kuna. Sve gradske subvencije idu samo prema TKIC-u, dok niti jedan drugi poduzetnik nije dobio niti kune – istaknuo je Šinko.

Razmimoilaženje koalicijskih partnera

Glasanje za proračun pokazalo je nejedinstvo koalicijskih partnera. Naime, gradske organizacije HDZ-a i HSS-a potpisale su uoči drugog kruga izbora za gradonačelnika koalicijski sporazum koji je očito, različitim stavovima i glasanjem o proračunu, narušen.

- Mi koaliciju poštujemo. Kad su interesi grada Lepoglave u pitanju na strani smo pravde, logike i morala. Mislim da je glasanje o proračunu odraz politike na nacionalnoj razini. Mi u tome nismo mogli sudjelovati – komentirao je Željko Šoštarić (HSS).

Robert Dukarić ističe da se ovime koalicijski partneri nisu razišli.
- Zbog obaveza nismo se mogli sastati prije donošenja proračuna. No, na žalost, u nekim stvarima se razilazimo. I prije sam, kad sam bio vijećnik u prošlom sazivu Gradskog vijeća, isticao da me zanimaju konkretni prijedlozi, pa tako i njihovi konkretni prijedlozi vezani za proračun koji do nas nisu stigli. S druge strane, mi smo imali konkretne prijedloge i zahtjeve. Na žalost ako će to tako ići dalje ne vjerujem da će koalicija opstati iako sam još uvijek za to da i dalje budemo koalicijski partneri – istaknuo je Dukarić.

Prihvaćen rebalans proračuna za 2017.

Rebalansom Proračuna prihodi tekuće godine planirani su u iznosu od 16.073.448,65 kuna što je za 1.933.166,25 kuna odnosno 11 % manje od planiranog. Uz utvrđeni manjak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 851.747,08 kuna ukupni raspoloživi prihodi utvrđeni rebalansom iznose 15.221.701,57 kuna.
Tijekom rasprave vijećnik Željko Šoštarić je rekao da su gradski prihodi bili smanjeni zbog Zakona za koji je u Saboru ruku digao gradonačelnik, tada i saborski zastupnik.
- I u ovoj godini nismo dobili nikakva sredstva iz EU fondova, a godinu završavamo u minusu. Troškovi su povećani, a prihodi smanjeni. Potrošili ste milijune za TKIC, a ne spominjete 300.000 kuna za medije – komentirao je rebalans vijećnik Šoštarić dodavši da su stavke u rebalansu nabacane i da projekt adaptacije i uređenja dječjeg vrtića nije realiziran.

- Trebali bi se ispričati onima koji su sastavljali proračun zato što govorite da je u njemu sve nabacano – poručio je Šoštariću gradonačelnik Škvarić kazavši mu da ne zna kako se proračun radi.
- Na koliko ste vi europski projekata sudjelovali, koje su to vaše reference na temelju kojih komentirate projektne procese. Vi ćete biti sretni da se projekt dječjeg vrtića ne realizira. Mogli ste doći do nas i pitati što treba učiniti da ga realiziramo. Unatoč tome učinit ću sve da zadovoljim administrativne zahtjeve kako bi dobili sredstva za projekt uređenja dječjeg vrtića – odgovorio je gradonačelnik te pozvao Šoštarića da ubuduće bude konkretniji kad kritizira.

Rebalans je prihvaćen, opet s četiri glasa protiv i to onih vijećnika HSS-a i nezavisnog Borisa Šinka.

Prihvatili su vijećnici tijekom sjednice niz prijedloga pa tako i prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 2018. do 2020. godine, prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2018. godinu, prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Grada Lepoglave za 2018. godinu i prijedlog Programa Gradskog vijeća za 2018. godinu.

Kod glasanja za prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijenata za obračun plaća službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave vijećnici HSS-a i nezavisni Boris Šinko napustili su vijećnicu poručivši da ne žele glasati, a niti gledati glasanje o navedenoj točki Dnevnog reda.
- Napustili smo vijećnicu iz protesta zbog podizanja plaća za 25 %. Mi smo u svojem predizbornom programu najavili da ćemo biti protiv ovakvih poteza. Ovoliko podizanje plaće u ovo vrijeme je nerazumljivo. Razumjeli bi da je bilo na razini 5 do 10 %. Nitko ne kaže da oni ne rade svoj posao, ali posao im je raditi to što rade – pojasnio je razloge napuštanja sjednice prilikom glasanja o navedenoj točki nezavisni vijećnik Boris Šinko.

U Gradu ističu da je riječ o usklađivanju plaća sa Zakonom i da neće povećati rashodovnu stranu proračuna budući ukupan iznos za plaće djelatnika ostaje isti u odnosu na 2017. godinu.
- Visina plaća službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Lepoglave do sad su bile ovisne o udjelu tekućih pomoći u odnosu na prihode poslovanja Grada Lepoglave. S obzirom na podatke iz financijskih izvještaja Proračuna Grada iz kojih je razvidno da je Grad u 2016. godini imao svega 7,96% udjela s državne razine, stekli su se uvjeti da se koeficijenti plaća usklade sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi i sada su na razini na kojoj trebaju biti. U pravilu, ništa se ne mijenja, odnosno nema dramatičnog rasta plaća što je potpuno razvidno iz proračuna za 2018. godini u kojem jasno stoji kako je iznos na proračunskoj stavci namijenjen za plaće službenika isti kao i za ovu godinu. Dakle, ništa se ne mijenja u ukupnom iznosu koji Grad izdvaja za plaće svojih službenika – pojasnio je zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač.

Inače, sjednica je započela pitanjima vijećnika. Vijećnika Željka Šoštarića zanimao je ukupan iznos sredstava koja su u Grad stigla iz fondova Europske unije. Zanimao ga je i iznos koji je Grad platio za objavu duplericu u Regionalnom tjedniku.
Gradonačelnik Marijan Škvarić uputio je vijećnika Šoštarića da podatke o sredstvima dobivenima iz EU fondova potraži u rebalansu proračuna u kojem su ona navedena dok će ga o iznosu plaćenom za duplericu Regionalnom tjedniku informirati pismenim putem.

Vijećnik Boris Šinko pitao je da li je istina to što neki pričaju da je domjenak nakon svečane sjednice Gradskog vijeća Grad platio 80.000 kuna.
Gradonačelnik Škvarić je kratko odgovorio da iznos nije točan i da ne želi komentirati što neki pričaju te da će vijećnika pismenim putem obavijestiti koliko je plaćen navedeni domjenak.
Pitao je vijećnik Šinko zašto na Ivan brdu ne radi rasvjeta koja osvjetljava crkvu. Gradonačelnik je pojasnio da je riječ o kvaru na lampama koje će proizvođač zamijeniti budući da su još uvijek pod garancijom.

Vijećnik Stjepan Maček (HSS) pitao je što je poduzeto vezano za buku koju stvara motorna pila u pogonu Drvodjelca na Čretu u noćnim satima.
- Razgovarali smo s vlasnikom koje je rekao da će radnici ubuduće sve radove za koje im je potrebna motorna pila odraditi u drugoj smjeni kako u trećoj smjeni ne bi bilo potrebe za njeno korištenje – odgovorio je gradonačelnik Škvarić.