Pet25092020

Posljednje izmjene03:02:17 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Football GRADSKO VIJEĆE Izglasan dosad najveći proračun Grada Lepoglave od 38.758.884 kune

GRADSKO VIJEĆE Izglasan dosad najveći proračun Grada Lepoglave od 38.758.884 kune


Gradsko vijeće Grada Lepoglave većinom od 11 glasova prihvatilo je prijedlog proračuna Grada Lepoglave za 2019. godinu. Iznos proračuna je 38.758.884 kune i riječ je o dosad najvećem proračunu Grada Lepoglave.

Za prijedlog proračuna ruke su digli vijećnici četiriju stranka – HNS-Liberalni demokrati, HDZ-a, SDP-a i Hrvatske stranke umirovljenika, dok su protiv prihvaćanja takvog prijedloga proračuna bili vijećnici iz redova HSS-a i nezavisni vijećnik Boris Šinko.

Odbačeni amandmani 

Prije glasanja o proračunu gradonačelnik Marijan Škvarić, a potom i većina u Gradskom vijeću, odbacili su podnesene amandmane na prijedlog proračuna. Riječ je o ukupno četiri amandmana koje su podnijeli Klub vijećnika HSS-a i nezavisni Boris Šinko.

Klub vijećnika HSS-a prvim je amandmanom tražio da se stavka vezana za materijalne rashode ureda gradonačelnika umanji za 150.000 kuna, a stavka vezana za otkup zemljišta u poduzetničkoj zoni umanji za 200.000 kuna te se ta sredstva prenamjene za kupnju traktora za potrebe zimskog održavanja cesta te za održavanje javnih površina.
- Za redovni rad ureda gradonačelnika planirano je 430.000 kuna za materijalne rashode, a riječ je o izdacima za informiranje i troškove reprezentacije. Smatramo da je riječ o prevelikom iznosu. Taj bi iznos umanjili za 150.000 kuna. Smatramo da nema potrebe za daljnjim otkupom zemljišta u poduzetničkoj zoni jer smo svjedoci da je zona prazna i da interesa za ulaganje nema te bismo stavku vezanu za otkup zemljišta umanjili za 200.000 kuna. Ta sredstva, ukupno 350.000 kuna usmjerili bismo za kupnju traktora s priključcima. Ostatak sredstva potrebnih za njegovu kupnju osigurali bismo kroz natječaj iz kojeg su susjedne općine nabavile traktore – pojasnio je amandman vijećnik Željko Šoštarić (HSS).
- Amandman nije dobro definiran. Naime, niste točno definirali iz koje stavke, a ima ih još dvije uz one koje ste naveli, treba umanjiti sredstva te zbog toga moram odbaciti ovaj amandman. No, što se tiče programa iz kojeg su susjedne općine nabavile traktore, a o kojem govorite, Grad Lepoglava je osigurao sredstva za sanaciju klizišta. Uz to, mi nemamo komunalno poduzeće za koje bi nabavili traktor već smo poslove zimskog održavanja prometnica i održavanja javnih površina dodijelili, putem natječaja, pravnim subjektima. Što se poduzetničke zone tiče, i dalje je planiramo razvijati i za to nam je potrebno novo zemljište. Interesa ima što govori i odluka ovog Vijeća o prodaji zemljišta zainteresiranom ulagaču – odgovorio je gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS).
Za prihvaćanje amandmana glasala su četiri vijećnika - vijećnici HSS-a i nezavisni Boris Šinko. Za odbacivanje amandmana glasalo je devet vijećnika - vijećnici HNS-a, SDP-a, Hrvatske stranke umirovljenika i dio vijećnika HDZ-a. Dva vijećnika HDZ-a bila su suzdržana.

Drugim amandmanom Kluba vijećnika HSS-a traženo je da se za cijeli iznos od 70.000 kuna planiranih za rekonstrukciju odmarališta Selce, preusmjeri, 50.000 kuna za angažiranje logopeda u vrtiću te 20.000 kuna za program umjetnog osjemenjivanja plotkinja.
- Odmaralište Selce za svoje privatne svrhe i jeftinije provođenje godišnjih odmora isključivo koriste djelatnici gradske uprave i njihova rodbina. Zbog socijalne osjetljivosti trebamo biti svjesni da rekonstrukcija u ovom momentu nije prioritet te da je veća potreba ulaganja u angažiranje logopeda u dječjem vrtiću i edukaciju zaposlenih. Znamo i u kakvom nam je stanju poljoprivreda te bi dodatnih 20.000 kuna za umjetno osjemenjivanje plotkinja bila velika pomoć poljoprivrednicima našeg kraja – pojasnio je vijećnik Šoštarić.
- U obliku u kakvom je amandman definiran ja kao gradonačelnik ga ne prihvaćam. Potreba za adaptacijom i rekonstrukcijom odmarališta Selce je nužna. To je odmaralište koje je Grad Lepoglava dobio sukcesijom i dijeli ga s Općinom Bednja s kojom smo dogovorili njegovo uređenje. Za povećavanjem sredstava za program umjetnog osjemenjivanja plotkinja nema potrebe jer već 15-ak godina provodimo taj program. On je planiran na temelju praćenja potreba unazad nekoliko godina – poručio je gradonačelnik Škvarić.
Za prihvaćanje ovog amandmana glasala su četiri vijećnika - vijećnici HSS-a i nezavisni Boris Šinko. Za njegovo odbacivanje glasalo je devet vijećnika iz redova HNS-a, SDP-a i Hrvatske stranke umirovljenika te dio vijećnika HDZ-a. Dva vijećnika HDZ-a bila su suzdržana.

Nezavisni vijećnik Boris Šinko u prvom je predloženom amandmanu tražio da se stavka vezana za izdavanje Gradskog lista umanji za 50.000 kuna, a stavka vezana za financiranje Festivala čipke za 100.000 kuna i da se ta sredstva preusmjere u uređenje malonogometnog igrališta u Budimu.
- Grad Lepoglava izdaje Gradski list četiri puta godišnje u 2000 primjeraka što je ukupno 8000 primjeraka. Za to je planirano 100.000 kuna. To znači da je trošak jednog primjerka 12,5 kuna. Upitom izdavačkim kućama i onima koji se bave tiskanjem novina došao sam do informacije da je cijena jednog primjerka na tržištu, ovisno o broju stranica i iste kvalitete, jedna do dvije i pol kune. Zato predlažem da se ta stavka umanji za 50.000 kuna koje treba usmjeriti za izgradnju malonogometnog igrališta u Budimu. Također, Festival čipke može se organizirati skromnije uz daleko manje troškove. Može se svesti na jedan kvalitetan dan. Tim se ne bi izgubila kvaliteta. Predlažem da se sredstva za organizaciju Festivala umanje za 100.000 kuna koje bi se također usmjerile za izgradnju malonogometnog igrališta u Budimu – pojasnio je vijećnik Šinko.
Gradonačelnik Škvarić nije prihvatio ni ovaj amandman.
- Ne prihvaćam amandman u ovom obliku. Krivo ste interpretirali troškove izdavanja novina govoreći o tisku. Ovo je ukupan trošak izdavanja novina koji obuhvaća troškove grafičkog oblikovanja, uređivanja, lektoriranja, novinskog praćenja, fotografiranja, pripreme vijesti i tiska. Što se Festivala čipke tiče, on mora imati višednevna događanja i aktivnosti. Za grad čipke i čipkarstva i grad s UNESCO-ve liste festival ima drugačiji značaj – odgovorio je gradonačelnik Škvarić te dodao da se uređenje igrališta u Budimu planira u okviru projekta izgradnje vatrogasno-društvenog centra.
Amandman je odbačen i tijekom glasanja. Za njegovo prihvaćanje glasala su četiri vijećnika - vijećnici HSS-a i nezavisni Boris Šinko. Za njegovo odbacivanje glasalo je devet vijećnika iz redova HNS-a, SDP-a i Hrvatske stranke umirovljenika te tri vijećnika HDZ-a. Jedan vijećnik HDZ-a bio je suzdržan.

Odbačen je i drugi amandman kojeg je predložio vijećnik Šinko. U njemu je tražio da se stavka vezana za potporu razvoju malog i srednjeg poduzetništva, za koji je predviđeno 210.000 kuna, umanji za 100.000 kuna koji bi se usmjerili za modernizaciju lokalne prometnice između Ulice hrvatskih pavlina i zaobilaznice, na području Budima.
- Grad Lepoglava putem subvencija osigurava sredstva za rad TKIC-a. Kroz razne subvencije Grad je u TKIC usmjerio oko milijun kuna. Među njima i subvencijama za program razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Smatram da Grad to ne smije raditi na što sam već prije upozoravao. TKIC treba svoje poslovanje treba staviti na tržište, a za početak umanjiti subvencije za 100.000 kuna, a ta sredstva usmjeriti za modernizaciju ceste Ulice hrvatskih pavlina i zaobilaznice – pojasnio je amandman vijećnik Šinko.
- Ne prihvaćam ovaj amandman. Ne prihvaćam da se smanje sredstva za razvoj gospodarstva samo zato što idu preko TKIC-a. A sve što radimo je u skladu sa zakonom. Što se tiče navedene ceste, to je lokalna cesta i Grad je održava. Za odlazak autom na posao postoje susjedni cestovni pravci koji su vrlo blizu. Ako postoji interes za asfaltiranjem te ceste građani moraju kroz mjesni odbor izraziti svoju želju za njenom modernizacijom kako bi ona bila uvrštena u program i potom, kao i ostali, podmiriti svoju obavezu sufinanciranja 15% vrijednosti tih radova – obrazložio je svoj stav gradonačelnik Škvarić.

Stajališta stranaka

Nakon odbacivanja amandmana i rasprave u kojoj su oporbeni vijećnici kritizirali prijedlog proračuna uslijedilo je glasanje. Proračun je usvojen s 11 glasova vijećnika HNS-Liberalni demokrati, HDZ-a, SDP-a i Hrvatske stranke umirovljenika.
- Nakon 25 godina od osnutka Grada Lepoglave moramo krenuti u novo razdoblje u kojem ćemo Grad pozicionirati na kartu komunalno uređenih gradova, gradova s velikim brojem društvenih aktivnosti i inicijativa usmjerenih razvoju gospodarstva. To su odrednice kojima smo se vodili kod kreiranja proračuna za 2019. godinu – rekao je o proračunu gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS) te istaknuo da se najveći proračunski prihodi planiraju ostvariti kroz porez na dohodak.
Značajni proračunski prihodi planiraju se ostvariti prodajom zemljišta u poduzetničkoj zoni, ali i po prvi puta i kroz tekuće zaduživanje u visini od 7.5 milijuna kuna.
- Iduće godine, a što čini oko 60 % našeg proračuna, odnosno oko 25 milijuna kuna, planiramo utrošiti za pokretanje velikih kapitalnih investicija. Prije svega riječ je o izgradnji dva dječja vrtića odnosno adaptaciju i rekonstrukciju vrtića u Lepoglavi i izgradnju dječjeg vrtića u Višnjici. Krenut ćemo s projektom aglomeracije na širem području Grada Lepoglave, nastavljamo izgradnju cesta, nogostupa i javnih površina. Iduće godine radit ćemo na pripremi dokumentacije za 10-ak projekata koje u 2020. planiramo realizirati sredstvima iz europskih fondova i resornih ministarstava. U društvenom dijelu osigurana su sredstva za aktivnosti proračunskih korisnika. Povećali smo sredstva za sport i vatrogastvo što će nam, u tom dijelu, omogućiti dvije kapitalne investicije, uređenje travnatog nogometnog igrališta u Lepoglavi te nabavku novog navalnog vozila za DVD Lepoglavu. U gospodarskom dijelu nastavljamo s uređenjem poduzetničke zone i davanju potpora gospodarstvenicima. Nastavljamo i s potporama za naše građane svih životnih dobi. Sve u svemu, ljestvicu smo digli visoko, ali u okviru realnih mogućnosti. Želimo da naš grad bude po mjeri svih ljudi – poručio je gradonačelnik Škvarić.

- Prijedlozi HDZ-a kao i moji prijedlozi kao predsjednika Gradskog vijeća, među kojima je prijedlog za izgradnju dječjeg vrtića u Višnjici, uvršteni su u ovaj proračun s kojim sam zadovoljan. No, nije se vodila samo briga o Višnjici već o cijelom području Grada Lepoglave. Tako je u proračun uvršteno uređenje nogometnog igrališta u Lepoglavi i nabavka novog vozila za DVD Lepoglavu. Što se amandmana koje je dala oporba tiče, oni nisu problem, ali imali su više od mjesec dana za javnu raspravu o proračunu. Ono što su oni predložili moglo se predložiti kroz programe mjesnih odbora, posebice što se modernizacije cesta tiče. Za vrtić u Višnjici rekli su da je problem u zaduživanju, ali da je taj vrtić u Višnjici potreban, dakle bili su nejasni – istaknuo je predsjednik Gradskog vijeća, Robert Dukarić (HDZ) dodavši da se osjeća sinergija Grada, Vlade i Županije.

- Proračun za 2019. godinu prilika je da se grad nakon dvije teške financijske godine pokrene u pravom smjeru obzirom na njegov rekordan iznos. SDP je, dobivši jamstva od koalicijskih partnera za povećanje uloge građana u procesima donošenja odluka, ali i izmjenama nekih javnih politika, podržao proračun. Inicirat ćemo povećanje iznosa potpora za novorođene, povećanje iznosa za stipendije, potpore za mlade obitelji prilikom gradnje prve nekretnine kao i cenzusa za gradske potpore umirovljenicima. Svakako treba osigurati veći iznos za organizacije civilnog društva i poboljšati gradski sustav gerontoslužbe. Postojeće kapitalne investicije navedene u proračunu u većini se uklapaju u našu viziju grada tako da smo se fokusirali na javne politike i građanske inicijative koje su od značaja za društvo u cijelini. Moramo proračun pribliziti građanima tako da on u idealnim uvjetima upravo ocrtava želje i aspiracije građana – komentirao proračun zamejnik gradonačelnika, Hrvoje Kovač (SDP)

Protiv predloženog proračuna glasali su vijećnici HSS-a i nezavisni Boris Šinko.
- Amandmani koje smo predložili pomogli bi građanima Grada Lepoglave, no, na žalost, nisu prošli. Za proračun nismo glasali jer u njega nije uvršten niti jedan naš prijedlog. Uz to, taj proračun nije dobar za Grad Lepoglavu, posebice zaduženje od 7,5 milijuna kuna. Realan proračun na koji se Grad može osloniti je 19 milijuna kuna. Sve drugo su sredstva iz fondova, a čuli smo kroz raspravu da ti fondovi i nisu baš sigurni – rekao je o proračun vijećnik Željko Šoštarić koji je za vrijeme rasprave, između ostalog, rekao i da je proračun bezidejan te da nije usmjeren zadržavanju građana na području Grada. Vijećnik Šoštarić je u raspravi rekao, aludirajući na probleme koji su se javili kod provedbe projekta rekonstrukcije Dječjeg vrtića Lepoglava, da je taj projekt sada postao teret Gradu i da se vrtić u Lepoglavi mogao urediti i prije kao što se i prije trebao izgraditi vrtić na Višnjici.

- Svi amandmani , koji su projekcija želje ljudi moje ulice i kraja u kojem živim, nisu prihvaćeni. Pored toga, proračun nije realan. Moramo znati da smo 2017. imali proračun od oko 14 milijuna kuna, 2018. od oko 22 milijuna kuna, a sad je projekcija oko 30 milijuna kuna i još to nije dosta pa Grad idu u zaduženje od gotovo 8 milijuna kuna. Ne možemo ići u zaduživanje u tom obimu. To je velika stavka. Svjesni smo da se politika mijenja, a naš proračun ovisi o zakonima koji se donose u Saboru. Ne znamo što donosi sutra tako da je višegodišnje zaduženje neprihvatljivo – komentirao je proračun vijećnik Boris Šinko.