Sri12082020

Posljednje izmjene11:11:40 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Horse racing VIDEO: VIJEĆE ZA PREVENCIJU: Stanje u županiji zadovoljavajuće

VIDEO: VIJEĆE ZA PREVENCIJU: Stanje u županiji zadovoljavajuće

Vijeće za prevenciju Varaždinske županije održalo je u Ivancu svoju drugu redovnu sjednicu, na kojoj su bili prisutni i predstavnici lokalnih vijeća za (komunalnu) prevenciju općina i gradova Županije, kao i načelnici policijskih postaja, a ispred našeg grada u radu Vijeća sudjelovao je zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač.

Na sjednici Vijeća za prevenciju raspravljalo se o radu lokalnih, općinskih i gradskih, vijeća za (komunalnu) prevenciju u 2013. godini, koja su prethodno dostavila izvješća o svojem radu, te su ista bila predstavljena u zbirnoj tablici. – Lepoglavsko Vijeće za prevenciju jedno je od prvih osnovanih još amo 2005. godine, a kroz dosadašnji je rad zaista provelo niz komunalnih, a kasnije i aktivnosti prevencije kriminaliteta što se u posljednjem službenom izvješću Policijske postaje Ivanec vidjelo kao dobar rad je stanje opće sigurnosti zadovoljavajuće, a broj kaznenih dijela u opadaju – kazao je zamjenik gradonačelnika Kovač.

Predsjednik Vijeća za prevenciju, ujedno i zamjenik župana Varaždinske županije Alen Kišić tom je prilikom rad lokalnih vijeća za prevenciju i stanje sigurnosti ocijenio zadovoljavajućim te naglasio kako je postotak kaznenih djela u padu dok je istodobno situacija u prometu malo lošija.

O samom stanju sigurnosti na području Županije u 2013. godini izvijestio je načelnik Policijske uprave varaždinske Darko Jurčec koji je istaknuo da je u izvještajnom razdoblju bilo zabilježeno 25 posto kaznenih dijela manje u odnosu na 2012. godinu, 70 posto požara manje, 11 posto manje narušavanja javnog reda i mira, ali na žalost 10 posto više prometnih prekršaja s 50 posto više poginulih osoba u prometu.

- Na području Županije nema neriješenih teških kaznenih djela, a razriješenost ostalih kaznih djela iznosi 73 posto - rekao je Jurčec te po prvi puta objavio kako je zahvaljujući dobroj suradnji građana i policije uhićen „fantom na biciklu“ koji je krao torbice starijih gospođa.

Razgovaralo se i o praktičnim iskustvima policijskih postaja koje su ušle u pilot projekt MUP-a (uključujući i PP Ivanec), pri čemu je, kao glavna zamjerka, istaknuto preveliko administriranje koje opterećuje rad operativnih policijskih djelatnika.

Kroz planirane aktivnosti za unapređenje rada lokalnih Vijeća za prevenciju spomenuto je i povećanje uloge građana u radu vijeću kroz preventivno djelovanje, a prema uzoru na američki model „Neighbourhood Watch“, odnosno tzv. „susjedsku/kvartovsku stražu“. Zanimljivo je što je upravo kroz lepoglavsku analizu došla ova preporuka na koju se referirao načelnik Policijske uprave Jurčec, a koju nam pojašnjava zamjenik gradonačelnika Hrvoje Kovač – Grad Lepoglava u svoje aktivnosti želi uključiti što više građana, širu lokalnu zajednicu u rješavanje određenih problema kao i u razvoj same lokalne zajednice. Ovaj model zapravo je koncipiran na način da u suradnji i partnerstvu između građana, policije, javnih institucija, organizacija civilnog društva i lokalne samouprave te ostalih dionika unutar zajednice svi zajedno radimo na povećanju sigurnosti naših kvartova, odnosno naselja s ciljem zaštite samih građana, njihove imovine i smanjenja straha od kriminala, a kroz njegovanje duha zajedništva i uzajamne suradnje.

Inače, prema riječima policijskih službenika, za sporost ili koji puta čak i nemogućnost procesuiranja određenih prekršaja ili kaznenih dijela izostaje suradnja građana koji, da li zbog straha ili skretanja pogleda u stranu ne žele pomoći u razrješenju određenih situacija kojima su ili svjedočili ili imaju krucijalne podatke koji bi pomogli policijskim službenicima.