Lepoglavčani u Županijskom Savjetu mladih

savjet1

Danas je u Varaždinskoj županiji održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih - savjetodavnog tijela Županijske skupštine koje promiče aktivno i odgovorno sudjelovanje mladih u društvenom odlučivanju sukladno Zakonu i Statutu Županije - na kojoj je Hrvoje Kovač iz Lepoglave izabran za predsjednika Savjeta maldih, dok je Ana Šešet iz Varaždina izabrana za potpredsjednicu Savjeta.

Prema Poslovniku o radu Savjeta mladih Varaždinske županije konstituirajuću sjednicu, sve do izbora novog predsjednika i zamjenice predsjednika, vodila je predsjednica Županijske Skupštine Dubravka Biberdžić, a sjednici je prisustvovao i zamjenik župana Varaždinske županije Milan Pavleković.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda te izbora predsjednika i zamjenika predsjednice, članovi Savjeta mladih iz novog saziva ukratko su upoznati s propisima o radu i djelovanju Savjeta mladih te s Županijskim programom djelovanja za mlade, dok je na kraju konstituirajuće sjednice spomenut i Prijedlog programa za 2010. godinu o kojem će se detaljnije raspravljati na idućoj sjednici.

Hrvoje Kovač, novoizabrani predsjednika iz Lepoglave, a ujedno i član Savjeta mladih Varaždinske županije u prvom sazivu, izjavio je da postoji dobra podloga za rad u novom sazivu jer je u prethodnom izrađen 'Županijski program djelovanja za mlade Varaždinske županije' - Ovaj je program napravljen na temelju opsežnog istraživanja tijekom kojeg su stvarni problemi mladih pretvoreni u konkretne mjere za čije ćemo se provođenje, kao savjetodavno tijelo, zalagati. Nažalost, Savjet mladih nema toliko mogućnosti da se bavi operativnim poslovima, ali vjerujem da će Upravna tijela - koja mogu odraditi taj dio -  uvažavati naše savjete te da će u konačnici većina mjera iz našeg Programa i biti provedena. Mladi nisu samo budućnost, oni su sadašnjost, a treba ih koristiti kao resurs, a ne na njih gledati kao na problem.

Članovi Savjeta mladih Varaždinske županije - ukupno njih devet - biraju se na razdoblje od dvije godine, a ovo je drugi saziv Savjeta do sada. Za članove Savjeta mogu se imenovati osobe u dobi od petnaest do dvadeset devet godina, s prebivalištem na području Županije, a među njima, u novom sazivu još su dvije lepoglavčanke, Ana Šoštarek i Marina Marković.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih, između ostalog, raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, predlaže predstavničkom tijelu donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području jedinice lokalne, daje mišljenje predstavničkom tijelu donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade i drugo.

Izvor: Varaždinska županija