OBLJETNICA Na današnji dan prije 314 godina rođen je Ivan Krstitelj Ranger


Na današnji dan, 19. lipnja, 1700. godine u Götzensu kod Innsbrucka rođen je Ivan Krstitelj Ranger, najugledniji pavlinski slikar, koji je svoja najbolja djela naslikao u Lepoglavi.

Ivan Ranger pavlinima je, kao brat laik, pristupio 1734. godine, koja vjerojatno nije godina početka njegove suradnje s pavlinima kao ni godina njegova dolaska u Hrvatsku.

Godine 1731. oslikao je kapelu sv. Ivana Krstitelja na Gorici Lepoglavskoj. To je za sada po stilskim svojstvima najstarije sigurno Rangerovo sačuvano i datirano djelo u Hrvatskoj. Naslikao je Ranger zidnu sliku na pjevalištu župne crkve (1737. godine) u Lepoglavi. Pet godina kasnije, 1742. godine, oslikao je njeno svetište. 
Pod kraj života oslikao je Ranger kapelu sv. Jurja (1750. godine) u Purgi.

Osim crkve i kapela u samom samostanu u Lepoglavi, slikama je ukrasio "priorove sobe" u samostanu te ljetnu i zimsku blagovaonicu.
Oslikao je Ranger zavjetnu crkvu Sv. Marije Snježne u Belcu, bivšu franjevačku ljekarnu u Varaždinu. U Remetama je oslikao crkvu Majke Božje Remetske, ali su oslikani svodovi u potresima urušeni, a kapela Majke Božje Remetske uz crkvu porušena.

Ivan Krstitelj Ranger umro je 27. siječnja 1753. godine u Lepoglavi gdje je i pokopan.