Nema sječe šuma bez dozvola

motorka
 
- Prije početka sječe šume svaki šumovlasnik mora predati zahtjev u najbližu ili teritorijalno pripadajuću Šumarsku savjetodavnu službu. Uz zahtjev treba priložiti posjedovni list ili iskaznicu šumoposjednika, te državni biljeg od 70 kuna. Kada sve to ishodi djelatnici Šumarske savjetodavne službe izlaze na teren, označavaju stabla koja se mogu sječi. Ti dokumenti vrijede tri godine – kazao nam je Mario Vlašić dipl. ing. šum. voditelj Podružnice Šumarske savjetodavne službe Zagorje–Čakovec koje pokriva tri županije.

Međutim, u praksi je potpuno drugačija situacija i velika većina privatnih šumovlasnika ruši šume bez ikakve kontrole ili dopuštenja nadležne službe.

Varaždinske vijesti