Budućnost poljoprivrede je u integriranoj proizvodnji

Investicije, kao dio razvojne poljoprivredne politike, predstavljaju jedan od preduvjeta za postizanje konkurentnosti i opstanka poljoprivrede kao gospodarske grane. Značajna sredstva potpore investicijama na poljoprivrednim gospodarstvima moguće je ostvariti koristeći nacionalne i EU fondove za potporu tim investicijama. Zaključci su to s predavanja Poljoprivredne savjetodavne službe na kojem se u srijedu, 6. veljače, okupilo 20-tak poljoprivrednika s lepoglavskog područja. Tema predavanja odnosila se na program IPARD i integriranu poljoprivrednu proizvodnju, piše Lepoglava.hr

- Uspješnost učinkovitijeg korištenja fondova za potporu ulaganjima trenutno najvećim dijelom ovisi o konačnom iskorištenju ukupnih IPARD sredstava kroz mjere 101., 102. i 302. Važnost korištenja IPARD sredstava za financiranje projekata povećana je činjenicom da se 75 posto sredstava potpore osigurava iz proračuna Europske unije - objasnio je Davor Brečak, stručni savjetnik Poljoprivredne savjetodavne službe.
Kako bi povećali konkurentnost svoje proizvodnje, hrvatski poljoprivrednici sve će više s konvencionalne poljoprivrede prelaziti na integriranu proizvodnju, koja je
inače hit u zemljama Europske unije. Naime, u EU je već 80 posto poljoprivredne proizvodnje integrirano, 10 posto je ekološka poljoprivreda, a preostalih 10 posto konvencionalna. Pod integriranom poljoprivrednom proizvodnjom podrazumijeva se uravnotežena primjena agrotehničkih mjera uz uvažavanje ekonomskih, ekoloških i toksikoloških čimbenika gdje se kod jednakog ekonomskog učinka daje prednost ekološki i toksikološki prihvatljivijim mjerama. Rezultat je proizvod visoke kvalitete sa svrhom očuvanja okoliša i zdravlja ljudi.
Ako netko želi proizvoditi u sustavu integrirane poljoprivredne proizvodnje mora obavezno analizirati tlo, pratiti njegovu plodnost, birati sorte koje odgovaraju
podneblju, čuvati i poticati biološku raznolikost, sve mjere obrade tla moraju biti usmjerene na zaštitu i poboljšanje plodnosti tla. Strogo je zabranjena uporaba
genetskih modificiranih organizama i svih proizvoda koji sadrže njihove sastavnedijelove ili su proizvedeni od tih organizama.