Sri21042021

Posljednje izmjene01:33:46 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Gospodarstvo Vijesti iz gospodarstva Poljoprivreda DERATIZACIJA Provedena deratizacija na gradskom području

DERATIZACIJA Provedena deratizacija na gradskom području


U poljoprivrednim je domaćinstvima na gradskom području proveden postupak dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Riječ je o postupku koji se provodi s ciljem uklanjanja glodavaca – štakora i miševa, potencijalnih uzročnika i širitelja raznih zaraza.
Na lepoglavskom gradskom području deratizacija je provedena u 2001 domaćinstvu. U cijelosti je financirana od strane Grada Lepoglave iz čijeg je proračuna za tu namjenu izdvojeno 65.000 kuna.

- Ovo je samo jedna u nizu gradskih potpora koje ostvaruju naši poljoprivrednici. Ove godine dodijeljena su bespovratna sredstva obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima za kapitalne investicije te organizacijama važnim za razvoj poljoprivredne proizvodnje na gradskom području u ukupnoj visini od 180.000 kuna. Pored toga, Grad Lepoglava sufinancira umjetno osjemenjivanje krava i krmača te  financira sadnju trajnih nasada kao što su vinogradi i voćnjaci. Subvencioniramo i proizvodnju mlijeka te uzgoj prvotelki i odojaka. Niz godina financiramo i provedbu postupka dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije poljoprivrednih domaćinstava čime dodatno pomažemo našim poljoprivrednicima – istaknuo je lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić.

Temeljem sklopljenog ugovora s Gradom, deratizaciju je provela Veterinarska stanica Ivanec. Pri tom su u domaćinstvima u kojima je uočena veća navala glodavaca postavljene dodatne količine otrova da bi se spriječila mogućnost pojave zaraza i njihovo širenje.

Financiranjem provedenog postupka deratizacije od strane Grada Lepoglave, poljoprivredna su domaćinstva ostvarila uštede budući da je domaćinstvima koja koriste poljoprivredne poticaje i s drugih razina, a kojih na području grada Lepoglave također ima, korištenje tih poticaja uvjetovano je provedbom deratizacije koju bi morali sami financirati.