JAVNI POZIV Traže se izvođači radova na pokaznom polju buča


Agro – turistički klaster "Lepoglava" objavio je Javni poziv izvođačima poljoprivrednih radova čiji su predmet aktivnosti koje bi se provodile u okviru Projekta pokazno-pokusnog polja buča tijekom 2015. godine – malčanje, stajsko gnojenje, oranje, usitnjavanje, sijanje, obrada rotobranom, prskanje (zaštita i dohrana) i kultiviranje.

Pravo na podnošenje prijave imaju tvrtke, obrti, udruge i OPG-i s područja grada Lepoglave.

Prijava se podnosi preko internet stranice ATK-a Lepoglava (ovdje) ili slanjem poštom. Pri tom su zainteresirani dostavit ponudu koja treba sadržavati podatke o ponuditelju, dokaz o registraciji za obavljanje predmetnih radova i troškovnik za odabrano područje rada pri čemu cijene moraju biti iskazane po satu rada.

Cijeli poziv nalazi se na službenoj internet stranici ATK-a Lepoglava – www.atklepoglava.hr.