Pomoć za vlasnike seoskih turizama

novac-kune

Budući da je u razvojnom programu Grada Lepoglave jedna o smjernica razvoj turizam, ali i razvoj ruralnog gradskog područja, Grad je donio odluku, koju je potvrdilo Gradsko vijeće, o bespovrtanim pomoćima za vlasnike seoskih turizama s gradskog područja.

Riječ je o bespovratnoj pomoći koja će se isplatiti na teret ovogodišnjeg proračuna za što je izdvojeno ukupno 150 tisuća kuna. Vlasnicima seoskih turizama koji će ispuniti uvjete propisane Odlukom o bespovratnim pomoćima u seoskom turizmu bit će isplaćena pomoć u iznosu od 15 tisuća kuna i to za adaptaciju ili prenamjenu smještajnih odnosno ugostiteljskih kapaciteta te za marketing. Pri tome ukupna vrijednost investicije koja je već provedena ili će tek biti provedena mora biti minimalno dvostruka od iznosa dodijeljene bespovratne pomoći.

Prednost pri dodjeli sredstava pomoći imat će korisnici koji su već ostvarili sredstva iz nekih drugih izvora, primjerice resornih ministarstava i fondova Europske unije. Oni korisnici koji su već koristili neka poticajna sredstva Grada Lepoglave neće moći ostvariti bespovratnu pomoć u okviru pomoći za vlasnike seoskih turizma, osim ako su sredstva ostvarili i dodatno iz drugih izvora.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih pomoći u seoskom turizmu u 2009. godini bit će objavljen putem medija te na Internet stranicama Grada Lepoglave i na gradskoj oglasnoj ploči.