TURIZAM Turistička zajednica grada Lepoglave u PPS destinacij Varaždinske regije


S ciljem razvoja atraktivne i konkurentne destinacijske ponude, s naglaskom na pred i posezonu, Turistička zajednica grada Lepoglave udružila se s gradskim turističkim zajednicama Varaždina, Ivanca, Novog Marofa, Varaždinskih toplica te općinskim turističkim zajednicama Bednje i Vidovca u PPS destinaciju Varaždinske regije.

- S obzirom da na našem području sezona traje cijele godine, u sklopu PPS destinacije raditi će se na osmišljavanju i povezivanju sadržaja i proizvoda koji bi se putem zajedničkih prezentacija promovirali na odrđenim tržištima. Na osmišljavanju sadržaja i proizvoda, te njihovoj promociji raditi će sve turističke zajednice – pojasnila je direktorica Turističke zajednice grada Lepoglave Ljubica Dubovečak.