112 tisuća eura - novi projekt Grada

lepoglava

S nešto više od 112 tisuća eura Flamanska će vlada financirati projekt Grada Lepoglave - Poboljšanje konkurentnosti turističkog sektora u ruralnim područjima Sjeverozapadne Hrvatske kroz inovativni razvoj proizvoda. 

Riječ je o projektu u okviru kojeg će se na području grada Lepoglave identificirati potencijalne turističke atrakcije, zatim aktivnosti potrebne za njihovu revitalizaciju, definirati njihove ekonomske i ekološke koristi, identificirati potencijalna tržišta te u razmijeniti znanja vezana za kreiranje turističke ponude. Pored toga radit će se na izgradnji kulturno – ekonomskih odnosa sa Flamancima.

Ukupna vrijednost cijelog projekta je nešto više od 123 tisuća eura, od čega će Grad Lepoglava osigurati gotovo 11 tisuća eura. Realizacija projekta trajat će godinu dana.