Uto26012021

Posljednje izmjene11:11:59 AM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo KAM SE KOJE SMEĆE MEĆE Tijekom 14 mjeseci provedeno 18 aktivnosti

Ostale vijesti

KAM SE KOJE SMEĆE MEĆE Tijekom 14 mjeseci provedeno 18 aktivnosti


Grad Lepoglava i Općina Klenovnik u proteklih su 14 mjeseci na svom području, s ciljem informiranja i educiranja građana o potrebi i načinu selektiranja otpada te poboljšanja osviještenosti u području održivog gospodarenja otpadom, provodili projekt "Kam se koje smeće meće".

Kako bi ostvarili zacrtan cilj provodili su niz aktivnosti u okviru kojih su na različite načine žitelje, kako one najmlađe tako i starije, informirali i educirali o načinu i važnosti gospodarenja otpadom.
Provedeno je ukupno 18 aktivnosti:
     - tisak i podjela izobrazno-informativnog letka
     - tisak i podjela izobrazno-informativne brošure
     - tisak i postavljanje plakata
     - izrada i emitiranje tematske radijske emisije
     - izrada i emitiranje tematske tv emisije
     - izrada web stranice (smece.hr)
     - održavanje tribina
     - održavanje tematskih radionica za djecu
     - održavanje tematskih predstava za djecu
     - obilježavanje događanja (Dan planeta Zemlje i Zelena čistka)
     - izrada i podjela tematske slikovnice za djecu
     - izrada i podjela brošure za djecu
     - izrada i emitiranje radijskih spotova
     - izrada aplikacija za mobilne telefone
     - objava elektronskih oglasa
     - objava tiskanih oglasa
     - izrada i podjela letaka za turiste
     - izrada i podjela tematskih naljepnica

Različitim navedenim izobrazno-informativnim aktivnosti željelo se ukazati na važnost održivog gospodarenja otpadom i tako na području Grada Lepoglave i Općine Klenovnik utjecati na povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta što u konačnici doprinosi očuvanju okoliša. Građane se nastojalo osvijestiti o društvenoj i osobnoj koristi od odvajanja otpada odnosno recikliranja te o važnosti sprječavanja nastanka otpada, očuvanju resursa i zaštiti okoliša. Isto tako, nastojala se kod građana izgraditi svijest i razumijevanje o potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursima i tako demistificirati pretpostavku da su resursi obilni, dostupni te da ih se lako može crpiti i jeftino odlagati.

Provedbom svih aktivnosti na projektu Kam se koje smeće meće utjecalo se na pozitivnu promjenu postojećih navika ciljnih skupina o stvaranju otpada i postupanju s istim. Navedene promjene trenutno će, ali i u budućnosti doprinijeti očuvanju lokalnih resursa i smanjenju zagađenja okoliša. Provedbom prije navedenih aktivnosti prilagođenih starijim generacijama kao i onim najmlađima, o održivom gospodarenju otpadom informirano je više od 96 % građana s područja Grada Lepoglave i Općine Klenovnik.

Vrijednost projekta bila je 441.103 kune. Većina sredstava za provedbu projekta osigurana je kroz natječaj Program izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na koji su Grad Lepoglava i Općina Klenovnik zajednički prijavili navedeni projekt. U okviru tog natječaja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je 374.938,18 kuna, što je 85 % troškova provedbe projekta. Preostalih 15 % sredstava potrebnih za njegovu provedbu osigurali su Grad Lepoglava i Općina Klenovnik.