IZ GRADA Grad Lepoglava među gradovima s najvišom razinom transparentnosti


Institut za javne financije predstavio je rezultate sedmog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih županija, gradova i općina. Rezultati istraživanja, koje je provedeno s ciljem utvrđivanja objavljuju li sve županije, gradovi i općine pravovremeno pet ključnih proračunskih dokumenata na svojim mrežnim stranicama, svrstali su Grad Lepoglavu u kategoriju gradova s najvišom razinom transparentnosti.

"Najnoviji objavljeni rezultati, kao i oni prijašnji, svrstavaju Grad Lepoglavu među najtransparentnije jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj. Riječ je o rezultatima istraživanja mjerodavnih institucija koji su potvrdili da se Gradom Lepoglavom upravlja odgovorno i otvoreno što će ova gradska uprava nastaviti činiti i dalje poštujući najviše standarde transparentnog i odgovornog rada", poručio je gradonačelnik Marijan Škvarić.

Transparentnost Grada Lepoglave ocijenjena je u provedenom istraživanju najvišom ocjenom – čistom peticom.