GRADSKO VIJEĆE Postignut dogovor između Grada Lepoglave i IVKOM-a, kreće redovit odvoz otpada


Kako stvari stoje, problemima oko odvoza otpada na području Grada Lepoglave došao je kraj. Naime, na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Lepoglave, održanoj 20. rujna, prihvaćen je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na gradskom području. Također, gradonačelnik Marijan Škvarić najavio je potpisivanje suglasnosti na predložene cijene po kojima će IVKOM odvoziti otpad s područja Grada Lepoglave.

Prihvaćena Odluka o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Lepoglave definira učestalost odvoza otpada i to tako da će se miješani komunalni otpad odvoziti najmanje jednom u dva tjedna, biorazgradiv komunalni otpad jednom tjedno, papir i karton jednom mjesečno, plastika i metal jednom mjesečno, tekstil dva puta godišnje, ambalažno staklo jednom u tri mjeseca i krupni otpad jednom godišnje.
Jedno pražnjenje mješovitog komunalnog otpada naplaćivat će se 61,74 kuna, a dva pražnjenja mjesečno 69,24 kune. Svako daljnje pražnjenje naplaćivat će se dodatnih 7,5 kuna. Za nijedno pražnjenje mjesečno plaćat će se naknada u iznosu 54,24 kuna odnosno cijena obavezne minimalne javne usluge.

Prije nego li je prihvaćena Odluka o načinu pružanja usluge prikupljanja otpada te vijećnici upoznati s cijenama odvoza otpada, razvila se rasprava tijekom koje su vijećnici postavili brojna pitanja predstavniku IVKOM-a, Srečku Kramariću.

Nezavisni vijećnik Boris Šinko izrazio je negodovanje zbog toga što građani nisu bili obaviješteni da će doći do prekida odvoza otpada, na što je gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS) rekao da ni u Gradu nisu znali da će IVKOM to učiniti. Vijećnik Šinko napomenuo je da su cijene, uzme li se u obzir smanjen broj odvoza otpada, povećane za 100%. Problematičnim smatra to da će se plastika odvoziti samo jednom mjesečno budući da je se prilikom selektiranja otpada u kućanstvima prikupi upravo puno plastičnog otpada.
Predstavnik IVKOM-a, Srečko Kramarić s druge strane tvrdio je da cijene nisu uvećane za 100% i da će kućanstva koja će odvajati otpad, a to će morati činiti da izbjegnu kazne koje su poprilično drastične, neće imati mješovitog komunalnog otpada više od jedne kante mjesečno. Što se cijena tiče, istaknuo je da su cijene gotovo identične sadašnjim, odnosno povećanje iznosi 0,27 kuna u apsolutnom iznosu, a da je javna usluga kvalitetnija i pravednija jer se plaća prema predanim količinama miješanog komunalnog otpada.
S time se nije složio vijećnik Šinko rekavši da se i do sada odvajao otpad pa je mješovitog komunalnog otpada bilo i više od jedne kante tijekom mjesec dana. Kramarić je odgovorio da evidentirani podaci IVKOM-a govore da se na području Grada Lepoglave baš i nije odvajao otpad u velikoj mjeri. Te podatke vijećnik Siniša Štefičar (SDP), a s njim su se složili i drugi vijećnici, smatra upitnima budući da ih je obrađivao upravo IVKOM.

Vijećnika Štefičara zanimalo je i kako će se ubuduće prazniti kontejneri na zelenim otocima na što mu je Kramariće odgovorio da će građani moći obavijestiti IVKOM da su kontejneri puni i IVKOM će ih isprazniti prije redovnog termina pražnjenja.

Zašto je IVKOM prekinuo odvoziti otpad pitao je Kramarića vijećnik Josip Čelig (HDZ) na što Kramarić nije imao komentar. Na inzistiranje vijećnika Čeliga da odgovori na pitanje, Kramarić je rekao da je to učinjeno jer nije bio postignut dogovor između IVKOM-a i Grada Lepoglave odnosno da Grad Lepoglava nije odgovarao na zahtjeve za davanje suglasnosti na cijene koju mu je IVKOM u nekoliko navrata uputio. Vijećnik Čelig je na to konstatirao da građane to nije briga jer postoji ugovor kojeg se IVKOM u tom slučaju nije držao. Dodajmo da se u Zakonu o održivom gospodarenju navodi da se smatra da je suglasnost o cjeniku dana ako se izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave (što je u ovom slučaju Grad Lepoglava) ne očituje o cijenama u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Kolike su cijene odvoza otpada u drugim jedinicama lokalne samouprave pitao je Kramarića vijećnik Zorislav Rodek (HNS). Kramarić je odgovorio da su cijene približno iste, da je razlika u jednoj kuni više-manje. Na traženje informacije o cijeni odvoza na području Grada Ivanca ispalo je da su cijene na ivanečkom području manje za oko 8 kuna. To je Kramarić opravdao činjenicom da se na području Grada Ivanca nalazi odlagalište otpada te su cijene zbog postojeće ekološke rente manje.

Vijećnik Željko Šoštarić (HSS) pitao je gradonačelnika Škvarića da li je Grad Lepoglava kontaktirao i pitao za mogućnost odvoza otpada nekog drugog pružatelja te usluge.
Gradonačelnik Škvarić je odgovorio da je Gradsko vijeće navedene poslove dodijelilo IVKOM-u budući da je suvlasnik navedenog poduzeća, a da bi se u slučaju da se želi angažirati neka druga tvrtka, prije trebalo izmijeniti postojeće odluke.
Vijećnika Šoštarića zanimalo je i kome idu sredstva od prikupljenih kazni za neselektiranje otpada. Kramarić je odgovorio da ta sredstva idu davatelju usluga. Dodao je da u početku djelatnici IVKOM-a neće pisati kazne već će samo upozoravati građane koji će krivo selektirati otpad.

Na kraju rasprave oglasio se gradonačelnik Škvarić koji je ustvrdio da je prijedlog odluke i cijena koji se sada našao pred Gradskim vijećem nešto sasvim drugo u odnosu na onaj prijedlog koji je ponuđen ranije i za kojeg nije želio dati suglasnost.
- Borio sam se za interes Grada i građana iako pri tom spustio cijenu samo za jednu kunu. Nakon pregovora koje smo imali, IVKOM je uvažio stajalište Grada Lepoglave. Što se cijena tiče, svjesni smo i da IVKOM mora poslovati održivo, svjesni smo da cijena mora biti veća u odnosu na dosadašnje cijene, no cijene koje su sada predložene ipak su povoljnije u odnosu na cijene koje su nam bile predložene prvotno – istaknuo je gradonačelnik Škvarić te najavio održavanje sastanaka s IVKOM-om svaka tri mjeseca. Na tim bi se sastancima analizirali svi parametri vezani za provedeno prikupljanje otpada i prema njima vršile korekcije. Na kraju, gradonačelnik Škvarić je predstavniku IVKOM rekao da više ne želi čuti da u slučaju kada netko od građana nazove IVKOM po pitanju problematike odvoza smeća da mu iz IVKOM odgovore: "Nazovite svog gradonačelnika".

Nakon donošenja Odluke, dogovoreno da će krenuti čipiranje kanti te da će tijekom nadolazećeg tjedna građani biti upoznati s novim rasporedom odvoza otpada.