13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA (AUDIO) Vijećnici odradili još jedan buran aktualni sat, ali i donijeli odluku o visini naknade za boravak djece u dječjim vrtićima


Održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave. Uz još jedna aktualni sat tijekom kojeg ponovno nisu izostali povišeni tonovi, vijećnici su jednooglasno prihvatili Odluku o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja Grada Lepoglave u dječje vrtiće u 2019. godini.

Tom je odlukom utvrđena ekonomska cijena redovnog primarnog programa boravka djece u dječjem vrtiću u iznosu od 1.360 kuna. Iznosi s kojima će roditelji participirati u plaćanju ekonomske cijene vrtića utvrđeni su temeljem imovinskog cenzusa odnosno prema materijalnim mogućnostima roditelja. Tako će najmanji iznos koji će roditelji plaćati za boravak djeteta u vrtiću biti 428 kuna, a najviši 650 kuna.
Utvrđene su i olakšice u plaćanju prema kojima će se za drugo dijete u redovitom programu plaćati 50 % manje od iznosa u cijeni programa, za treće i svako sljedeće dijete u redovitom programu roditelji su u cijelosti oslobođeni plaćanja, a 50 % manje od iznosa sudjelovanja u cijeni programa plaćat će se za dijete roditelja invalida Domovinskog rata, za dijete sa smetnjama u razvoju i za dijete samohranog roditelja.
- Kriteriji su isti za svu djecu bez obzira da li borave u Dječjem vrtiću Lepoglava ili privatnom vrtiću. Time smo izbjegli diskriminaciju i svima omogućili jednake uvjete korištenja vrtića - istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić.

Pitanja i prijedlozi vijećnika

Pitanja vijećnika i dane odgovore prenosimo u audio snimci:

Pitanje vijećnika Zorislava Rodeka (HNS)

Pitanje vijećnika Milana Pavlekovića (HNS)

Pitanje vijećnika Stjepana Vreska (HNS)

Pitanje vijećnice Marije Ribić (HNS)

Pitanje vijećnika Željka Šoštarića (HSS)

Pitanje vijećnika Siniše Štefičara (SDP)

Pitanje vijećnice Ružice Kučar (SDP)

Pitanje vijećnika Borisa Šinka (nezavisni)

Pitanje vijećnika Stjepana Mačeka (HSS)

Pitanje vijećnika Stjepana Črepinka (HSS)

Pitanje vijećnika Ignaca Lončara (HSU)

Pitanje vijećnika Alena Mađara (HDZ)

Pitanje vijećnika Tonka Županića (HDZ)