GRADSKO VIJEĆE Izglasan prvi ovogodišnji rebalans proračuna. Proračun povećan na 45.692.624 kuna


Gradskom vijeću je na usvajanje dan Prijedloga 1. izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2019. godinu. Predloženo je povećanje proračuna s dosadašnjih 38.758.884 kuna na 45.692.624 kuna. Riječ je o povećanju proračuna za 6.933.740 kuna.

- Razlog za izmjenu gradskog proračuna je taj daj da želimo realizirati dvije najveće kapitalne investicije na području Grada Lepoglave. Riječ je o adaptaciji i rekonstrukciji objekta Dječjeg vrtića Lepoglava i izgradnji novog dječjeg vrtića u Višnjici. Najveće povećanje od četiri milijuna odnosi se na projekt adaptacije i rekonstrukciju vrtića u Lepoglavi, te dva milijuna kuna za izgradnju vrtića u Višnjici. To su projekti koje moramo realizirati. Preostalih gotovo milijun kuna koristit će se za izgradnju komunalne infrastrukture te za pokriće realnih troškova. Planirana su i zaduženja. Grad će se po povoljnoj kamatnoj stopi zadužiti 7.5 milijuna kuna za potrebe realizacije projekta adaptacije i rekonstrukcije objekta Dječjeg vrtića Lepoglava te za 650.000 kuna za potrebe realizacije projekta energetske obnove zgrade gradske uprave – istaknuo je gradonačelnik Marijan Škvarić.

Vijećnik Siniša Štefičar (SDP) u raspravi je istaknuo da su navedene dvije stavke vezane za vrtiće u Lepoglavi i Višnjice nužne za prihvatiti. Pitao je kako je moguće da su se cijene toliko promijenile da je u pola godine cijena izgradnje vrtića u Višnjici duplo porasla. Rekao je i kako misli da je vrtić u Višnjici trebalo izgraditi sredstvima iz fondova.
Gradonačelnik Škvarić je odgovorio da se cijene mijenjaju i u tako malom vremenskom razdoblju, a da je izgradnja vrtića kroz fondove bila nemoguća jer Grad nije na otvoreni natječaj mogao prijaviti dva projekta. Dodao je da novih natječaja na koji bi se projekt gradnje vrtića u Višnjici prijavio trenutno nema.
Predsjednik Gradskog vijeća, Robert Dukarić (HDZ) kazao je da je vrtić u Višnjici trebalo izgraditi ranije i da se gradnjom više ne smije čekati.

Nezavisni vijećnik Boris Šinko rekao je kako nije protiv uređenja i izgradnje vrtića u Lepoglavi i Višnjici, ali da u rebalansu postoje druge upitne stavke kao što su troškovi nabavke novog vozila i troškovi rada ureda gradonačelnika.
Istog je razmišljanja bio i vijećnik Željko Šoštarić (HSS) koji se složio s potrebom uređenja i izgradnje vrtića u Lepoglavi i Višnjici, ali je rekao da su problematične stavke izrade monografije, kupnje novog automobila i uređenje gradskog apartmana u Selcu.

Nakon rasprave rebalans je prihvaćen uz tri suzdržana glasa vijećnika Boris Šinka, Željka Šoštarića i Stjepana Mačeka.

Uz rebalans proračuna, većinom glasova prihvaćen je i Prijedlog 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba grada Lepoglave za 2019. godinu.

Poticajna stanogradnja

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave za 2019. godinu.
Tim se Programom želi potaknuti rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Lepoglave kao i poboljšati njihove stambene uvjete. Tako se žele stvoriti osnovni uvjeti za ostanak i doseljavanje mladih obitelji na gradsko područje.
Korisnici Programa bit će mlade obitelji u dobi do 40 godina kojima će se s 40.000 kuna sufinancirati izgradnja obiteljske kuće, a s 20.000 kuna rekonstrukcija i adaptacija stambenog prostora.