GRADSKO VIJEĆE (AUDIO) Vijeće na 16. sjednici prihvatilo brojna izvješća


Održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave koja je počela aktualnim satom. Pitanja i odgovore vijećnika donosimo u audio zapisu:

 

Vijećničko pitanje Ignac Lončar (HSU)

Vijećničko pitanje Zorislav Rodek (HNS)

Vijećničko pitanje Boris Šinko (nezavisni)

Vijećničko pitanje Alen Mađar (HDZ)

Vijećničko pitanje Stjepan Črepinko (HSS)

Vijećničko pitanje Stjepan Maček (HSS)

Zbog nepoštivanja Pravilnika o radu Gradskog vijeća na samom početku sjednice i tijekom aktualnog sata, predsjednik Gradskog vijeća Robert Dukarić je vijećniku Stjepanu Črepinku izrekao dvije opomene.

Uz pitanja i prijedloga vijećnika na dnevnom redu 16. sjednice Gradskog vijeća bilo je još 10 točaka među kojima i brojna izvješća.

Izvješće IVKOM-a o održavanju groblja

Prvo je na raspravu došlo Izvješće o poslovanju groblja Grada Lepoglave za 2018. godinu. Izvješće je prihvaćeno uz dva suzdržana glasa, ali prije toga su vijećnici Stjepan Črepinko i Milan Pavleković, od predstavnice IVKOM-a Mirjane Skroza, zatražili pojašnjenje zašto se za tretiranje herbicidima na sva tri groblja na području Grada Lepoglave troši čak 26.636 kuna što smatraju prevelikim iznosom. Predstavnica IVKOM-a tu je cijenu opravdala time da je riječ o specijalnim preparatima koji se provjeravaju, zatim da je u cijeni i zbrinjavanje ambalaže, da se tretiranje vrši dva do tri puta na gotovo cijelim površinama groblja, da je omjer kod pripreme preparata veći nego u vinogradima i da mora biti pripremljen preparat za više vrsta korova. Vijećnik Črepinko nije se složio s pojašnjenjem istaknuvši da su značajne površine na grobljima asfaltirane te da nema potrebe za tolikim špricanjem kojim se prekomjerno truje zemljište.

Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića

S jednim glasom protiv prihvaćeno je Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Lepoglava za 2018. godinu. Tijekom rasprave o navedenom izvješću vijećnik Stjepan Črepinko je izrazio neslaganje s odlukom da se Dječji vrtić privremeno izmjesti u bivši župni dvor smatrajući da je to loše i preskupo rješenje i da bi bolje bilo privremeno ga preseliti u Dom kulture.
Ravnateljica Dječjeg vrtića Lepoglava, Nada Kuća odgovorila je da niti jedan roditelj nije dao primjedbe na to da se Dječji vrtić privremeno izmjesti u bivši župni dvor koji je, rekla je Kuća, prostorno bolje rješenje od Doma kulture.

Ukraden novac vraćen TKIC-u, slučaj zaključen

Bez rasprave i jednoglasno vijećnici su prihvatili Izvješće o poslovanju Turističke zajednice Grada Lepoglave u 2018. godini. S druge strane, Izvješće o radu Turističko kulturno informativnog centra prihvaćeno je uz tri glasa protiv. U raspravi koja je prethodila glasanju vijećnik Boris Šinko tražio je pojašnjenje prisutnog direktora TKIC-a, Damjana Županića zašto je uprihodovano milijun kuna manje od planiranog. Također, tražio je informaciju koliko je TKIC uprihodovao po osnovi savjetodavnih usluga. Dodao je da bi izvješće trebalo biti detaljnije.
Direktor TKIC-a, Damjan Županić pojasnio je da je razlog što je uprihodovano milijun kuna manje od planiranog taj da nije bio otvoren najavljen natječaj za EU projekt prekogranične suradnje temeljem kojeg bi TKIC ostvario navedenih milijun kuna prihoda. Što se prihoda po osnovi savjetodavnih usluga tiče rekao je da je u 2018. godini po toj stavci uprihodovano 500.000 kuna.
Vijećnik Stjepan Črepinko, između ostalog, pitao je tko je kriv i odgovoran za krađu novca koja se dogodila u TKIC-u. Direktor Županić potvrdio je da se krađa dogodila i da je bila prijavljena policiji. No, rekao je i da štete nije bilo jer je novac vraćen te je policija slučaj zaključila bez sudskog procesa. O kolikom je iznosu riječ i tko je novac vratio direktor Županić je rekao da ne zna.

Izvješće o radu Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave prihvaćen bez veće rasprave

Bez veće je rasprave, s tri glasa protiv, prihvaćeno Izvješće o radu Zajednice sportskih udruga Grada Lepoglave za 2018. godinu. Vijećnik Boris Šinko pitao je zašto se, iako sezona traje, još uvijek u Lepoglavi ne može igrati tenis jer na teniskim igralištima nema mreže.
Predsjednik Zajednice, Tonko Županić je rekao da u Teniskom klubu Lepoglava postoje problemi, ali se i složio s konstatacijom vijećnika Šinka da je sramota da se na teniska igrališta ne mogu postaviti mreže i u Lepoglavi igrati tenis.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen nacrt Plana djelovanja Grada Lepoglave u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.