GRADSKO VIJEĆE 17. sjednicu obilježilo neprihvaćanje većine predloženih odluka i izvješća


Prije dva je tjedna zbog nedostatka kvoruma odgođeno održavanje 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave. Sjednica je u drugom pokušaju održana 3. listopada ponudivši zanimljivo glasanje vijećnika. Na jednoj strani bili su vijećnici iz redova HNS-a, HSU-a i dijela HDZ-a, a na drugoj vijećnici iz redova HSS-a, SDP-a, nezavisni Boris Šinko te također dio vijećnika HDZ-a. Dogodila se zanimljiva situacija u kojoj su vijećnici iz HDZ-a većinom bili podijeljeni kod glasanja koje je rezultiralo neprihvaćanjem većine predloženih odluka i izvješća.

Sjednici su ovog puta nazočilo svih 15 vijećnika, a započela je pitanjima vijećnika. Pitanja je postavilo tek pet vijećnika- četiri iz redova HNS-a i jedan HDZ-ov vijećnik.
(Pitanja i odgovore možete čuti u audio formatu).

Stjepan Vresk (HNS)

Milan Pavleković (HNS)

Zorislav Rodek (HNS)

Marija Ribić (HNS)

Alen Mađar (HDZ)

 

Nakon pitanja vijećnika sjednica je nastavljena podnošenjem Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine u kojem se navodi da je za navedeno razdoblje, uz podmirene sve planirane obaveze, ostvaren prihod nešto manji od 3.5 milijuna kuna.

Pristupilo se donošenju predloženog izvješća. Glasalo je u tom trenutku 14 prisutnih vijećnika. Sedam njih - četiri iz HNS-a (Milan Pavleković, Marija Ribić, Stjepan Vresk i Zorislav Rodek), jedan iz HSU-a (Ignac Lončar) i dva iz redova HDZ-a (Robert Dukarić i Alen Mađar) glasalo je za njegovo prihvaćanje dok je sedam vijećnika bilo suzdržano – tri iz HSS-a (Željko Šoštarić, Stjepan Maček i Stjepan Črepinko), dva iz redova SDP-a (Siniša Štefičar i Ružica Kučar), nezavisni Boris Šinko i jedan iz HDZ-a (Josip Čelig) bili suzdržani te prijedlog nije prošao.

Uz uglavnom isti omjer snaga nije prihvaćeno ni Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, zatim Program modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave u 2019. godini kao ni prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Lepoglave. Što se neprihvaćenih prijedloga tiče nije prihvaćen ni prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture. Za prihvaćanje Odluke bilo je sedam vijećnika dok je njih osam, među kojima i u jednom dijelu sjednice odsutan vijećnik HDZ-a Tonko Županić, bilo suzdržano.

Sjednica je imala i jednu stanku od 15 minuta koju je odrediou predsjednik Gradskog vijeća, Robert Dukarić.

Svi su vijećnici bili složni kod prihvaćanja prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju Grada Lepoglave te s tim u vezi prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2019. godinu. Ti su prijedlozi prihvaćeni jednoglasno. 
Temeljem Odluke o kreditnom zaduženju Grad Lepoglava će se kod HBOR-a zadužiti za sredstva potrebna za realizaciju projekta adaptacije i rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića Lepoglava.