GARDSKO VIJEĆE Žustra rasprava o izvješću poslovanja TKIC-a


Na Dnevnom redu 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave bilo je nekoliko izvješća o poslovanju. Izvješće Savjeta mladih prihvaćeno je jednoglasno i bez rasprave. Jednoglasno je, uz kratku raspravu u kojoj su se mogle čuti pohvale radu Gradske knjižnice, prihvaćeno i izvješće o radu Gradske knjižnice Ivana Belostenca.

Također jednoglasno prihvaćeno je i izvješće o radu Turističke zajednice Grada Lepoglave. U raspravi koja je prethodila glasanju vijećnik Stjepan Črepinko (HSS), nazvao je Turističku zajednicu gubitašem istaknuvši da su ulaganja u turizam velika, a da zarade od turizma nema. Izrazio je sumnju u prikazan broj noćenja i bojazan da će čipka u Lepoglavu privući veliki broj posjetitelja.
Direktorica ureda Turističke zajednice Ljubica Dubovečak odgovorila je da Turistička zajednica nije u minusima, a da ostvarena noćenja na području Grada Lepoglave ne evidentiran Turistička zajednica već da se ona evidentiraju putem sustava eVisitor. Dodala je i da je Lepoglava postala poznata po čipki, a ne samo po zatvoru.
Vijećnik Željko Šoštarić je u raspravi rekao da osim promocije, Grad ima malu financijsku korist od Turističke zajednice. Dodao je da Turistička zajednica mora postojati, ali da ju je potrebno urediti.

Uz brojne pohvale vatrogascima, posebice za učinjeno u vrijeme pandemije koronavirusa, vijećnici su jednoglasno prihvatili izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Lepoglave. Prethodno je samo vijećnik Tonko Županić (HDZ) zatražio da se uz izvješće o radu priloži i financijsko izvješće.

Izvješće o poslovanju TKIC-a

Najdulja rasprava, prožeta povišenim tonovima pa čak i opomenama koju je od predsjednika Gradskog vijeća Roberta Dukarića (HDZ) tijekom rasprave dobio vijećnik Stjepan Črepinko (HSS), bila je ona vezana za Izvještaj o radu Turističko kulturno informativnog centra.

Vijećnik Stjepan Črepinko na početku je rasprave iznio svoje stajalište da se u TKIC ulaže previše sredstava i da je to bacanje novaca u vjetar.

Vijećnika Sinišu Štefičara (SDP) zanimalo je po kojem je ključu nekim djelatnicima TKIC-a u 2019. godini povišena plaća na što mu je direktor TKIC-a Damjan Županić pojasnio je da riječ o kriterijima bodovanja.
- Cilj je mi je zadržati kvalitetne ljude. Trenutno ih imamo i da bi ih zadržali moramo im dati plaću – dodo je Županić.
Vijećnika Črepinka zanimalo je tko radi bodovanje izrazivši sumnju u sposobnost direktora da on provodi ta bodovanja. Direktor TKIC-a Županić nije mu odgovorio već mu je poručio da je izgubio mogućnost postavljanja pitanja.

Vijećnik Štefičar je potom istaknuo da bi volio da se podvuče crta i da se zbroji koliko je u nekom vremenskom periodu, a što zanima Gradsko vijeće i brojne građane, Grad Lepoglava uložio sredstava u TKIC, a kolika je ostvarena korist.
- Pretprošle smo godine za Grad dobili 25 milijuna kuna od kojih je Gradu direktno otišlo 12 milijuna kuna. Ove godine riječ je o devet milijuna kuna od kojih je Gradu otišlo šest milijuna – odgovorio je Županić.

Vijećnik Željka Šoštarić (HSS) zanimalo je koji su investitori koje je TKIC, a što mu je u opisu poslova koje obavlja, privukao u poduzetničku zonu.
Direktor Županić naveo je investitora Željka Šoštareka, zatim investiciju u automatsku praonicu automobila te je dodao da je u pripremi još jedna investicija.
- Svi oni bili su u neposrednom kontaktu s TKIC-om ili Gradom – odgovorio je Županić.
Vijećnik Šoštarić pitao je direktora TKIC koju stručnu spremu ima, tko ga je zaposlio i na kojem natječaju te kolika je njegova bruto plaća i bruto plaća svakog pojedinog zaposlenika.
Županić mu je odgovorio da ima višu stručnu spremu, a da ga je na mjesto direktora imenovala Uprava TKIC-a bez natječaja koji nije potrebno provesti što je potvrdio i inspektor rada. Informacije o plaći nije dao pozvavši se na Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR).

U raspravu se uključio i nezavisni vijećnik Boris Šinko koji je iznio vlastito stajalište da TKIC živi od donacija Grada te da nije samoodrživ i da sve rashode financira Grad. Dodao je da su i neki od zaposlenika TKIC-a zaposleni po stranačkoj liniji.
Direktor Županić mu je replicirao rekavši da je TKIC samoodrživ i da na godišnjoj razini uprihoduje 2.5 milijuna kuna iz kojih se financira.

U raspravu se uključio i gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS) koji je, između ostalog, istaknuo da sve inspekcije koje su bile u TKIC-u nisu pronašle nikakve nepravilnosti. Prozvao je oporbene vijećnike da rade predstavu koja ne vodi ničemu.

Vijećnik Siniša Štefičar u nastavku je rasprave pozvao da se bez obzira na GDPR javnosti da informacija o plaćama.
- TKIC je korisnik javnog novca i građane zanima zašto ne mogu dobiti informaciju o plaćama zaposlenih – pitao je vijećnik Štefičar.

Replicirao mu je gradonačelnik Škvarić rekavši da TKIC nije korisnik javnog novca već da TKIC djeluje na tržišnim osnovama te da kao d.o.o. ne smije javnosti davati informacije o plaćama zaposlenih.

Raspravu je zaključio vijećnik Šoštarić konstatacijom da Gradsko vijeće nema uvid u to što radi TKIC.

Uslijedilo je glasanje. Devet vijećnika HNS-a, HDZ-a i Stranke umirovljenika podržali su podneseno izvješće, troje vijećnika iz redova HSS-a i nezavisni Boris Šinko bili su protiv dok je dvoje vijećnika SDP-a bilo suzdržano.