Uto11082020

Posljednje izmjene11:11:40 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Ostale vijesti Ostalo Horse racing Prvi paket investicija u škole

Prvi paket investicija u škole

jppskole

S ciljem utvrđivanja statusa projekata dogradnje i izgradnje školskih i sportskih objekata prema modelu javno-privatnog partnerstva u Sv.Iliji, Ivancu, Oštricama, Martijancu, Donjoj Voći, Kamenici, Remetincu i Medicinskoj školi pri čemu će u financiranju, tj. plaćanju godišnje vrijednosti novih najamnina objekata resorno ministarstvo sudjelovati s 55 posto, Županija s 35 posto, a gradovi i općine s 10 posto, u Varaždinskoj županiji održan je sastanak svih sudionika u projektu, odnosno gradonačelnika i načelnika te ravnatelja s predstavnicima Varaždinske županije, Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) i Agencije za javno-privatno partnerstvo (AJPP).

Na sastanku se raspravljalo o daljnjim koracima potrebnima za finaliziranje projektne dokumentacije, procjenama vrijednosti radova sanacija i rekonstrukcije te dogradnje, kao i dinamici preostalih aktivnosti prije samog raspisa pozivnog natječaja za prvi blok projekata, a odgovaralo se i na sva pitanja te su se pojašnjavale eventualne nejasnoće.

Župan Varaždinske županije Predrag Štromar naglasio je kako je intencija sastanka također točno utvrditi koji su to objekti, kvadrati i radovi, odnosno koliki su troškovi istih prema izrađenom prijedlogu komparatora, a sve kako bi se gradska i općinska vijeća pripremila za donošenje Odluke o prihvaćanju investicije te isplanirala pripadajuća sredstva.

Predsjednik Upravnog odbora CEI-ja Dragan Marčinko pojasnio je kako je unatrag nekoliko mjeseci napravljeno puno promjena, odnosno prilagodbi Zakona pa je u tom smislu početkom kolovoza na snagu stupio i novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu i nova Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva što je bio preduvjet za pokretanje i ubrzavanje investicija. - Do danas je realizirano svega trinaest projekta po ovom modelu, a Vladina ministarstva donijela su plan da u narednom mandatnom periodu investicijski ciklus bude visine 15 milijardi kuna. Iskaze interesa smo prikupili po cijeloj Hrvatskoj, a u realizaciju prvo idu projekti koji su najspremniji. Prvi blok će 'težiti' 750 milijuna kuna, a vi ste prvi koji će probiti led i velik je posao pred nama, dok u sljedeće dvije, tri godine slijedi cijeli niz projekata – kazao je Marčinko navodeći kako se radi u većim blokovima s ciljem da se privuku kvalitetni investitori te pojeftini gradnja što je više moguće. Rekao je i kako se može očekivati da će se uskoro napraviti pozivni natječaj, a prije toga sva dokumentacija treba biti „čista“.

Ravnatelj Agencije za javno-privatno partnerstvo Damir Juričić također je istaknuo važnost ekonomije obujma kako bi jedinični troškovi bili manji. - Važno je manje projekte grupirati u veće, a naša se Agencija dobro pripremila za ove pakete i mislim da će se najmanje vremena trošiti kod nas koji smo zaduženi da kontroliramo radi li se sve po planu – rekao je ravnatelj navodeći kako je novi Zakon o JPP-u transparentan i dobro postavljen.

Nakon što neki projekt dobije odobrenje Agencije za JPP, kreće se u odabir privatnog partnerstva i provedbu projekta. Bude li sve prema planu, nakon pripreme projekta i odabira privatnog partnera, gradnja bi mogla započeti iduće godine, a ovim modelom pokrivene su sve kamate, rizici i održavanje školskih objekata tijekom ugovorenog perioda najma.

Sastanku su nazočili gradonačelnik Marijan Škvarić te ravnateljica OŠ Ivana Rangera Kamenica Marija Rodek.