Uto11052021

Posljednje izmjene03:31:38 PM

Back Nalazite se ovdje: Home Politika Vijesti iz politike Gradsko vijeće

VIDEO: 9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Robert Maček novi je predsjednik Gradskog vijeća grada Lepoglave

Željko Šoštarić (HSS) više nije predsjednik Gradskog vijeća grada Lepoglave. S mjesta predsjednika Vijeća smijenjen je većinom glasova svih nazočnih vijećnika koalicije HNS-SDP-HSU, HDZ-a i HSP-a koji su potom za novog predsjednika Gradskog vijeća grada Lepoglave izabrali vijećnika Roberta Mačeka (HDZ). Ujedno je to i kraj koalicije koju su nakon izbora dogovorili HDZ, HSP i HSS, osiguravši si na taj način većinu u Gradskom vijeću.

Opširnije...

VIDEO: IZVANREDNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Nastavlja se saga oko Savjeta Gradskog vijeća

Samo pet minuta trajala je Izvanredna sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglava. Jedinu točku Dnevnog reda, Prijedlog Odluke o otklanjanju uočenih nedostataka Odluke o osnivanju Savjetu gradskog vijeća grada Lepoglave kao radnog tijela Gradskog vijeća, njen je predlagatelj, predsjednik Gradskog vijeća Željko Šoštarić (HSS), povukao s Dnevnog reda. Zaključivši sjednicu na koju se nisu odazvali vijećnici oporbene koalicije HNS-SDP-HSU, Šoštarić je najavio kako će se o odluci o osnivanju Savjeta Gradskog vijeća u konačnici morati očitovati Ministrastvo uprave odnosno Upravni sud.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Zbog osnivanja Savjeta Gradskog vijeća sazvana još jedna izvanredna sjednica Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća grada Lepoglave Željko Šoštarić sazvao je za srijedu, 22. siječnja, Izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća sa samo jednom točkom Dnevnog reda – Prijedlogom Odluke o otklanjanju uočenih nedostataka Odluke o osnivanju Savjetu gradskog vijeća grada Lepoglave kao radnog tijela Gradskog vijeća.
Nastavak je to spora vladajuće i oporbene koalicije oko osnivanja Savjeta Gradskog vijeća.

Opširnije...

GRADSKO VIJEĆE Donesen gradski proračun za 2014. godinu u iznosu od 27,3 milijuna kuna

Gradsko vijeće grada Lepoglave jednoglasno je donijelo proračun Grada Lepoglave za 2014. godinu u iznosu od 27.300.500 kuna.
Jednoglasno prihvaćanje proračuna bez rasprave rezultat je ranije obavljenih međustranačkih konzultacija i dogovora tijekom kojih su, u prvom redu usaglašene rashodovne stavke proračuna odnosno u proračun uvršteni neki od programa i projekata o kojima se govorilo u predizborno vrijeme.

Opširnije...

VIDEO: Vladajuća koalicija HDZ-HSS-HSP zbog nepovjerenja prema JUO-u i sumnje u kompetentnost odbora Gradskog vijeća ne odustaje od Savjeta Gradskog vijeća

Na izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća grada Lepoglave većinom glasova vijećnika vladajuće koalicije HDZ-HSS-HSP prihvaćena je Odluka o otklanjanju uočenih nedostataka Odluke o osnivanju Savjeta Gradskog vijeća i na taj način potvrđena odluka o njegovom osnivanju. No, s time trakavici o osnivanju Savjeta nije kraj budući da će odluka o osnivanju Savjeta Gradskog vijeća doći i do Državnog ureda koji će dati svoj mišljenje i pravorijek.

Opširnije...

Svečana sjednica Gradskog vijeća: Grad i Ministarstvo gospodarstva potpisali ugovor o sufinanciranju izgradnje trafostanice vrijedan 500 000 kuna

Gradsko vijeće grada Lepoglave svečanom je sjednicom obilježilo Dan grada.
U ispunjenom tavanu Doma kulture tom su se prilikom brojnim gostima obratili gradski čelnici ne skrivajući nesuglasice na relaciji izvršna vlast – Gradsko vijeće.

Opširnije...

5. sjednica Gradskog vijeća: Gradsko vijeće dobilo novo radno tijelo (3. dio)

U drugom djelu 5. sjednice Gradskog vijeća grada Lepoglave, nakon iscrpljujuće rasprave o izvješću gradonačelnika o prodaji čestica u Poduzetničkoj zoni, na red je došla odluka o osnivanju peteročlanog Savjeta Gradskog vijeća, novog tijela koje bi u radu trebalo pomagati Gradskom vijeću.

Opširnije...

5. sjednica Gradskog vijeća: Sporna trafostanica naelektrizirala atmosferu u gradskoj vijećnici (2. dio)

Nakon što su vijećnici odradili "aktualni sat", 5. sjednica Gradskog vijeća nastavljena je odrađivanjem točaka ranije prihvaćenog Dnevnog reda.

Vijećnici su bez veće rasprave dali suglasnost za Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Lepoglava, prihvatili prijedlog Odluke za izmjene i dopune gradskog Prostornog plana, potvrdili Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Lepoglave, prihvatili prijedlog da se Robert Maček imenuje za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, a Karmelu Geček za v.d. ravnateljicu Gradske knjižnice Ivan Belostenec Lepoglava.

Prvu raspravu potaknulo je donošenje predloženog Plana zaštite i spašavanja grada Lepoglave. Naime, vijećnik Zorislav Rodek (HNS) naveo je niz netočnih podataka navedenih u predloženom Planu zaštite i spašavanja tražeći od Emilia Habulina, nazočnog direktora tvrtke Defensor kojoj je povjerena izrada navedenog Plana, da se ti nedostaci otklone, a tek onda ponovno o njemu raspravlja i glasa.
Vijećnik Rodek izrazio je mišljenje kako je s ovim prijedlogom Plana zaštite i spašavanja prethodno trebalo upoznati subjekte koji su njime obuhvaćeni te im dati priliku da ga prouče i daju eventualne primjedbe čime bi se izbjegle pogreške.
Na prijedlog gradonačelnika postignut je kompromis da se Plan prihvati, a da se naknado isprave sve pogreške, što je Vijeće i prihvatilo. 

Nakon toga na red je došlo na prošloj sjednici zatraženo očitovanje gradonačelnika Marijana Škvarića (HNS) vezano za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni 2011. godine tvrtkama Klasa i Skala.

U zahtjevu za očitovanjem navedeno je bilo da iz dokumentacije o provedenom natječaju proizlazi da je gradonačelnik s kupcima zaključio ugovore protivno odlukama Gradskog vijeća, promijenio rokove iz natječajne dokumentacije, da se bez osnova obavezao na izdavanje bjanko zadužnice kupcu parcele u visini vrijednosti trafostanice na parceli koja, kao i trafostanica, nije bila predmet natječaja. Spomenute su i nejasnoće oko promjene roka prodaje parcele od strane kupca bez da na njoj izgradi ugovorom obavezujući objekt.

U očitovanju odnosno izvješću koje je Gradskom vijeću dostavio gradonačelnik Škvarić, a kojim je odbacio navode o nepravilnostima, ističe se da je za provedbu natječaja prodaje zemljišta u Poduzetničkoj zoni od strane Gradskog vijeća bilo imenovano stručno povjerenstvo. Nadalje se navodi, da je Gradsko vijeće donijelo odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju spornih čestica. Povjerenstvo je potom pregledalo i ocijenilo ponude na temelju kojih je Gradsko vijeće donijelo odluku o prodaji spornih čestica najboljem ponuditeljima, u ovom slučaju tvrtkama Skala i Klasa koje su se kupoprodajnim ugovorima, koje je shodno ovlastima potpisao gradonačelnik, obavezale na kupljenim česticama izgraditi solarnu elektranu za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije.

I dok je iz redova vladajuće koalicije (HDZ-HSS-HSP) istaknuto kako se slažu s ovim djelom izvješća sporno je, po njima, ostalo kasnije mijenjanje ugovora koje se odnosi na izgradnju trafostanice.
Naime, vladajuća koalicija tvrdi da se gradonačelnik, bez potrebe da to čini, u ime Grada naknadno obavezao izgraditi trafostanicu koju će za proizvodnju koristiti kupci navedenih čestica izdajući bjanko zadužnicu od milijun kuna kao osiguranje da će Grad izgraditi spornu trafostanicu.
- Sporno je i to što je novim ugovorima gradonačelnik, bez odluke Gradskog vijeća, promijenio termine za pokretanje djelatnost na kupljenim česticama. U natječaju je stajalo da je to period od godinu dana nakon kupnje čestica, a novim ugovorom to je godinu dana od izgradnje trafostanice – naglasio je predsjednik Gradskog vijeća Željko Šoštarić (HSS) nastavivši kako je kupac čestica bio upoznat s natječajem u kojem je pisalo da su parcele potpuno komunalno opremljene.
- Kupac je mogao odustati od potpisivanja kupoprodajnog ugovora, a trafostanica je stvar njegove investicije – dodao je Šoštarić napominjući još jednom kako su obveze i rokovi za izgradnju bili navedeni u natječaju.
Nekoliko puta iz redova vladajuće koalicije, posebice od strane vijećnika Željka Breškog (HSP), gradonačelniku je upućeno pitanje zašto su naknadno mijenjani ugovori.

U izvješću koje je gradonačelnik dostavio Gradskom vijeću, po pitanju potpisivanju dodatnih ugovora vezanih za naknadnu izgradnje trafostanice, navodi se kako kod toga nema ništa sporno.
Naime, ističe se kako se prilikom raspisivanja natječaja nije moglo znati koji ponuditelj će iskazati interes i podnijeti ponude za kupnju predmetnih čestica. Nije se moglo znati ni koji sadržaji gospodarske djelatnosti će biti zastupljeni na tim čestima budući da u natječaju nije smjela biti uvjetovana gospodarska djelatnost potencijalnog kupca jer bi se time prekršilo načelo zabrane diskriminacije i načelo jednakog tretmana ponuditelja.
Nakon što su tvrtke Klasa i Skala na temelju najviše ponuđene cijene odabrani kao najpovoljniji ponuditelji, navedene tvrtke izjasnile su se da na kupljenim česticama, koje su na prodaju ponuđene kao potpuno komunalno opremljene pa i s mogućnošću priključka na struju na postojeću trafostanicu, imaju namjeru graditi solarnu elektranu.
Naknadno je utvrđeno da, s obzirom da se radi o specifičnoj vrsti proizvodne djelatnosti, postojeća trafostanica, u Poduzetničkoj zoni ne zadovoljava tehničke uvjete za priključenje građevine investitora radi obavljanja djelatnosti proizvodnje električne energije. Zbog toga se Grad, kao organizator Zone, kroz predmetne Ugovore o kupoprodaji nekretnina obavezao osigurati tehničke uvjete za priključenje građevina kupca i korištenje električne energije u Poduzetničkoj zoni kroz izgradnju trafostanice čija je izgradnja bila predviđena i prije raspisivanja natječaja, navodi se u gradonačelnikovom očitovanju.
Da je izgradnja bila predviđena prije raspisivanja natječaja potvrđuje Parcelacijski elaborat nekretnina u Poduzetničkoj zoni – Faza I izrađen 2010. godine.
U gradonačelnikovom očitovanju nadalje se navodi kako će izgrađenu trafostanicu koristiti i budući investitori.
Gradonačelnik zaključuje da se Grad Lepoglava obvezao na izgradnju trafostanice koja je, kako bi se stvorili adekvatni uvjeti za poslovanje sadašnjih i budućih investitora, bila predviđena za izgradnju i prije raspisivanja predmetnog natječaja tako da time nisu nastali nepredviđeni troškovi za Grad. 
Što se bjanko zadužnice tiče ona nije sredstvo zaduživanja već sredstvo osiguranja izvršenja obveze, ističe se u gradonačelnikovom očitovanju.

- Gradsko vijeće donijelo je odluku i o prodaji drugih čestica u Zoni koje su kupile tvrtke Montal i Keramika Auguštanec. Zašto niste tražili izvješće i za prodaju tih čestica. Riječ je o istim ugovorima – pitao je predsjednika Vijeća Šoštarića gradonačelnik Škvarić, izražavajući pri tom čuđenje na takvo postupanje.
- Ne fokusiramo se na to – odgovorio je Šoštarić ponovivši kako smatra da po pitanju izgradnje sporne trafostanice nešto nije u redu.
- U izgradnju Zone uloženo je puno novca i očekivali smo da će već do sada u njoj biti neke djelatnosti – dodao je Šoštarić.
- Imate li informaciju o investitorima koji čekaju pred vratima i žele uložiti u Zonu kako bi zaposlili stotinu ljudi, a da pri tom ne mogu doći do zemljišta u Zoni – pitao je Škvarić.
- Nemam – odgovorio je Šoštarić. 

Što se rokova za pokretanje djelatnosti tiče, gradonačelnik je u očitovanju i u raspravi istaknuo kako ti rokovi nisu istekli naglašavajući kako je riječ o specifičnoj proizvodnji za čije pokretanje treba vremena, zatraživši pri tom malo razumijevanja i strpljenja.
Dodao je i kako će dio sredstava za izgradnju trafostanice stići i s državne razine tako da će se ostvariti i ušteda sredstava gradskog Proračuna.
- Mogli smo ranije potrošiti milijun kuna i izgraditi trafostanicu koja neće zadovoljiti potrebe ulagača. Ovako ćemo izgraditi odgovarajuću trafostanicu i pri tom, zahvaljujući najavljenom sufinanciranju, još i uštedjeti – zaključio je gradonačelnik Škvarić.

Nakon toga u raspravu su se uključili vijećnici Zorislav Rodek (HNS) i Robert Dukarić (HDZ) usmjerivši svoja izlaganja u drugom pravcu odnosno prema potrebi privlačenja investitora u lepoglavsku Poduzetničku zonu.
Vijećnik Rodek je predložio da se zemljište investitorima ubuduće da i besplatno samo da se otvore nova radna mjesta dok je vijećnik Dukarić predložio snažnije predstavljanje zone potencijalnim investitorima.

Predstavnici vladajuće koalicije HDZ-HSS-HSP nisu bili zadovoljni ponuđenim objašnjenjima vezanima za prodaju spornih čestica i ugovora o gradnji trafostanice te su krenuli u izglasavanje odluke kojom Gradsko vijeće utvrđuje da zaključeni ugovori nisu sukladni odlukama Gradskog vijeća. I kad su ruke vijećnika vladajuće koalicije već gotovo bile u zraku za potvrdu ovakve odluke, savjetnica za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Josipa Putanec upitala je vijećnike da li su upoznati s posljedicama ovakve odluke odnosno da li su svjesni da će njeno izglasavanje za sobom povući raskidanje postojećih ugovora i velike nadoknade štete.
- Imate li vi uopće nadležnost utvrditi da li su ugovori pravovaljani – upitala je savjetnica Putanec nakon čega je glasanje po predloženom prijedlogu zaustavljeno odnosno vijećnici vladajuće koalicije koji su krenuli podići ruke za prihvaćanje predložene odluke iste su spustili.
- Mišljenje i stav vijećnika je jedno, a zakon je nešto drugo. Ako mislite da nešto nije u redu tražite mišljenje državnog odvjetništva i USKOK-a. Ovakvom odlukom napravit će te veliku štetu i sumnjam da će gospodarstvenici više htjeti ulagati na području grada Lepoglave jer će vidjeti da ne vlada zdrava gospodarska atmosfera. Nemate temelje i potvrde da se radi o nepravilnostima i da sam napravio nešto na štetu grada – rekao je gradonačelnik Škvarić.

- Šteta je u tome što u Zoni nema većih proizvodnih djelatnosti. Za kupnju prodanih parcela javili su se i drugi ponuđači pod istim uvjetima, kojima nije trebala ta trafostanica – napomenu je predsjednik Vijeća Šoštarić na što mu je gradonačelnik odgovorio da ponude nisu bile iste jer su ti drugi ponuđači ponudili manju cijenu i to za samo dvije parcele.

Ponovo se razvila diskusija kao i na početku ove točke Dnevnog reda i to između gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća u kojoj je potonji ponovno zatražio objašnjene na čiju je inicijativu i po kojoj odluci gradonačelnik ovlašten mijenjati ugovore i davati bjanko zadužnicu u visini od milijun kuna. Istaknuo je i kako je potreba za većom snagom  električne energije problem kupca koji je bio upoznat s natječajnom dokumentacijom u kojoj je stajalo da su čestice koje je kupio potpuno komunalno opremljene. Dodao je i da bi se na natječaj, da su znali da će trafostanica biti izgrađena naknadno, možda javili i drugi ponuđači.
Gradonačelnik Škvarić pozvao se na već raspravljeno očitovanje koje objašnjava sve vezano za izgradnju trafostanice tražeći od vijećnika da budu odgovorni i da kod pravnih tumačenja zatraže mišljenje stručnjaka iz državnih stručnih tijela.

Diskusija, sa sve češćim upadanjima u riječ, prekinuta je desetominutnom stankom nakon koje je izglasano da je Gradsko vijeće primilo na znanje izvješće gradonačelnika.

(uskoro 3. dio)

 

5. sjednica Gradskog vijeća: U zadnji tren spriječeno donošenje odluke koja bi gradsku blagajnu oštetila za višemilijunski iznos (1. dio)

 Održana je i peta sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave koju su, kao i prethodne, obilježila žustra sučeljavanja i višesatno vijećanje. U zadnji tren izbjegnuto je donošenje odluke koja bi gradsku blagajnu oštetila za višemilijunski iznos. Gradsko vijeće dobilo je savjetodavno tijelo, Grad Lepoglava Plan zaštite i spašavanja, a izdavač Gradskog lista savjet da spali novine koje izdaje.

Opširnije...

4. sjednica Gradskog vijeća: Rasprave o preporukama (3. dio)


U posljednjem djelu 4. sjednice Gradskog vijeća grada Lepoglave na red su došle preporuke koje su izazvale poprilično žustre rasprave.
Prva na Dnevnom redu bila je Preporuka vezana za Lepoglavski gradski list kojom se poziva gradonačelnik da raskine postojeće ugovore za usluge pripreme i tiskanja Gradskog lista između Grada Lepoglave i TKIC-a te da izvan snage stavi odluku o imenovanju glavne urednice. Ujedno, u Preporuci se pozivaju gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća da pripreme najoptimalniji način izdavanja Lepoglavskog gradskog lista.

Među razlozima za takvo postupanje navodi se nejasan pravni osnov zaključenja ugovora s TKIC-om, nejasnoće oko slijeda ugovora te nejasnoće oko toga tko angažira glavnog urednika i imenuje uređivački savjet. U Preporuci se najspornijim navodi objektivnost informiranja građana.

Gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS) još je jednom izrazio nezadovoljstvo načinom rada Vijeća. Ovog puta zbog toga što se preporukama koje ne predlažu konkretna rješenja pokušavaju na Gradskom vijeću rješavati određena pitanja.
- Preporukama se, između ostalog, predlažu načini i mjere rješavanja problema – istaknuo je gradonačelnik Škvarić navodeći kako toga u ovoj Preporuci nema, a što bi omogućilo brzo rješavanje možebitnih poteškoća. Dodao je i kako u navedenoj Preporuci nema ni konkretnih primjedaba vezanih za Gradski list.
- Nakladnik određuje tko će biti glavni urednik, a u ovom slučaju to je Grad Lepoglava. Ugovor s urednikom  potpisuje gradonačelnik koji je ovlašten za to – pojasnio je gradonačelnik Škvarić odgovarajući na navod o nejasnoćama vezanima za angažiranje glavnog urednika. Dodao je i kako za zakonski raskid ugovora moraju postojati argumenti čega u Preporuci nema.

Da je nejasno tko daje gradonačelniku pravo birati urednika i po kojem zakonskom aktu su izabrani članovi uređivačkog odbora ponovno je istaknuo predsjednik Gradskog vijeća Željko Šoštarić (HSS) navodeći kako Preporuka nije obvezujuća.
- Mislimo i da Lepoglavski gradski list prikazuje Gradsko vijeće u negativnom kontekstu i da je pristran – dodao je predsjednik Vijeća Šoštarić tražeći da se Preporuka prihvati jer ne bi želio da dođe do toga da Vijeće iskoristi svoje ovlasti i obustavi izdavanje Gradskog lista.

Gradonačelnik Škvarić zatražio je da buduće Preporuke budu u skladu sa zakonskim aktima, a što se Preporuke vezane za Lepoglavski gradski list i imenovanje urednika tiče, istaknuo je kako u Zakonu o medijima stoji kako nakladnik, u ovom slučaju Grad Lepoglava, imenuje glavnog urednika. Pri tom je upozorio na postojanje ovlasti gradonačelnika prema kojima gradonačelnik ne treba za svaku odluku tražiti dozvolu Gradskog vijeća.

- Pozivam vas da na slijedećoj sjednici Vijeća donesete akt koji vam omogućava imenovanje glavnog urednika – ustrajan je bio predsjednik Vijeća Šoštarić nakon čega se u raspravu uključio vijećnik Zorislav Rodek (HNS) iznoseći kako za raskid ugovora koji se u Preporuci spominje mora postojati razlog koji nije naveden i da je u Preporuci spočitana neobjektivnost informiranja, odnosno u raspravi navedeno negativno prikazivanje Gradskog vijeća, subjektivno mišljenje koje nije potkrijepljeno konkretnim primjerom.

- Gradski list izlazi već niz godina i mogli ste i ranije dati primjedbe, ali niste – spočitao je gradonačelnik Škvarić.

S druge strane predsjednik Vijeća Šoštarić spočitao je gradonačelniku da se razdjeljivanjem ugovora vezanih za Lepoglavski gradski list izbjegao natječaj za javnu nabavu.

Ustroj Grada i TKIC-a

Nakon toga rasprava o Preporuci vezanoj za Lepoglavski gradski list je završena te je počela ona vezana za Preporuku o uređenju, ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada i TKIC-a. Njome se preporuča gradonačelniku, predsjedniku Vijeća i pročelnici JUO da osnuju radne skupine koje bi Gradskom vijeću pripremile najoptimalnije izmjene uređenja, ustrojstva i djelokruga upravnih gradskih tijela te reorganizaciju TKIC-a. Potreba za poboljšanje ustroja ukazala se, navodi se u obrazloženju Preporuke, zato što primjerice ranije osnovani  gradski Odsjek za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju nema zaposlenih, a paralelno tome osnovan je van uprave projektni ured koji radi na istim poslovima. Pored toga navodi se i spuštena razina kvalifikacija za pojedina radna mjesta.

Po pitanju TKIC-a, u obrazloženju Preporuke, navodi se njegovo financiranje od strane Gada Lepoglave odnosno zanemariva prihodovna strana po pitanju sredstava koja ne dolaze iz gradskog Proračuna. Shodno tomu i najavama smanjenja gradskih proračunskih sredstava namijenjenih TKIC-u za narednu godinu, navodi se u obrazloženju Preporuke, TKIC neće moći opstati u sadašnjem ustrojstvenom obliku.

Ranije tijekom rasprave iz redova opozicije spočitano je podnositelju Preporuke kako niti jednim aktom nije predviđeno formiranje radnih skupina već radnih tijela.
Gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS) na početku rasprave ponovno se dotaknuo preporuka ističući kako se njima želi ući u ingerencije gradonačelnika i gradskih upravnih tijela. Dodao je i da se ovakvim preporukama ruši dignitet Gradskog vijeća.
- Ne vidim na temelju čega treba napraviti reorganizaciju gradskih tijela. Niti smo Grad doveli u dubiozu niti loše definirali programe. U Gradu ne zapošljavamo ljude van potreba, a oni koji u Gradu rade imaju rezultate što znači da ustroj djeluje – rekao je gradonačelnik Škvarić dodajući kako će se novi ljudi zapošljavati kad bude potrebno provoditi pojedine značajne projekte kao što su izgradnja kanalizacijskog sustava i centra za drvnu izvrsnost.
- Kad ćemo dobiti potvrdu da su ti projekti prošli na natječaju onda ćemo raspisati natječaj i zaposliti potrebne ljude. Sada nam oni ne trebaju jer nemaju posla – pojasnio je gradonačelnik Škvarić.
Što se spuštene razine kvalifikacije za pojedina radna mjesta tiče sve je u skladu sa zakonom budući da je dozvoljeno da na pojedinom radnom mjestu radi osoba s kvalifikacijom koja je za jedan stupanj manja od tražene ako je ta osoba na tom radnom mjestu radila više od deset godina, pojasnio je gradonačelnik Škvarić.
- Mi svake godine u Gradu imamo nadzor i pritužaba na to nismo imali – dodao je gradonačelnik.

- Mi mislimo da Jedinstveni upravni odjel ne funkcionira – replicirao je gradonačelniku predsjednik Vijeća Željko Šoštarić (HSS) te nastavio kako na dosadašnjim sjednicama nije od strane gradonačelnika spominjano gospodarstvo.
- Spominju se infrastruktura, čipka, turizam i razvojni projekti. Da je to toliko dobro dobili bi ste izbore. O radu Gradskog vijeća u naredne četiri godine odlučujemo mi (koalicija HDZ-HSS-HSP) i naglasak ćemo staviti na gospodarstvo jer su bitna zapošljavanja i radna mjesta. Bitna je i poljoprivreda koja je na neku način zapuštena. U Poslovnu zonu utrošeno je 16 milijuna kuna, a nije otvoreno niti jedno radno mjesto. Čipka je dobra za promociju i turizam, ali ona je luksuz. Mi ćemo u radu Jedinstvenog upravnog odjela naglasak staviti na gospodarstvo pa smatramo da treba zaposliti čovjeka koji će se time baviti. O tome tražimo dijalog i u tom smjeru ide ova Preporuka – izložio je predsjednik Vijeća Šoštarić svoje i mišljenje vladajuće koalicije nakon čega se razvila zanimljiva rasprava o smjernicama Preporuke.

- Tražite novo zapošljavanje u gradskoj upravi – pitao je gradonačelnik Škvarić.
- Ne, imate TKIC koji je u vlasništvu. Tražimo najoptimalniju reorganizaciju TKIC-a – odgovorio je predsjednik Vijeća Šoštarić na što je gradonačelnik Škvarić spočitao nekonkretnost Preporuke.
- Recite što konkretno tražite – ponovno je pitao gradonačelnik.
- Ne mogu biti konkretniji. Odsjek za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju nema zaposlenih, a paralelno tome osnovan je van uprave Projektni ured koji, između ostalog, radi na istim poslovima – odgovorio je predsjednik Vijeća.
- Trebamo li te ljude zaposliti u Gradu – pitao je gradonačelnik.
- Mi smo donijeli Preporuku s ciljem da razgovaramo o tome – pojasnio je predsjednik Vijeća na što je gradonačelnik rekao da ovakvo objašnjenje ne upućuje na to što treba učiniti.
- Umjesto Preporuke trebali ste donijeti odluku – dodao je gradonačelnik Škvarić pojašnjavajući kako nije izgubio već dobio izbore. Zatražio je gradonačelnik i tematsku sjednicu Vijeća na kojoj bi glavna tema bila gospodarstvo.

Što se Poslovne zone tiče, gradonačelnik Škvarić istaknuo je da ne može on dovoditi investitore, već da je njegov zadatak stvoriti uvjete za njihov dolazak.
- Usporedimo se s Ivancem. Dok je Ivanec počeo s gradnjom svoje poslovne zone mi smo u centru Lepoglave imali blato – rekao je gradonačelnik aludirajući na to koliko je Lepoglava zaostajala u komunalnoj razvijenosti, a što danas nije slučaj.

Vijećnik Zorislav Rodek (HNS), uključivši se u raspravu, upozorio je podnositelje Preporuke da brkaju upravna tijela Grada Lepoglave i TKIC.
- Ne možete prebacivati ljude u Grad iz TKIC-a jer je TKIC trgovačko društvo – naglasio je vijećnik Rodek podsjećajući predlagatelje Preporuke da Vijeće ima ovlasti donijeti odluku o novom ustrojstvu Grada pozvavši ih pritom da ako su nezadovoljni sadašnjim ustrojstvom, donesu odluku o novom.
Na to je predsjednik Vijeća Šoštarić upozorio da će vjerojatno zbog smanjenja Proračuna za iduću godinu i TKIC dobiti manje sredstava te će biti ugrožena njegova opstojnost. Na to je vijećnik Rodek rekao da ako TKIC neće moći funkcionirati onda mu slijedi stečaj. U tom se slučaju ne mogu zaposlenici TKIC-a automatski zapošljavati u Gradu jer je TKIC trgovačko društvo, zaključio je vijećnik Rodek.

U raspravu se uključio i vijećnik Robert Maček (HDZ) kazavši kako koalicija HDZ-HSS-HSP nudi suradnju kojom bi inicijativa iz Preporuke bila prihvaćena i problemi koji se u njoj navode riješeni zajednički.
- Cijela Lepoglava zna da je TKIC servis politike jer su neki tamo zaposleni zbog političke podobnosti. To je problem – zaoštrio je retoriku vijećnik Maček (HDZ) dodavši i kako ustvari Grad Lepoglava izdvaja sredstva za plaće zaposlenih u TKIC-u.
Zaiskrilo je tada ponovno između vijećnika Rodeka i Maček i to nakon što je Maček Rodeka prozvao da nije za suradnju. Tražio je vijećnik Rodek da mu ispred svih nazočnih pojasni kada je to on bio protiv suradnje na što mu je vijećnik Maček rekao: "Upravo sad".

Daljnju raspravu prekinuo je predsjednik Vijeća Šoštarić stavivši Preporuku na glasanje. S osam ruku vijećnika vladajuće koalicije i sedam suzdržanih glasova opozicijskih vijećnika Preporuka je prihvaćena.

Pravo na pristup informacija

Poligon za nove rasprave bila je i slijedeća točka Dnevnog reda – Zaključak vezan uz Zakon o pravu na pristup informacijama. Uvrštavanje ove točke u Dnevni red potaknuto je neslaganjem djela vijećnika i predsjednika Gradskog vijeća s načinom na koji članovi Vijeća dolaze do traženih informacija unutar Grada Lepoglave.

- Prilikom traženja informacija članovi Vijeća tretiraju se od strane gradskih službenika kao svi ostali građani, a mi ne tražim informacije za sebe već za rad u Vijeću – pojasnio je predsjednik Vijeća Šoštarić (HSS) ističući kako on kao predsjednik, želi li informaciju, mora ispuniti obrazac te nakon toga čekati i do 15 dana da je dobije.
- Postoji Zakon o pristupu informacijama i on je iznad svega. Taj Zakon definira točno određenu osobu, u slučaju Grada Lepoglave pročelnicu, koja je zadužena davati informacije. To ne može činiti bilo koji službenik. Možemo raspravljati o roku, ali zakonodavac je s razlogom odredio da to bude do 15 dana kako bi informacija bila stručna i istinita. Van može ići samo završni potpisani materijal, a ne nezavršen materijal koji se koristio u donošenju nekih odluka, a koji bi dao pogrešnu informaciju – pojasnio je gradonačelnik Marijan Škvarić (HNS) Zakon o pristupu informacijama napominjući kako i on u pojedinim situacijama traži pročelnicu da mu dostavi određene informacije.
- Ako je neka informacija potrebna za rad Vijeća onda će to biti prioritet. Ako je bilo problema, dajte konkretna imena i datume pa da o tome razgovaramo – dodao je gradonačelnik Škvarić pozvavši vijećnike da kod traženja informacija koriste tablete odnosno elektroničku poštu.

Predsjednik Vijeća Šoštarić izrazio je sumnju da je pristup informacijama jednak pitajući gradonačelnika koliko je puta ispunjavao obrazac kojim se traži pojedina informacija.
- Predsjednik Gradskog vijeća nije korisnik nego vlasnik informacija – istaknuo je Šoštarić dodajući: "Desilo se smo tražili informacije za prvu sjenicu Gradskog vijeća, doduše usmeno jer smo se tako u tom trenutku dogovorili, i čekao sam ih 15 dana. To je omalovažavanje predsjednika Gradskog vijeća. Tražimo da se to više ne ponovi".

Zaključak je prihvaćen uz osam glasova vijećnika vladajuće koalicije i sedam suzdržanih glasova opozicijskih vijećnika.

Previše manifestacija

Pred kraj sjednice Gradsko vijeće imenovalo je Alojza Gredelja, Josipa Šumečkog i Ignaca Lončara članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Lepoglava zaključivši sjednicu točkom Ostalo tijekom koje je u raspravi izneseno nekoliko razmišljanja.

Vijećnik Željko Breški (HSP) predlaže da se postojeće manifestacije u gradu Lepoglavi objedine jer se na svaku pojedinu troši previše novca građana.
Sličnog je mišljenja i vijećnica Gordana Vrtar (HSP).
- Ima puno važnijih stvari od primjerice jazz festivala i sličnih događanja koja se razvlače na nekoliko dana. Festival čipke je iz godine u godinu katastrofalan. Nekad su festivali čipke bili jeftiniji, ali puno kvalitetniji. Zašto se Festival čipke ne bi skratio na tri dana i objedinio s Lepoglavskim danima – predložila je vijećnica Vrtar.
- Zadatak je saslušati potrebe i vidjeti mogućnosti. O svemu ćemo u razgovarati – najavio je gradonačelnik Škvarić.

Na samom kraju sjednice predsjednik Gradskog vijeća nije prihvatio ponuđen mu prostor za rad u upravnoj zgradi Grada Lepoglave. Naime, nakon traženja adekvatnog prostora za rad dodijeljen mu je prostor Gradske vijećnice što je on kao i ugovor o njenom korištenju odbacio. Pri tom je negodovao na sadržaj ugovora smatrajući kako ga isti omalovažava.  

All right reserved Lepoglava.net

4.sjednica Gradskog vijeća: Darovnica prihvaćena u trećem pokušaju (2. dio)


Nakon postavljenih pitanja i dobivenih odgovora vijećnici su 4. sjednicu Gradskog vijeća grada Lepoglave nastavili razmatranjem Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Lepoglava te godišnjih izvještaja komunalnih tvrtki Varkom i Ivkom.

Opširnije...

VIDEO: Još jedna maratonska sjednica Gradskog vijeća (1. dio)


Gradsko vijeće grada Lepoglave odradilo je još jednu maratonsku sjednicu. Gradski vijećnici su o 18 točaka Dnevnog reda, često burno, raspravljali gotovo pet sati.

Opširnije...

VIDEO: Burno na Gradskom vijeću - Smanjen komunalni doprinos, ali nema rješenja za Podgorje

U utorak, 17. rujna maratonska petosatna 3. sjednica lepoglavskog Gradskog vijeća započela je burnom raspravom zbog prijedloga Roberta Mačeka ispred Kluba zastupnika HDZ-HSP-HSS da se s dnevnog reda skine točka o prihvaćanju darovanja dviju nekretnina u Kameničkom Podgorju gradu Lepoglavi od strane župe Kamenica.

Opširnije...

Ukinuta naknada za priključenje na vodovod i kanalizaciju

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, došlo je do niza promjena u reguliranju vodnog gospodarstva. Izmjene Zakona stupile su na snagu 18. svibnja ove godine, a posebno je važna ona o ukidanju plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine, odnosno vodu i kanalizaciju.

Opširnije...

2. sjednica Gradskog vijeća - rasprave o inventaru Gradske knjižnice i dodjeli uredskog prostora (3. dio)

Na Dnevnom redu 2. sjednice Gradskog vijeća grada Lepoglave našla su se izvješća o poslovanju i radu Gradske knjižnice, Zajednice sportskih udruga grada Lepoglave i gradske Vatrogasne zajednice.

Opširnije...

Održana 2. sjednica Gradskog vijeća - Pitanja vijećnika (2. dio)

Nakon što su vijećnici na 2. sjednici Gradskog vijeća grada Lepoglave utvrdili Dnevni red sjednica je nastavljena točkom Pitanja i prijedlozi vijećnika.

Opširnije...

Održana 2. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave (1. dio)

Gradsko vijeće grada Lepoglave održalo je svoju drugu sjednicu, prvu radnu sjednicu nakon konstituirajuće na kojoj je postalo jasno kako će koalicija HDZ – HSS – HSP imati većinu u Gradskom vijeću.

Opširnije...

Novi vijećnici uče kako koristiti tablete

Nakon konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća, održana je i informatička radionica na kojoj su se novi vijećnici osposobljavali za uporabu tablet računala koje su službeno zadužili. Preko tableta će im stizati materijali za sjednice vijeća, odluke i zaključci gradonačelnika, a njima će biti i u izravnoj vezi s gradskim službama, ustanovama, udrugama civilnog društva, ali i građanima.

Opširnije...

VIDEO: Konstituirano Gradsko vijeće grada Lepoglave – Željko Šoštarić predsjednik Vijeća

Na poziv Ureda državne uprave Varaždinske županije Gradsko vijeće grada Lepoglave održalo je svoju konstituirajuću sjednicu.

Opširnije...

Posljednja sjednica Gradskog vijeća u ovom mandatu

Lepoglavski gradski vijećnici su u srijedu, 27. ožujka uspješno odradili posljednju 37. sjednicu Gradskog vijeća u ovom mandatu. Prije zajedničkog druženja vijećnici su na radnoj sjednici usvojili Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Lepoglave za 2012. godinu, izvješće uprave groblja za prošlu godinu te izvješće o izvršenju Programa javnih potreba Grada Lepoglave.

Opširnije...

Vijećnici donijeli odluku o smanjenju komunalne naknade

Iako se punih osam godina visina komunalne naknade u Lepoglavi nije mijenjala i spada u red najnižih u županiji, a njome se primjerice ne pokriju ni troškovi rasvjete na godišnjoj razini, vijećnici grada Lepoglave na višesatnoj su sjednici donijeli odluku o smanjenju komunalne naknade.

Opširnije...